rss      tw      fb
Keres

 

Lendvai L. Ferencről

Írások, elemzések:

 

Konzervativizmus és forradalom


Olympiastadion, Berlin, Germany (1936, Werner March) – flickr/loranger

„Talán nem lesz fölösleges tisztázni ezzel kapcsolatban két félreértést. Az egyik, hogy végül is létezett a konzervatív forradalom jelszava, a másik, hogy ez a jelszó végül a nemzetiszocializmusban futotta ki magát.”

Kicsit sok ellenzék


Waste wood – flickr/iris goldstein

„…előbb-utóbb kénytelenek lesznek szembenézni… a politikai állásfoglalás szükségességével… Mert hogy ennyi ellenzéki mozgalom egy kicsit sok a kormány leváltásához.”

Nemzeti felsőoktatás


Iron curtain – flickr/Peter Jacobs

„Az ilyesfajta irányítást még a régi tervutasításos rendszerben sem lehetett teljes mértékben megvalósítani, pedig akkor még létezett a vasfüggöny. Esetleg be kellene vonni a 30 év alattiak útlevelét…”

A görög mumus


Screenshot of Vatican ATM machine – Wikipedia/ZCsala021

„Mivel azonban a forradalmi kormány nem csinál megszorításokat (amik most jönni fognak, azok is csak ’újjászervezések’ lesznek), nekiállt a bankoktól meg egyéb cégektől védelmi pénzeket beszedni.”

New York tornyai, Oslo árnyai


2001. 09. 11. – yahoo.com

„Az iszlámnak a nyugati civilizációval szembeni harcias gyűlölete a New York-i és washingtoni merényletekben csak szélsőséges, egyben szimbolikus formát kapott.”

Páris lángjai – London lángjai


Urban Culture – flickr/patrick boehner

„A zavargások során nemcsak az volt föltűnő, hogy fehér banditák és anarchisták csatlakoztak az eredetileg csak kis létszámú fekete tömeghez, hanem az talán még inkább, hogy színesek – feketék és ázsiaiak – szegültek szembe a csőcselékkel.”

Lehet Más a Pökhendiség


James Gillray karikatúrája (1799) – Wikipédia

„…a jogállamiság legfőbb ismérve mégiscsak az, hogy megvédjük a Törvényt és a Rendet. Ha lehet, szép szóval, ha az nem megy, akkor gumibottal, ha az sem megy, akkor gumilövedékkel, és ha az sem megy, akkor élessel. Á la Bonaparte.”

Felsőoktatási ötletek


Reynard the Fox – St. Louis – flickr/Lance and Erin

„…hallgatók híján a szóban forgó szakok, valamint az őket oktató intézetek és tanszékek is meg fognak szűnni – persze lehet, hogy ez éppen az intézkedés egyik szándékolt célja.”

Nürnberg nem lehetne precedens

Lendvai L. Ferenc


A special bike for special roads – flickr/vrogy

„A nürnbergi perben… az akkoriban érvényes törvények szerint jártak el, mert azt, mondjuk, hogy embereket csak úgy megöljenek, még a náci Németország törvényei is tiltották.”

A Nyugat alkonya, sokadik kiadásban


The Sack of Rome by the barbarians in 410 (Joseph-Noël Sylvestre, 1890) – Wikipedia

„’a Nyugat alkonya’ eszméjének legújabb kiadása is, amelynek gyermeteg fantazmagóriájával Közép-Európa élretöréséről most nálunk egy államvezetővé avanzsált félművelt futballista állt elő, valójában nem kapitalizmus-ellenesség, hanem civilizáció-ellenesség.”

Érdemes-e szövetkezni az ördöggel?


Devil's bridge (Die Teufelsbrücke auf der Gotthardstrasse), 1780 – flickr/masterjack.roger

„…a szocialisták szerint meg az ördöggel ugyan lehet szövetkezni a mostani kormány ellen, de a szélsőjobb párttal nem. (Akkor szerintük kicsoda az ’ördög’?)”

Budapesti anzix


Forrás: SpainSearch.net

"A barcelonai drótkötélpálya és kabinvasút látható rajta, s az is, hogy hol helyezkedik el: a kikötőben, a móló mögött a nyílt tengerrel. Nem pedig egy mindkét rakparton épületekkel szegélyezett folyó fölött, a belváros közepén."

Van-e „sárga veszedelem”?


A kínai agyaghadsereg (i. e. 209-210) – Wikimedia

„…a valóságban mindig is egy diktatórikus vagy autoriter nacionalista rendszer volt. Ez persze már önmagában is indokolhatja a magyar miniszterelnök nagy rokonszenvét iránta.”

A munka szabaddá tesz


Slave (National Museum of American History) – flickr/clio1789

„…aki az éhenhalástól fenyegetve vállalja a közmunkát, az valójában kényszermunkás, kvázi rabszolga. A munka, amire a tervek szerint alkalmazni fogják, csakugyan rabszolgamunka is lesz.”

Vallásszabadság


Jézus kiűzi a kufárokat a templomból (El Greco, 1570) – wikipaintings

„A probléma gyökere ugyanis ott van, hogy az egyházak ma különféle előnyöket élveznek, ezért megéri bizniszegyházakat alapítani. Ha ilyen előnyök nem lennének, bizniszegyházak sem lennének.”

Legalitás és legitimitás


Grande Croisade contre la Liberté (J.J. Grandville, 1803–1847) – Wikipedia

„…hányszor hallhattuk mostanában, hogy a fölvilágosult abszolutizmus jobb a demokráciánál – csak az a baj, hogy abszolutizmust ugyan könnyű teremteni, de egy fölvilágosult despotát találni hozzá már eléggé nehéz.”

Racionalizálás H/D módra


Meltdown – flickr/shieta

„…milyen alapon olvasztják be a nagyobb és erősebb intézményt a kisebbe és gyöngébbe? Kinek az agyában fogant meg vajon ez a képtelen gondolat?”