rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2011. október 27.

Bába Julianna, a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke


Bolgár György: - Van stabilitás a pénztárszövetségben?

Bába Julianna: - Azt gondolom, hogy igen, változatlanul. Alapvetően ez a pénztárszövetség tömöríti a magánnyugdíjpénztárakat, az önkéntes nyugdíjpénztárak 90 százalékát és az önkéntes egészségpénztárak szintén 90 százalékát. Úgyhogy természetesen van. Van élet a magánnyugdíjpénztárakon kívül is itt a Stabilitásban.

- Értem. Akkor azt szeretném, ha elmesélné nekünk, hogy mi a helyzet most a magánnyugdíjpénztári tagokkal, azzal a száz-egynéhány ezer emberrel, aki minden nyomás ellenére maradt a magánpénztári rendszerben? Az ő befizetéseik, járulékaik e pillanatban hova mennek?

- Jelen pillanatban az a jogszabály nem került módosításra, ami a járulékok elterelésére vonatkozik. Gyakorlatilag tavaly október óta a befizetett járulékok minden adófizető állampolgárnál bent maradnak a központi költségvetésben, tehát bent maradnak az adóhatóságnál, és az adóhatóság vélelmezhetően az állami nyugdíj pillérébe utalja be ezeket a járulékfajtákat. Az elterelés idén decemberig a bennmaradó tagoknál is fennáll.

- Mert eredetileg az volt a terv, hogy tizennégy hónapon keresztül az állam átmenetileg ezt elveszi. Ezzel 360 milliárd forintot nyer. És utána majd el lehet dönteni szabadon, hogy mi lesz.

- Így van, ez volt az eredeti terv, ez az októberi terv.

- Arról bármilyen információja van-e, hogy ez a december az eredeti jogszabálynak megfelelően érvényes marad-e vagy esetleg az állam továbbra is úgy dönt, hogy de jó volna ez a pénz jövőre is?

- Miután százezer tagról beszélünk, náluk azért ez már nem egy jelentős összeg.

- Ez már nem évi 360 milliárd. Körülbelül mennyi, számításaik szerint?

- Ez gyakorlatilag a 360 milliárdnak egy olyan egy-fél százalék körüli összege lehet.

- Magyarán akkor durván olyan 30 milliárd körüli évente?

- Így van. Ez mindig függ a bennmaradó tagok havi bruttó fizetésétől, hogy ennek hány százalékát fizetjük be.

- De azért feltételezem, hogy akik bent maradtak, inkább a jobban szituáltak, a jobban keresők közé tartoznak, nem?

- Ebben is elég jelentős a szórás, mert azért vannak, akik pályakezdőként döntöttek úgy kisebb jövedelemszinttel, hogy mégiscsak maradnak ebben a rendszerben. De természetesen jelentős számban maradtak olyanok is, akik jelentős megtakarításokkal és jelentős bruttó havi fizetéssel is rendelkeznek.

- Nem akarom idegesíteni, de ha én pénzügyminiszter volnék és itt volna előttem ez a Magyarország, ezzel a gazdasággal, meg ezzel a költségvetéssel, akkor azt mondanám, hogy ejnye, 30 milliárd az nem 360 milliárd, de nagyon jól fog az jönni nekem a 2012-es költségvetésben is. Nem idegesek ettől, hogy hátha a Nemzetgazdasági Minisztérium is hasonlóképpen néz erre a pénzre?

- Nagyon érdekes, pont a mai nap volt egy konferencia, ahol az egyik előadó pont ezzel játszott el gondolati szinten, hogy hova nyúlhat még a költségvetés vagy hova nyúlhat még a kormány, hogy a jövő évi költségvetési egyensúlyt tartsa. És az egyik ilyen ötlet ez volt.

- Nem onnét loptam esküszöm, ezt még nem olvastam. Ez az a Nemzetközi Gazdasági Fórum? Erre gondol?

- Így van. Tehát ő szerintem megpróbált ironikus lenni, de azt gondolom, hogy egy évvel ezelőtt, ha bármi ilyesmit kérdezett volna tőlem, akkor azt mondtam volna, hogy nem, ez elképzelhetetlen. Ma már az én sugárzó optimizmusom is megkopott e tekintetben, tehát én azt tudom mondani, hogy jelen felállásban bármi elképzelhető. Igen, ez is elképzelhető, hogy egyszer csak azt mondják, hogy további x időre vagy bármi más, további megszorítások várhatók.

