rss      tw      fb
Keres

Tétova lépések erkölcs és politika határánA múltkoriban már írtam (Hamletek ellenzéke) az ellenzéki összefogás szükségességéről és ennek akadályairól. Azóta az ügyben történt egy és más, így mindenekelőtt az alternatív párt kongresszusa, amely a dolgot előre ugyan nem vitte, de az utat sem torlaszolta el véglegesen. A kongresszus a régi frakcióvezető helyére újat állított, aki – első nyilatkozatai alapján –, bár ugyanazt az elvi álláspontot képviseli, talán nem olyan mereven.

A kongresszust követő első nyilatkozataiban azt mondotta, hogy mivel a „jelenlegi legókból” nem jön ki egy ellenzéki többség, először is növelni kell a támogatottságot. Ez pedig szerinte külön-külön a leghatékonyabb. Ebben elvileg talán van igazság: egy elvtelen alapon létrejött konglomerátum aligha számíthatna a választók tetszésére. Azt azonban sem ő, sem a pártjában senki nem képzelheti, hogy a jelenlegi bizonytalanok tömege most majd egy emberként odaáll az alternatív párt mögé, hogy az Szent György lovagként egyedül tudja fölvenni a harcot a regnáló sárkánnyal. Elméletileg tehát a párt vezetői, így az új frakcióvezető is, tudják, hogy összefogásra van szükség. Sőt, mint a frakcióvezető mondja, a civil szervezetek mellett, melyekkel magától értődő az együttműködésük, elvileg sem a szocialista, sem a koalíciósdemokrata párt nem „büdös” nekik, azonban jelenleg úgy látják: nem lehet együttműködniük olyan pártokkal, amelyek nem néztek szembe a 2002-2010 közti időszak (bár a mostaninál kisebb mértékű) „demokráciarombolásával”. E demokráciarombolás példáiként a 2006-os rendőri túlkapásokat, továbbá a pártfinanszírozás homályos ügyeit és a hozzá kapcsolódóan a két nagy párt ügyes embereinek kéz-kezet-mos együttműködését hozta föl. Ezért hát – legalábbis most – nem tudnak csatlakozni az Ellenzéki Kerekasztalhoz.

Ezek a nyilatkozatok arra indították a volt szocialista pártelnököt és miniszterelnököt, jelenleg a koalíciósdemokrata párt vezetőjét, hogy nyílt levélben forduljon az alternatív párt új frakcióvezetőjéhez. Mint a levél bevezetőjében írja, ahhoz, hogy ne szellemekkel viaskodjanak, az szükséges, hogy ha politikájának egynémely eleme (amelyekről nem kapott „komplett listát”), taszítja az alternatívok képviselőit, ám beszéljék meg őket. A fölhozott két konkrét üggyel kapcsolatban általánosságban már most tárgyalásra készen foglalt állást. A vitatott rendőrségi föllépéssel kapcsolatban elismeri, hogy valószínűleg jogos bírálatra adott alkalmat az azonosítószámok hiánya, a gumilövedékek alkalmazása, békés járókelők esetleges bántalmazása. Miután hivatkozik az ún. Gönczöl-bizottság fölállítására és ezt követő kormányzati intézkedésekre (melyek során ő maga talán nem volt eléggé empatikus, az eljárások pedig időnként mentegetni próbálták a rendőröket), végezetül megjegyzi: azt a súlyos vádat, hogy az elkövetett hibák alapja direkt kormánymegrendelés lett volna, soha senki nem tudta bizonyítani. A pártfinanszírozással kapcsolatban joggal utal egyrészt arra, hogy az ezt rendezni kívánó törvényhez ő megnyerte a kormány és a kormányzópárt támogatását, azonban kétharmados többség hiányában nem lett belőle semmi, másrészt utal vitáira a párt ügyeskedőivel, amelyek végül a kilépéséhez és új párt alapításához vezettek. A kibeszélésről úgy véli, hogy nincs szükség nyilvános sajtóvitára, inkább szakértők háttérmegbeszéléseire, s éppígy határidőkre sem – amire szükség van, az a párbeszédre irányuló készség.

