rss      tw      fb
Keres

OGY - Az országos levéltárhoz kerülhetnek a Politikatörténeti Intézet anyagai

MTI 2012. április 13., péntek 15:40

A Politikatörténeti Intézet Levéltárában őrzött közokiratok Magyar Országos Levéltárnak (MOL) történő átadását is megalapozza a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának létrehozásáról szóló jogszabály módosítását kezdeményező kormányzati előterjesztés.

A nemzetierőforrás-miniszter által pénteken az Országgyűlésnek benyújtott javaslat szerint az általános levéltárak nemzeti szintű levéltári intézményrendszerré alakulnának. A megyei levéltárak beolvadnának a Magyar Országos Levéltárba, és annak megyei szintű szervezeti egységeiként működnének, az együttes szervezet Magyar Nemzeti Levéltár néven működne.

A megyei levéltárak intézményi önállósága a módosítás által megszűnne, a közfeladat-ellátás tartalmi elemei azonban nem változnának.

Megszűnne a kutatatási engedélyeket eddig kiadó levéltári kutatási kuratórium is, a módosítás értelmében az engedélyt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetője adhatja ki.

"Az 1944-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP), Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ezek társadalmi szervezetei (Magyar Partizánszövetség, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyar Nők Országos Tanácsa), ifjúsági szervezetei (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Kommunista Ifjúsági Szövetség, Népi Kollégiumok Országos Szövetsége, Magyar Úttörők Szövetsége), valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a szakszervezeti tanácsok és ágazati szakszervezetek iratai az állam tulajdonát képezik" - javasolja rögzíteni az előterjesztés.

A dokumentum indoklásának ehhez kapcsolódó részében az szerepel, hogy a vonatkozó törvény soron kívüli módosítását szükségessé teszi a Politikatörténeti Intézet Levéltárában őrzött köziratok MOL-hoz történő utalásának jogszabályi megalapozása. A törvény érintett rendelkezését az előterjesztő szerint az alaptörvénnyel is összhangba kell hozni, amely kimondja: "Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk".

A változtatások 2012. június 1-jén lépnének hatályba.