- Bocsánat, közben itt rossz számot használtam, mert a 360 milliárd 1 százalékáról beszélt, akkor az 3-4 milliárd évente. Nem?

- Így van.

- Én meg 30-ról beszéltem. Bár ugye ezt konkrétan nem vizsgálták meg. Tehát nem tudják, hogy ez 3-4 vagy 6-8?

- Nem, de ezért mondtam, hogy ez egy viszonylag durva becslés a részünkről.

- Igen. De mi történik például a pénztárakkal? Vagyis ha több mint egy évig nem kapnak befizetéseket, akkor hogy működnek? Ki fedezi azt a veszteséget, hogy még léteznek, valamit csinálniuk kell, emberek is vannak, akik dolgoznak az eddigi befizetésekkel és azok befektetésével, adminisztrálniuk is kell, csak éppen jövedelmük, bevételük nincsen semmi?

- Nagyon jó ez a kérdés. A terhek megsokszorozódtak a pénztárakon, ezek az extra terhek, amiket itt a reálhozamszámítás, reálhozam-kifizetés rátett a pénztárakra. Jelen pillanatban a pénztárak, amelyek még talpon vannak és nem döntötték el a végelszámolásukat, gyakorlatilag a tartalékaikból élnek. Illetve a jogszabály lehetőséget adott egy ilyen egyszeri díjtétel-levonására, amiből gyakorlatilag ezeket a megnövekedett terheket átmenetileg lehetett finanszírozni, mielőtt a vagyonátadás megtörtént az államnak. Az ezzel történő elszámolás most folyik a pénztáraknál. Tehát a tartalékok azért eléggé végesek. Mindenki úgy kalkulált, hogy a tartaléka kitarthat egy évig, másfél évig, pénztára válogatja. Nagyon bízunk benne, hogy december végétől, januártól újraindulnak az átutalások. És az átutalásokból a működési költségekre el lehet vonni összegeket. Ami most nekünk elsődleges feladatunk, az az, hogy megpróbáljuk valahogy elérni a kormányzati szerveknél, hogy ezt a radikálisan lecsökkentett – kisebb a vetítési alap, plusz sokkal kisebb az összeg, ami elvonásra kerülhet a beutalt összegekből – összeget valamilyen szinten 0,9 százalék fölé tornázni, mert ez önmagában is annyira csekély, hogy nem igazán sikerült még olyan modellt találnunk, amivel a pénztárak normál működése hosszú távon fenntartható lenne.

- Megint nem akarok vészmadárkodni, de az elmúlt hónapokban és még a legutóbbi napokban is megkapták azt a kritikát, hogy milyen rendkívül drágán működtek ezek a magánnyugdíjpénztárak. És akkor most előállnának azzal a kérelemmel, hogy tessék megengedni, hogy egy kicsit többet fordíthassunk a működésre? Eddig is elpazarolták a dolgozók pénzét. Nem?

- Igen, de azért azt látni kell, amikor vagyonarányosan nézzük meg a pénztárak működési költségét, kristálytisztán látszik, hogy jelentős csökkentéseket értek el. A legutolsó felmérések alapján vagyonarányosan 1,6-1,7 százalékos költségszinten működik, míg az állami kassza óvatos becslések szerint is 2 százalékos költségszinten működik. Ehhez képest, hogy mi mihez képest drága és mi mihez képest válik működésképtelenné, azt hiszem, hogy akkor ennek egy egészen más típusú beszélgetésnek kéne lennie.

- Hogy van az a tavalyi törvény vagy törvénymódosítás, hogy a kiesett vagy kieső tizennégy hónapnyi befizetés elvész örökre a magánnyugdíjpénztári tagok zsebéből? Vagy pedig az állam vállalta, legalábbis tavaly még vállalta, hogy ezt majd valamilyen módon visszafizeti.