A frakcióvezető dicséretes gyorsasággal és – lehetőségeihez képest – dicséretes jóindulattal reagált. Mindenekelőtt leszögezi, hogy az alternatív párt (de legalábbis ő mint annak jelenlegi de facto vezetője) nem tekinti bűnbaknak levelezőpartnerét a korábbi kormányzat kudarcáért, habár leszögezi, hogy a kudarcban része volt. Elismeri azt is, hogy akkoriban nem ugyanaz a „demokráciarombolás” folyt, mint a mostani kormány alatt, ámde normasértések – a demokratikus normák megsértései – mégis előfordultak. A 2006-os rendőri föllépés szükségességét általánosságban szintén elismeri ugyan, de nehezményezi az „utcai politizálás” en gros elítélését, s ezzel kapcsolatban az akkori liberális budapesti főpolgármester korlátozó rendeletét. A Gönczöl-bizottság fölállítását helyes, de nem elégséges lépésnek tekinti, s főként azt bírálja, hogy ezután még sor került rendőri vezetők kitüntetésére és előléptetésére. Ezekről a dolgokról nyilván hosszan lehet majd vitatkozni – én itt most nem kívánok állást foglalni velük kapcsolatban, mert a vitát lefolytatni nem az én tisztem –, s az álláspontok közelíthetőknek látszanak. Annál is inkább, mert a frakcióvezető határozottan leszögezi: ők soha nem állították, hogy a rendőri túlkapásokra tudatos kormányzati szándékok alapján került volna sor!

Nem ilyen egyszerű a helyzet a pártfinanszírozás és a korrupció ügyeit, pontosabban a velük kapcsolatos magatartást illetően. A frakcióvezető levele azt veti a pártelnök szemére, hogy ő volt az elnök a korrupt elemekben nem szűkölködő szocialista pártban, s bár hajlandó elismerni, hogy az őszödi beszéd talán valódi szándékot fejezett ki a helyzettel való szembenézésre – de akkor miért maradt mégis elnök a levelezőpartnere? (Állítása szerint ennek nyomán vált kudarccá a jogalkotási szándék is, ami eléggé fura, hiszen végül is nem a szocialista párt hátrált ki a törvény mögül.) Éppígy szemére veti a pártelnöknek, hogy másfél év „hazugságai” után, amelyekkel szerinte  megtévesztette a választókat a kormány teljesítményét és a jövőben várható politikát illetően egyaránt (mutassanak már nekem egy olyan pártot, amelyik kíméletlenül és részletezően elmond mindent a kampányában), nem mondott le, amikor ez végül „kiderült”, hanem bizalmi szavazásban kérte a korrupt kormánypárt/ok támogatását. (Hogy előtte bocsánatot is kért, afölött a levél átsiklik.)

Nos, mindezzel az a probléma, hogy abszolút doktriner módon kezeli a morális cselekvés lehetőségét a politikában, mintha ugyanis az bármikor és bármilyen körülmények között lehetséges lenne. Ha a frakcióvezető logikáját végigvisszük, a pártelnöknek be sem lett volna szabad lépnie a szocialista pártba, illetve miután belépett, azonnal ki kellett volna lépnie. Hát nem: a morált valamilyen értelemben a politikában is érvényesíteni kell ugyan, de ennek időnként behatároltak, sőt korlátozottak a lehetőségei. Ebben az értelemben – tessék tudomásul venni – nem lehet más a politika. Ha pedig valaki erre nem hajlandó, akkor viszont fogadja meg Machiavelli tanácsát, és maradjon meg a magánéletben. Figyelmet érdemel ebből a szempontból, hogy az alternatív párt kongresszusa és az azóta elhangzó vélekedések alapján is úgy tűnik: a naiv tagság, amely még mindig szent együgyűséggel hisz a párt jelszavában, ezen az alapon a teljes cselekvésképtelenséget és kudarcot is vállalja (jó, csak hát minek akkor egyáltalán pártot alapítani és választásokon indulni), míg a frakcióban, amely immár szagolt némi politikai puskaport, inkább teret nyer a realisztikus megközelítés.

