rss      tw      fb
Keres

 

Lendvai L. Ferencről

Írások, elemzések:

 

Sikerek kovácsai


Bead soup – jewelrymakingmagazines.com

„Nem mintha nem szokhattunk volna hozzá az elmúlt három évben, hogy kormányunk, kormánypártjaink és finoman az ő ’holdudvaruknak’ nevezett lakájhaduk ne az elért hatalmas sikerekről számolnának be folyamatosan, de az utóbbi időben mégis föltűnően megugrott a sikerek száma.”

Magyarázat, gyöngébbek kedvéért


Fear ancient (sepia)
flickr/postbear

„…az itt eminensen fontos, a jobbközépen elhelyezkedő konzervatívoknak például igencsak jó okaik vannak a rejtőzködésre, s ezért alig mer közülük valaki megnyilvánulni: a jobboldali fanatikusok azonnal rájuk sütnék a bélyeget, hogy árulók.”

Monológ – Berlin, 1944


Battle Group South – Berlin 1944 (salute.co.uk)

„Na jó, van ott néhány álmodozó idealista demokrata, de aztán jórészt csak a Wehrmacht főtisztjei – hát mit értenek azok a politikához meg a demokráciához?! Na meg egynéhány politikus a régi weimari időkből: és pontosan ezekkel van a legnagyobb bajom.”

Egy kis politikai filozófia


Sea Cucumber – flickr/kahuna

„…ezt kívánom bemutatni, persze nem a nagyúr számára, akinél ugyanis fordítva érvényesül a régi szabály: amikor az isten hivatalt adott neki, nemhogy nem adott neki észt is hozzá, hanem a korábban még meglévő eszét is elvette… fejtegetéseim az olvasóknak szólnak.”

Akkor nézzük a dolgot elvileg


Doubtful shape in the darkness
flickr/Vijay Bandari

„…az oktatói és rektori karról talán mégsem egy machiavellista prókátor, egy félművelt paidagógosznéni és egy fanatikus prédikátor hivatott véleményt mondani.”

1984 eszméi


„A regisztráció szélesíti a demokráciát, hiszen ha kevesebben szavazhatnak, mint akiknek választójoguk van, akkor nyilvánvalóan többen fognak szavazni… A fölvételi keretszámokat azért csökkentjük, hogy többen kerülhessenek be az egyetemre. Ez ugyanaz a fülkeforradalmi matematika.”

Meneküljön, aki tud!


Военный коммунизм – мmojcccp.blogspot.hu

„Az ember sajnos nem tud másra gondolni, mint a korábban emlegetett ’gazdasági szükségállapotra’, amely nagyjából nyilván a két világháborúból és a kommunizmusból jól ismert hadigazdálkodáshoz lenne hasonló, s amelyhez jól illik az államosítások sora.”

Ellen-pontok


Az eredeti CÖF-plakát a szombathelyi buszmegállóban – Fotó: Bonyhádi Zoltán

„…most mégsem tudom elítélni azokat, akik átragasztották az állítólagos ’Gyurcsány–Bajnai szövetség’ elleni hazug plakátokat... a szóbanforgó plakát negatív üzenet, konkrétan egy rágalom reklámozása, méltó tehát az átragasztásra vagy akár a letépésre is.”

Gazdálkodunk


Deterioration – flickr/exomic

„A magyar felsőoktatási intézmények, nem is beszélve az akkoriban oly hangos, mostanában, ki tudja miért, oly csöndes hallgatói ’érdekképviseletekről’, ma boldogok lehetnének, ha csak olyan rossz helyzetben lennének, mint amilyenbe az elátkozott Bokros-csomag hozta őket.”

Még mindig folytatom


flickr/bjornmeansbear

„…a Mozgalom célkitűzései mellett nagy elánnal megindult aláírásgyűjtés nemcsak a jobboldalon keltett pánikot... mintha létezne egy olyan párt a baloldalon, amelynek az Ellendrukkerek Szövetsége lehetne a neve.”

