rss      tw      fb
Keres

Gyásznapok után

A Népszabadság egy teljes oldalán közölte a volt külügyminiszter, Jeszenszky Géza cikkét, Trianoni gyásznapok után – elkeseredés ellen címmel. A cikk visszautal a szakértő történész, Romsics Ignác egy héttel korábbi írására, amely mindenki számára érthetően és világosan összefoglalta a tudnivalókat Trianonról, miközben saját írásában is számos figyelemreméltó megállapítást tesz. Ezek közül kiemeljük a következőket:

Abban minden magyar egyetért, hogy a trianoni béke igazságtalan, de nemigen szoktunk belegondolni, hogy szomszédaink számára viszont történelmi igazságtételnek számít. Ezeket az eltérő álláspontokat persze nehéz közös nevezőre hozni belátható időn belül, de hosszabb távon talán nem teljes lehetetlenség. A történelmi múlttal való szembenézés ehhez nyilván megkerülhetetlen, ugyanakkor nem lehet öncélú múltbafordulás. Különösen nem vezet sehová a bűnbakképzés, amely például Károlyi Mihállyal kapcsolatban folyik, ahelyett, hogy visszamennénk 1867-ig, és föltennénk magunknak a kérdést: „miért hagytuk elidegenedni nem magyar anyanyelvű honfitársainkat”. Mert sajnos az utódállamok aztán a mi régi politikánkat folytatták, durvább formában.

A ma követendő alapelvek pedig, amelyek a szerző szerint a most elfogadott idevágó törvény helyes olvasatának kereteit is meg kell szabják: a határmódosításra törekvés elutasítása, a nemzetközi jogelvek tiszteletbentartása, az államok együttműködése, a nemzeti közösségek autonómiája, az asszimiláció erőltetésének elvetése. Ezzel kapcsolatban számunkra az alapkérdés így kell hangozzék: „[H]ogyan lehet segíteni a határon túlra került magyarokat a megmaradásért folytatott küzdelemben?” És a válasz: „Ennek fő garanciája az autonómia.”

Az egységesülő Európában ugyanis mindenki ragaszkodni fog a kultúrájához, s ezt a személyi elvű kulturális autonómia fogja biztosítani, úgy, amint ez a vallások autonóm felekezetei és közösségei esetében történik. „Európa vagy a régiók és az autonómiák Európája lesz, vagy el fogják árasztani az etnikai konfliktusok.” Hogy miért, az világos: a globalizáció és az egységesülés folyamatai nem fognak leállni, sőt egyre erőteljesebbek lesznek: „A várható népmozgások a jövőben csak növelni fogják az államok többnemzetiségű jellegét. Nem hiszem, hogy a multikulturalizmus egy harmonikus bábeli toronyhoz fog vezetni, de hiszem, hogy a jövő Európájában mind többen lesznek többnyelvűek, a vegyes házasságok és a szabad letelepedés révén többes identitásúak és többes állampolgárságúak.”

Ami a többes állampolgárság normális formája.

(Lendvai L. Ferenc)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!