Végezetül a frakcióvezető még azt is a pártelnök szemére hányja, hogy december 23-án a sajtónyilvánosság kedvéért csatlakozott az alternatívok odaláncolási akciójához. Bizony meglehet, hogy azért is (meg szolidaritásból is, már bocsánatot kérek!), ahogyan viszont ők maguk is a sajtónyilvánosság kedvéért csinálták az akciójukat. És ebben a pártelnök csatlakozása csak a hasznukra vált, hiszen így jóval nagyobb nemzetközi nyilvánosságot kaptak. Mert hogy ez szükséges, ennyit legalább már megértettek a politikából.


Limited sunset – flickr/buck82

Hadd tegyek itt ennek kapcsán még egy rövid, a tárgyalt témát csak közvetve érintő kitérőt. Számomra elképesztő volt az a fanyalgás, sőt gőgös lekezelés, amit az általam eddig józannak gondolt baloldali véleményformálók is tanúsítottak a koalíciósdemokrata pártelnök lakótelepi látogatásával kapcsolatban. Mintha ezzel bárkinek is ártott volna! És mintha semmi jószándékot nem lehetne róla föltételezni, csak a népszerűséghajhászás szándékát! Nem mondom, én is nagyon meg tudom érteni Coriolanus húzódozását, amikor odaráncigálják a fórumra, de hát a magam részéről nem is lennék soha politikus. Viszont én tudomásul veszem, hogy a mai tömegdemokráciában egy politikusnak – még sokkal inkább, mint a régi szép rendi és cenzusos időkben – igenis népszerűségre kell szert tennie, s időnként meg is kell alkudnia, hogy céljait végül megvalósíthassa: és nem nyavalygok felelősség nélküli széplélekként a pálya széléről.

A frakcióvezető, levele végén, úgy véli: nem háttérben zajló szakértői megbeszélésekre van szükség, hanem nyilvános vitára. Szerintem ez technikai kérdés, válasszák azt a lehetőséget, amelyik célravezetőbb, vagy éljenek mindkettővel. Csak azt lássák be végre: az együttműködésre mindenképpen szükség van, mégpedig – az új választási rendszer következményeképpen – már a választások előtt. Természetesen igaz, hogy nem elég leváltani a mai kormányt, egy esetleges győzelem esetén kormányprogramra is szükség lenne. Ami viszont pillanatnyilag egy „sci-fi” – nyilatkozta a frakcióvezető. Mármost egyfelől ezen a helyzeten kitartó és jószándékú munkával igenis lehetne változtatni, másrészt nem oktalanul tért vissza a Népszabadság publicistája arra az ötletre, amit épp az alternatívok egyik vezető képviselője vetett föl korábban: választási együttműködés azon az alapon, hogy utána rögtön új országgyűlési (vagy szerintem inkább alkotmányozógyűlési) választásokat fognak tartani. (Az ötletről írtam korábban: Érdemes-e szövetkezni az ördöggel?) Aminthogy egy másik publicista ötletét sem tartom az ördögtől valónak: a közvéleménykutatások alapján afféle előválasztásokon megméretni az egyes (régebbi, újabb és legújabb) ellenzéki pártokat. „On s’engage, et puis on voit” – mondotta a politika egyik zsenije*. Egy másik zseni meg ezt írta: „Am Anfang war die Tat.”** Tanuljunk már egy kicsit.

_______________________________

* Belevágunk, aztán majd meglátjuk – Napoléon Bonaparte
** Kezdetben volt a tett – Goethe a „Faust”-banLendvai L. FerencHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!