rss      tw      fb
Keres

 

Lendvai L. Ferencről

Írások, elemzések:

 

A képmutatás mestere


Potemkin village – flicr/serykot

„De hát csoda-e, hogy a miniszterelnök a képmutatás mestere egy olyan országban, ahol az egész demokratikus politikai rendszer csak egy a külföldnek mutogatott nagy Potemkin-falu?!”

Fanatikusok


Girolamo Savonarola – Fra Bartolomeo (1497) – Wikipedia

„…úgy gyűlöl mindenkit, aki nincs az ő Pártja pártján, ahogyan csak a legigazibb és legvérbelibb fanatikusok gyűlölnek: a Savonarolák és a Müntzerek fajtájából valók. Akik lehetnek bármily tisztességesek, elvakultságuk mégis borzadályt keltő.”

Konszolidáció és német kapcsolat


Double speak – mideastposts.com

„Ámde mit érhetnek az ő fáradozásaik, ha főnökük idehaza megint előveszi a kettős beszédet, és nemzetközi puccsot és/vagy világméretű összeesküvést kezd emlegetni.”

Jobboldali plebejusok


light of lincoln – flickr/MPBecker

„A könyörtelen és harcias magyar miniszterelnök idézhetne tőle olyasmiket, mint például hogy a kegyelem célravezetőbb a szigorú ítélkezésnél, vagy hogy a háborúban csak a vége a jó.”

Tétova lépések erkölcs és politika határán


Limited sunset – flickr/buck82

„…a morált valamilyen értelemben a politikában is érvényesíteni kell ugyan, de ennek időnként behatároltak, sőt korlátozottak a lehetőségei. Ebben az értelemben – tessék tudomásul venni – nem lehet más a politika.”

A „rugalmas elszakadás” mint győzelem


Lövészárokban (1916) – Wikipedia

„…az is érdekes lesz majd, ahogyan saját ’rugalmas elszakadását’, a sikert, hogy megmentette a bőrét, nagy győzelemként fogja eladni saját itthoni (és a magyarországi ügyekbe felelősség nélkül beleavatkozó határontúli) közönségének.”

Minden diktatúra gonosz – a Hetek interjúja


Krisztus keresztvitele (Hieronymus Bosch, 1515–16, részlet) – Wikipedia

„A gonosz nem egyszerűen rossz, hanem a rossz tudatos választása és a jó tudatos rombolása… A gonosz állam kifejezetten az ember rossz tulajdonságaira alapoz… az emberben lévő rosszat kimondottan táplálja és fölhasználja a saját hatalmi céljai érdekében.”

Hamletek ellenzéke


Hamlet – flickr/hartand

„…úgy járunk, mint Hamlet, aki töméntelen erkölcsi skrupulusa folytán képtelen volt – legalábbis időben – cselekedni, s ez lett aztán a veszte. A királyt például nem döfte le a kínálkozó alkalommal, amikor az éppen imádkozott, nehogy így a mennybe segítse.”

Nemzeti szuverenitásunk


Guilty – flickr/Swambu

„…itt valójában nem az országról és annak nemzeti szuverenitásáról van szó, hanem csupán az ország aktuális kormányáról és annak önös érdekeiről. Ezért voltaképpen nem csoda, ha a kormánypropaganda… a magyar ellenzék működését látja a külföldi vádak mögött.”

Spekulánsok


No trespassing – flickr/otolite

„...a spekuláns csak ilyen vagy olyan módon kihasználja a lehetőségeket, nem maga teremti őket. Nem Rothschild intézte úgy, hogy Napóleon elveszítse a waterlooi csatát, elvesztette ő azt magától is.”

Karácsonyi áfium


flickr/wilhelm

„Az egyik, magát ’kereszténydemokratának’ minősítő képviselő azonban kijelentette: Magyarország nem Amerika, ahol szabadon virágozhat minden virág. Bizony, igazat mondott.”

Őrültség, de van benne rendszer


50mm madness – flickr/MX

„A kormányzat némely kitartottja világosan meg is mondta: nem lenne baj, ha néhány külföldi bank és vállalkozás távozna az országból. Nekik tényleg nem lenne baj. Magyarországnak… azonban igenis baj lenne.”

Elszigetelődés, de aligha fényes


Splendid Isolation (Scotland's Outer Hebrides) – Wikimedia

„Világos persze, hogy az eurózóna országai nem ugyanolyan típusú, tudniillik nem gazdaságvezetési dilettantizmusból keletkezett… problémákkal küszködnek, mint Magyarország.”

Aux armes, citoyens (de l’Europe)!


Delacroix: La liberté guidant le peuple (1830) – wikipedia

„Mindezek a megnyilvánulások végső soron – ilyen vagy olyan formában – azt az álláspontot fejezik ki, amit mi magyarok így ismerünk: az Európai Unión kívül is van élet. Igen, a barbároké…”

Jogutódok


Arbitrary selection – flickr/jef safi

„…maga kívánja megszabni egyrészt azt, mi is történt voltaképpen a történelemben, másrészt azt, hogy kiket is vonjanak be ’a hatalom egykori birtoklói’, egyben a mai ’közszereplők’ körébe.”

Az igazság egy nagyobb pillanata


Humiliation & Glory – flickr/Angelrays

„A lényeg az a totális megaláztatás, amelybe a kormány több hónap kemény munkájával sikeresen belemanőverezte magát, s amelyet saját hívei és szavazói sem fognak egykönnyen elfelejteni.”

Szóval honnan hová?


Occupy Seattle (2011. 10. 07) – flickr/Scott

„…a probléma gyökere abban van, hogy a globalizált világban a gazdagabbak és képzettebbek jól boldogulnak, a kevésbé tehetős és képzetlenebb rétegek viszont kénytelenek versenybe szállni a világ olcsó munkaerejével.”

Vissza – hová is?


The Bosses of the Senate (Joseph Ferdinand Kepple, 1889) – screwedus.com

„…a bankárok és bankok, általában a kapitalizmus elleni hangulat és hangulatkeltés nemcsak a magyar kormányfő és kormánypártok köreiből árad, hanem baloldalról is.”

Végre!


Achilles tending Patroclus wounded by an arrow (i.e. 500) – Wikipedia

„…nem tudom, együtt fog-e tudni működni… az alternatív ökopárttal és a most szerveződő új ellenzéki mozgalmakkal, mivel ezek mindnyájan… zsigerből ellenségesen viszonyulnak a ’2006 őszi rendőrattak’ bűnbakjához.”