rss      tw      fb
Keres

A Szema nyílt levele a köztársasági elnökhöz - dokumentum

Tisztelt Köztársasági Elnök úr,

az új Országgyűlés megalakulása óta eltelt néhány napban több olyan törvényjavaslat, illetve módosító indítvány került a T. Ház elé, amelyeknek sem szellemisége, sem szövege nem áll összhangban az európai demokráciák szokás- és értékrendjével, s ezért jogos aggodalomra adnak okot. Meg kell állapítanunk, hogy a kormány kétharmados többségének birtokában visszaél a ráruházott hatalommal, s olyan intézkedések, törvények elfogadására és bevezetésére készül, amelyek részben antidemokratikusak, részben diszkriminatívak. Tekintettel arra, hogy a kormányzópártok frakciói szavazógépként működnek, a jelenlegi rendszerben esély sincs a kormánypárti törvényjavaslatok korrekciójára. Ebben a helyzetben a Szabad Emberek Magyarországért párt arra kéri Köztársasági Elnök urat, hogy ne írja alá azokat a törvényeket, amelyek nyilvánvaló módon semmibe veszik a demokratikus normákat és értékeket.

Antidemokratikusnak és diszkriminatívnak tartjuk "A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról", valamint "A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról" szóló javaslatokat. A javaslatok látszólag a helyi önkormányzati képviselők számának jelentős csökkentését célozzák, valójában azonban ki akarják iktatni a demokratikus politika egyik alapelvét jelentő arányosság elvét. Ennek következtében a kisebb településeken egypártrendszer jöhet létre, miközben a kisebb pártok, civil szervezetek vagy új politikai szervezetek számára szinte lehetetlenné válik az önkormányzati választásokon való indulás. A 10 százalékos bejutási küszöb két szervezet szövetsége esetén, az induláshoz szükséges ajánlások számának - Budapest esetében különösen drasztikus - növelése, ugyanakkor az ajánlószelvények összegyűjtésére rendelkezésre álló idő értelmetlen megkurtítása, mind olyan indítványok, amelyek megakadályozzák, illetve lehetetlenné teszik a helyi társadalmak számára különösen fontos, differenciált politikai képviseletet. A választójogi törvénynek nem lehet célja a választói akarat bürokratikus eszközökkel történő korlátozása. Ezért arra kérjük Köztársasági Elnök urat, hogy amennyiben ezeket a javaslatokat az Országgyűlés változatlan formában szavazza meg, akkor ne írja alá ezeket a törvényeket, hanem küldje vissza őket a parlamentnek újratárgyalásra, illetve kérjen előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól.

2010. május 17-én nyújtotta be Dr. Semjén Zsolt (KDNP) és Szászfalvi Zoltán (KDNP) "A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról" szóló javaslatát. A jelenleg érvényes szabályozás szerint, ha az önkormányzat közoktatási feladatait vagy annak bizonyos elemeit közoktatási megállapodás keretében egyházak látják el, akkor az egyház jogosulttá válik az állam által folyósított kiegészítő támogatásra. Ebbe a támogatásba eddig bele kellett számítani az önkormányzat által az egyháznak, a közoktatási feladatok ellátásával kapcsolatos támogatásait is. A módosító indítvány ennek a gyakorlatnak a megszüntetését javasolja, ami azt jelenti, hogy az egyház által ellátott közoktatási feladatok több forráshoz juthatnak arányaikban, mint önkormányzati társai. Ez a javaslat sérti az európai demokráciák alapelvét jelentő esélyegyenlőség elvét, ezért arra kérjük Köztársasági Elnök urat, hogy amennyiben ez a javaslat változatlan formában törvénnyé válik, ne írja azt alá.

A Szabad Emberek Magyarországért párt meggyőződése, hogy Köztársasági Elnök úr mélyen elkötelezett a politikai demokrácia zavartalan és hatékony működése mellett, ezért kérjük, hogy javaslatunkat érdemben mérlegelje.

Ungár Klára,

a Szabad Emberek Magyarországért párt elnöke

Budapest, 2010. június 7., hétfő


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!