rss      tw      fb
Keres

A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről a Fidesz-KDNP és az MSZP változata – dokumentum

2010. évi… törvény
a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről

Előterjesztő: Dr. Kövér László (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP)

Preambulum:

„Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos létkérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésén és együttműködésén alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk.”

A törvényjavaslat szövegének folytatása.

***

Az MSZP javaslata a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslat módosított szövegére:

Preambulum:

„Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében kívánunk szembenézni a magyarság egyik legnagyobb tragédiájának: a Kárpát-medence népeinek önrendelkezési jogát figyelmen kívül hagyó, a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumnak a tanulságaival és a békediktátum okozta sebeket orvosló feladatainkkal. Számot vetünk a békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémákkal, egyaránt tiszteletben tartjuk a magyar nemzet és az európai béke érdekeit, valamint a nemzetek jogát arra, hogy e kérdésekről másként gondolkodjanak. Nem növelni, hanem csökkenteni akarjuk a Kárpát-medencében élő népek közti konfliktusokat. Hozzá kívánunk járulni az itt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen, egyetértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez.”

Az MSZP által javasolt változat folytatása.

***

A Jobbik és az LMP egyetért a javaslat szövegével. A Jobbik egymondatos módosító javaslatát lásd itt.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!