rss      tw      fb
Keres

Költségvetés 2012 - Mintegy 30 százalékkal több uniós forrás áll rendelkezésre jövőre

MTI 2011. szeptember 30., péntek 18:20

Magyarország jövőre európai uniós forrásokból 1.369 milliárd forint kifizetéssel számolhat; ezt az összeget a magyar költségvetés 193 milliárd forinttal egészíti ki, így az idei előirányzatnál összesen mintegy 30 százalékkal - 367 milliárd forinttal - több uniós forrás áll majd az ország rendelkezésére - a 2012-es költségvetési javaslat szerint.

Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti programozási időszakának második felében egyre erősebb az igény, hogy az Európai Bizottság hét évre Magyarországnak biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország forrásvesztés nélkül, maximálisan le tudja kötni, így a támogatásoknál a kormány célja a gyorsítás és a hatékonyságnövelés - olvasható a tervezetben. "Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás

továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében" - fűzi hozzá a kormány.

A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat szerint Magyarországnak 264,33 milliárd forintot kell befizetnie jövőre az uniós büdzsébe, ez a hozzájárulás több tételt foglal magában.

Az áfa alapú hozzájárulás kalkulált összege mintegy 37,1 milliárd forintot, a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapú hozzájárulás mintegy 211,3 milliárd forintot, a brit korrekció összege 14 milliárd forintot, a Hollandia és Svédország számára teljesítendő kiadás - ezen országok más tagállamokhoz viszonyított alacsonyabb arány szerinti GNI alapú hozzájárulása miatt - összege 2012-ben várhatóan mintegy 1,9 milliárd forintot tesz ki. Az egyes tételek meghatározásakor az Európai Bizottság 2012-re vonatkozó költségvetési tervezetében foglalt számokhoz igazodik a hozzájárulás összege, amelyeket a GNI alapú hozzájárulás esetében a kormány korrigált a 2011-es közösségi költségvetés többletének Magyarországra jutó becsült összegével.

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei közül 2012-ben az uniós források összesen 1.527,7 milliárd forintot képviselnek, melyek több támogatási program keretében használhatók fel.

A 2004-2006. közötti európai uniós támogatások közül egyedül a Kohéziós Alap forrásainak terhére történik kifizetés 37,1 milliárd forint összegben, köszönhetően annak, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a budapesti központi szennyvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos uniós bevételek elszámolhatóságára vonatkozó 2012. év végi határidőt. A 2012-ben várható kiadás mellett egyes környezetvédelmi projekteknél a korábbi évek kiadásaihoz kapcsolódóan 10 milliárd forintnyi uniós forrás is 2012-ben térül meg az időközi kifizetés keretében.

A 2007-2013 közötti időszak európai uniós pénzügyi kerettervéhez kapcsolódó strukturális és kohéziós politikai fejlesztési célok megvalósításának stratégiai dokumentuma az Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NRSK), amelynek stratégiai célkitűzései nyolc ágazati és hét regionális operatív program keretében valósulnak meg. Jövőre az NSRK operatív

programjainak keretében 1.426,2 milliárd forint kifizetésével számol a tervezet, amelyből 1.288,3 milliárd forint az európai uniós forrás.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tervezett kiadása 227,4 milliárd forint, melyből 169,7 milliárd forint az uniós forrás, míg a halászati támogatásokra 2011. évhez hasonlóan 3,6 milliárd forintot terveztek be, amelyből 2,7 milliárd forint az uniós támogatás.