rss      tw      fb
Keres

Költségvetés 2012 - Állami vagyongazdálkodásra 110 milliárdot szán a büdzsé

MTI 2011. szeptember 30., péntek 18:27

A vagyongazdálkodási feladatokkal jelentkező kiadások együttes mértéke 110,3 milliárd forint, amely takarékos gazdálkodást követel a vagyonkezelő szervezetektől - áll a 2012-es költségvetési javaslatban, amelyet Országgyűlés honlapján olvasható.

Az együttesen 50,4 milliárd forint összegű bevételek alapvetően a vagyon hasznosításából származnak, az értékesítési bevételek tervezett összege - figyelemmel az ingatlanpiac visszaesésére - viszonylag csekély.

A költségvetési törvényjavaslat ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a ténylegesen megvalósuló többletbevételek terhére rendkívül indokolt esetben bővíteni lehessen a vagyoni kiadások mértékét.

A Nemzeti Földalappal (NFA) való gazdálkodás 2012. évi tendenciáit alapvetően a Nemzeti Földalapról szóló törvényben rögzített földbirtok-politikai irányelvek határozzák meg. Az állami tulajdonban lévő termőföldek hasznosításából származó haszonbérleti

díjbevétel határozza meg az NFA-fejezet bevételének nagyságrendjét. A haszonbérleti bevételek teljesítéséhez szükséges a haszonbérleti díjak közelítése a piaci árakhoz, illetve a hasznosítatlan területek haszonbérbe adása.

A termőföldekkel való gazdálkodás kiadásai közül az életjáradék kifizetések a meghatározóak. Az NFA-fejezetből a korábbi években megkötött szerződések alapján 21.000 járadékosnak kell életjáradékot folyósítani. Az életjáradék ellenében a Nemzeti Földalapba került, többségében nehezen hasznosítható, kisebb részben hasznosíthatatlan (számos esetben osztatlan közös tulajdonban lévő), elszórtan elhelyezkedő, kisebb térmértékű termőföldek hozadéka nem fedezi az éves életjáradék-fizetési kötelezettséget.

2012-re a termőföld tulajdonviszonyait megváltoztató jelentősebb allokáció nem szerepel a tervben, a szerényebb mértékű termőföld-vásárlási előirányzat elsősorban a Magyar Állam jogszabályba foglalt termőföldre vonatkozó elővásárlási jogának gyakorlását szolgálja. Továbbra is hangsúlyos feladat a nyilvántartások bővítése, a földvagyon érdemi számbavétele és jogi rendezése. Ezt segíti elő az állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérésére (Országleltár) tervezett kiadás, amely mind az NFA tételei között, mind a vagyon fejezetben megtalálható.

A 2012. évre tervezett ingatlanbevétel alapvetően számos, kisebb értékű értékesítésből származhat. Az ingatlanpiac fellendülésére 2011-ben sem került sor, és a jelenleg ismert körülmények figyelembevételével erre a jövő évben sem lehet számítani.

A 2011. évi társasági eredmények alapján elvonható osztalékbevételek döntő része várhatóan továbbra is a Magyar Villamos Művek Zrt.-től származik. A Mol esetében az állam nem rendelkezik az osztalékfizetésre meghatározó befolyással, így megalapozottan osztalékbevétel nem tervezhető.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságok tőkeemelése és támogatása előirányzat kezelése megoszlik az MNV Zrt. és az MFB között. Társasági finanszírozásként jelenik meg a Nemzeti Filmalap Zrt., illetve egyes nonprofit társaságok közfeladatainak támogatása.

A tervezett koncessziós típusú bevételek meghatározó hányada (8,5 milliárd forint) a 900 megaherzes, illetve a 26 gigaherzes frekvenciasávok értékesítéséből származik.