Szereptévesztések

Illés Mátyás


Az általam ismert valaha élt politikusok közül a legszimpatikusabbak közé sorolom Mahatma Gandhit, Martin Luther Kinget és Nelson Mandelát. Indoklásul két idézet: „Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm.” (Gandhi) „Az embernek egy olyan módszerrel kell felülemelkednie minden emberi konfliktuson, amely elutasítja a bosszút, az agressziót és a megtorlást. Ennek a módszernek az alapja a szeretet.” (Martin Luther King)  A mi politikusaink erkölcsisége fényévnyi távolságra van ezeknek a kiváló embereknek az erkölcsiségétől! A győztes párt elnöke fogalmazhatna így: - Tudatában vagyok tökéletességemnek, s ebben a felismerésben rejlik minden emberi gyengeségem, gyarlóságom. -  Gandhi, Martin Luther King és Nelson Mandela nem spájzoltak, nem verték a mellüket, nem gáncsolták politikai ellenfeleiket, és főleg nem akarták agyagba döngölni őket! Igazi demokraták voltak! Életük a közösségé volt, értük éltek, haltak!

Olvastam, Osztie Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökének a választások után adott nyilatkozatát, amelyben megjegyzi: „… üdvözlendő Orbán Viktor Fidesz-elnök üzenete, amikor a Miatyánkból idézve, azt mondta, ’Győzedelmeskedjék a te akaratod!’.” Egy működő demokráciában a politika, a politizálás nem az egyház dolga! Ne befolyásolják a papok a hívők politikai állásfoglalását, de Orbán részéről is nevetséges győzelmét isteni akaratnak hirdetni! Egy józan politikus nem avatkozik az egyház belügyeibe, pedig adhatnának tippeket a lelkészeknek, hogyan kellene korszerűsíteni a katolikus egyházat. A papi nőtlenség természetellenes, anakronisztikus intézmény, a világi társadalomnak is komoly károkat okoz. Talán a pedofil papok gaztetteiről sem hallanánk, ha lelkészeink házasságban élnének?

A hírek szerint a Fidesz be akarja vezetni az iskolákban a kötelező hittanoktatást. Ez a tantárgy csak mint fakultatív fogadható el, viszont a vallástörténet, bibliaismeret, etika tantárgyak bevezetése nagyon hasznos lenne! Az utánunk jövő nemzedékek ne istenfélelemből legyenek becsületesek, erkölcsösek! Pedagógusaink a szülőkkel összhangban fejlesszék a diákok erkölcsi, közösségi tudatát a kívánatos szintre. Ehhez pedig nem elég erre alkalmas tantárgyakat bevezetni, ehhez példamutató magas erkölcsiséget képviselő, hiteles pedagógusi gárdára van szükség, akikre a tanítványaik felnéznek. Nagyon álságosnak tartom a gyónás intézményét! Én gyermekeimmel, unokáimmal, volt tanítványaimmal azt próbáltam megértetni, hogy cselekedeteink előtt kell felmérni azok következményeit! Nagy becsapás elhitetni az emberekkel, hogy a gyónással a pap megszabadít bűneinktől.  A felelősségtudat fejlesztésére kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni! A gyónás csak a bűnösök lelki terheit könnyíti, az áldozatok, a kárvallottak szenvedésein nem segít.

Alkotmány 60. § (1): „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.” A vallásosságra kötelezni senkit nem lehet! A lelkészek csak a lelkiismereti szabadság elve alapján végezzék tiszteletre méltó munkájukat, az iskolai és a szülői neveléssel összhangban segítsék a fiatalok erkölcsiségének fejlesztését, direkte ne avatkozzanak be a fiatalok és a felnőtt választópolgárok politikai tudatának formálásába! Politikusaink pedig ne ájtatoskodjanak!


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!