A törvény uralma


Hierarchy (Singapore) – flickr/jurvetson

„Nagy Frigyes porosz fölvilágosult abszolutizmusa nyilvánvalóan nem volt demokrácia, de jogállam volt, ahol a törvények uralkodtak, s ahol ezért a legegyszerűbb paraszt is odavághatta a legmagasabb hivatalnoknak: Vannak még igazságos bírák Berlinben!”

Sine ira et studio – 3.


The past – flickr/MarcoD

„…a múlton nincs értelme rágódni. A jelentkezőknek lehet föltételeket szabni, akár kemény föltételeket is, de ezeknek nem a lezárt és megváltoztathatatlan múltra, hanem a nyitott, formálható és formálandó jövőre, a jövőbeni együttműködésre kell vonatkozniuk.”

Sine ira et studio – 2.


„…úgy tűnik, minimum a jogállamiság és az alkotmányosság helyreállításában mindenki egyetért, s ha legalább ezt sikerülne megvalósítani, már óriási eredmény lenne, s utána akár rögtön ki lehetne írni a korrekt demokratikus szabályokon alapuló új választásokat.”

Sine ira et studio – 2.


„…úgy tűnik, minimum a jogállamiság és az alkotmányosság helyreállításában mindenki egyetért, s ha legalább ezt sikerülne megvalósítani, már óriási eredmény lenne, s utána akár rögtön ki lehetne írni a korrekt demokratikus szabályokon alapuló új választásokat.”

Sine ira et studio – 1.


Vízköpő diktátorok (Sztálin, Franco)

„Már a középkorban különbséget tettek trónbitorló és zsarnok között: az előbbi jogcím nélkül kerül uralomra, később azonban elfogadottá válhat, az utóbbi meglehet jogszerűen, az uralma mégis eltűrhetetlen.”

Imponderábíliák


A Heti Világgazdaság emlékezetes címlapja 1999. december 18-án - Heinrich Böll Stiftung

„Márpedig ezekből több pénz (hát igen, afféle ’védelmi pénz’) folyik be, mint amennyit az IMF-hitel segítségével megtakaríthatnánk. Minek kössünk tehát tisztességes üzletet kis haszonnal, amikor maffia-módszerekkel sokkal nagyobb pénzt tudunk zsebrevágni, nem igaz?! Cinikus beszéd, de legalább világos.”

Száll a turul fészkére


One flew over the cuckoo's nest (1974)
prisonphotography.wordpress.com

„…az a nehezen (mindenesetre más államok területén) körülhatárolható hely, ahol a nemzet él, az a nemzet ’szálláshelye’, s ezen túl van azután a magyar ’világnemzet’ mindenütt jelen a világban… Utoljára Adolf Hitler bomlott agyának voltak ilyen fantasztikus víziói.”

Két adalék és egy javaslat a történészvitához – II. rész


La canzone del male – Historikerstreit
(Gianfranco Montesano) – artealdia.com

„Igen, a fiatal történészeknek nyilvánvalóan voltak sérelmeik: tehetségük ellenére sem engedték érvényesülni őket… Az életveszély ezzel szemben, aminek a zsidóüldözések során alkalmasint ki voltak téve, valóban súlyos dolog volt, ezt viszont ’sérelemnek’ nem nevezném.”

Két adalék és egy javaslat a történészvitához – I. rész


A Fejérváry-kormány kinevezését követő politikai vita hevében összetört bársonyszékek a parlamentben, 1905

„Magyar reformereknek és magyar forradalmároknak hitték magukat. Zsidó származásuk csak abban jelentkezett, hogy kevésbé kötődtek a régi tradíciókhoz, mint egy nemesi vagy lateiner származású értelmiségi.”

Kutyaütő machiavellisták


Machiavelli in the middle of his figures – flickr/scrpunk

„…olyan meggondolatlanul hazudik, hogy azt csak ájult imádói fogadják el igazságnak. Ők viszont igen, ezért úgy véli, fölösleges a látszatra ügyelnie. Nos, rendben van, legyenek machiavellisták. De ezek még machiavellistának is kutyaütők.”