rss      tw      fb
Keres

Karácsonyi áfiumA kétharmados többség zsarnoksága által (hogy Tocqueville kifejezésével éljek) uralt magyar országgyűlés karácsony után úgymond „módosított formában” újra elfogadta az Alkotmánybíróság által alkotmányellenesnek minősített egyházügyi törvényt. A módosítás a szokásos módon történt: néhány szó megváltoztatása mellett a lényeg ugyanaz maradt. Az ugyanis, hogy az állam dönt róla: melyik vallásos közösség számít egyháznak, és melyik nem. Erre nézve már egy korábbi cikkemben (Vallásszabadság) megírtam: Ha a cél az ún. „bizniszegyházakkal” kapcsolatos visszaélések megszüntetése, akkor a probléma gyökere abban van, hogy amennyiben az egyházak különféle előnyöket élveznek, megéri bizniszegyházakat alapítani, viszont ha ilyen előnyök nincsenek, akkor bizniszegyházak sem lesznek. Hagyni kellene tehát a vallási közösségeket úgy működni, ahogyan akarnak, magukat úgy nevezni, ahogyan nekik tetszik, s ha azután közülük némelyek tevékenysége csakugyan erőteljesen szolgálja a köz javát (a műemlékvédelemtől a beteggondozásig), akkor nekik lehet – természetesen pályázati úton – állami támogatást is adni.

Az egyik, magát „kereszténydemokratának” minősítő képviselő azonban kijelentette: Magyarország nem Amerika, ahol szabadon virágozhat minden virág. Bizony, igazat mondott. Magyarország valóban nem Amerika, minek folytán az emberek itt közel sem olyan vallásosak, s még kevésbé tisztelik a vallások erkölcsi tanításait úgy, mint amott. Ha már az imént Tocqueville-t emlegettem, idézek híres, Az amerikai demokrácia című könyvéből: „Az Egyesült Államokban szekták megszámlálhatatlan sokasága működik. Valamennyi különbözik a másiktól a Teremtő kultusza tekintetében, de az emberek egymás iránti kötelességét illetően mind egyetértenek. Vagyis minden egyes szekta a maga módján imádja Istent, de egytől-egyig ugyanazt az erkölcsöt prédikálja Isten nevében. […] Amerika az az országa a világnak, ahol a keresztény vallás a legtöbb valóságos hatalmat őrizte meg és fejti ki a lelkekre; és mi sem mutatja jobban, mennyire hasznos és természetes az ember számára, mint hogy az az ország, ahol manapság a legnagyobb uralmat gyakorolja, egyszersmind a legfelvilágosodottabb és a legszabadabb ország is.”* És az, hogy az állami politikától a maguk részéről ők is éppúgy távol tartják magukat, mint az állam az ő működésüktől, természetesen nem akadálya annak, hogy fontos társadalmi kérdésekben felelősen megnyilatkozzanak.


flickr/wilhelm
 

Ilyesmire a magyar egyházak, illetőleg vezetőik is igényt tartanak, különösen mondjuk karácsony alkalmával. Nagyon helyes, más kérdés, hogyan csinálják. Az egyik vezető például kijelentette: nem kell különféle pénzügyi adatoktól vagy statisztikáktól megijedni, hiszen lehet, hogy ezek csak azt jelzik, miszerint az emberiség elérkezett egy fenyegető vég közelébe. Nos, a Biblia szerint egy ilyen végnek egyszer csakugyan el kell majd jönnie, az azonban aligha helyénvaló, ha a véges emberi értelem próbálja meg ennek jeleit verifikálni. Meg van ugyanis írva: „Ne kísértsd az Istent!” Egy másik egyházi vezető viszont úgy vélte: Isten jól tette, hogy nem hallgatott a szakértőkre, akik leminősítették a betlehemi jászolt. Nem vagyok benne biztos, bár tartok tőle, hogy a hasonlat már önmagában véve kimeríti a szentségtörés fogalmát. Azt azonban biztosan megkérdezhetjük a jeles férfiútól: honnan tudja, hogy voltak ilyen szakértők? Netán prófétai sugallatot kapott?

Ha úgy véli, hogy igen, akkor fölhívom a figyelmét, hogy annak idején a nagy próféták közel sem támogatták országuk vezetőit a jóval erősebb korabeli nagyhatalmakkal folytatott „függetlenségi harcukban”. Ellenkezőleg. Tudták ugyanis, hogy ez az esztelen harc csak a nép és az ország tönkremeneteléhez és pusztulásához fog vezetni. És ha ma valaki nem erre az intő példára figyel, hanem a politika szolgálatára használja a nagy ünnep által adott alkalmat is, akkor ezzel csak annak a régi tételnek az igazolását segíti elő, amely úgy hangzott: a vallás a nép ópiuma. Ehhez csak az kell, hogy valaki karácsony alkalmával sem Isten igéjével, hanem a politika áfiumával töltekezzék.

________________

* Az 1993-as magyar kiadásban a 416-417. oldalon.Lendvai L. FerencHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!