- Igen, ez elvileg szolgálati időbe beszámító időszak. A nagy kérdés számunkra az, hogy itt a jelen tudásunk szerint, a jelenlegi szabályozás szerint az elismert szolgálati időnek van egy minimuma, ami húsz év, ehhez eltérő jogkövetkezmények kapcsolódnak. Eltérő jogosultságok járnak húsz évi szolgálati idő után. Én azt gondolom, hogy annak ez az egy év szolgálati idő jelen szabályozások szerint nem oszt nem szoroz, akinek nincs meg a húsz éve. Azon éppen segíthet, akinek éppen tizenkilenc volt és ezzel lesz húsz év. Aki ez alatt van, annak ez nem segít sokat. Ezért még él változatlanul az az alkotmánybírósági beadványunk, az alkotmánybíróság döntéshozatal...

- Nem sietett vele.

- Igen, sem ezzel, sem a beadvány elbírálásával nem sietett különösképpen. De változatlanul él ez a beadvány, hogy itt valamiféle kompenzációt kellene nyújtani a bennmaradó pénztártagoknak, ezért az elveszett egy év két hónapért.

- Ezek szerint azért még bíznak abban, hogy az Alkotmánybíróság netán bizonyos kérdésekben az Önök javára dönt?

- Én változatlanul bízom ebben.

- És attól nem tartanak, hogy ugyanakkor egy másfajta bíróság előtt vagy esetleg ezt megelőzően, az igazságszolgáltatás egyéb szervezetei kezdenek Önök ellen  –  nem feltétlenül a pénztárszövetség ellen, de a magánnyugdíjpénztárak vezetői vagy vagy intézményei ellen – valamiféle vizsgálatot? Netán az elszámoltatási biztos vagy mások kezdeményeznek ilyet? Hogy nem pazarolták-e el, nem kezelték-e hűtlenül a dolgozó nép vagyonát?

- Az a helyzet, hogy ezek a vizsgálatok, amióta létezünk, folynak ellenünk, tehát minket folyamatosan vizsgál a felügyelet. Most megkaptuk, hogy már a KEHI is vizsgálja nyár eleje, tavasz óta ezt az egész szektort. Erre vonatkozóan folynak a vizsgálatok. Azt gondolom, hogy minden munkatársam nevében mondhatom azt, hogy mi becsülettel elvégeztük a dolgunkat. A változó körülményekhez maximálisan, prudensen alkalmazkodva hoztuk ki ebből a rendszerből, amit tudtunk. Azt hiszem, hogy a pénztári vezetők lelkiismerete teljes egészében tiszta. Az egy más kérdés, hogy koncepciós eljárások születhetnek-e vagy sem ezen pénztári vezetők ellen, ezt nem az én tisztem most megítélni.

- Még egy friss fejleményre rákérdeznék, ha megengedi. Rogán Antal fideszes képviselő a Gazdasági Bizottság elnöke, és tudjuk, hogy az ő benyújtott törvényjavaslataiból rendszeresen születnek törvények, úgyhogy valószínűleg komolyan kell venni őket. Most azzal állt elő, hogy a társadalombiztosítási járulékot és a munkáltató által fizetett 27 százalékot alakítsák át adó jellegű befizetéssé. Nem befolyásolja ez, ha nem is a magánnyugdíjpénztárak jövőjét, az Önök alkotmánybírósági beadványát? Mert ha nem járulék, hanem adó, akkor mindent másképp kell nézni, másképp kell elbírálni.

- Az alkotmánybírósági beadványunk is azért részben foglalkozik ezzel, mert már a nyár elején is voltak – amikor elkészült ez a beadvány, illetve módosításra került – már erre vonatkozóan ötletek, próbáltunk a beadványunkban erre is kitérni. Az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatában szerencsére arra vonatkozóan azért vannak megelőző ítéletek, hogy bármiféle köztehernél nem az elnevezés, hanem a tényleges tartalom alapján kell megítélni, hogy az micsoda.

- De egy átnevezési trükk önmagában Ön szerint nem lesz elég.

- Igen. Ha bízni lehet az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatában és abban, hogy  konzekvensen tartja magát a korábbi ítélkezési gyakorlatához, akkor önmagában egy átnevezés talán nem ingathatja meg a beadványunkat.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái