rss      tw      fb
Keres

Jogorvoslat?

Az Országos Választási Bizottság (OVB) 293/2010-es határozatával helyt adott azoknak a kifogásoknak, amelyeket Szigetvári Viktor és Dávid Ibolya 2010. április 8-án nyújtott be az azóta Kubatov-videó néven elhíresült hangfelvétel alapján, jogosulatlan adatkezelés és a választási alapelvek megsértése miatt. A hangfelvételen Kubatov Gábornak, a Fidesz pártigazgatójának tulajdonított előadásrészlet hallható kampánnyal összefüggő kérdésekről.

A határozat indokolása szerint:

„Az Országos Választási Bizottság (…) hitelesnek fogadta el a beadványozók által csatolt bizonyítékot.(…) bizonyítottnak tekintette, hogy Kubatov Gábor, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója tette a kifogásokban megjelölt kijelentéseket, különös tekintettel arra, hogy a párt szóvivője az ügyre reagálva nem cáfolta azt az állítást, hogy az elhangzott kijelentéseket a pártigazgató tette. (…) A Bizottság a hangfelvételen elhangzottak részletes vizsgálatát követően – különös tekintettel arra a kijelentésre, hogy „Meg tudom mondani most a városban, hogy kik azok (…) akik egyébként elmennek szavazni és nem a Pávát, vagy nem a Fideszt támogatják” – arra az álláspontra jutott, hogy a kifogásokban foglaltak egyértelműen összefüggésbe hozhatók a 2010. évi országgyűlési képviselők választásával.”

Az indokolásból kitűnik, hogy az OVB nemcsak a választási eljárásról szóló törvény 3. § a) és d) pontjaiban foglalt alapelvek megsértését látta megalapozottnak, hanem a hangfelvételen elhangzottak alapján azt is, hogy törvényes jogkörével élve az ügyben büntető feljelentést tegyen, személyes adattal való visszaélés miatt.

***

A Fidesz jogorvoslati jogával élve megtámadta az OVB határozatát a Legfelsőbb Bíróság (LB) előtt. Sajnálatos módon nem ismert, hogy milyen érvek alapján tette. Esetleg arról lenne szó, hogy nem a pártigazgató hallható a hangfelvételen? Vagy ha mégis ő hallható, akkor olyasmit állított, ami nem felel meg a valóságnak? Mindezt csak találgathatjuk, mert a beadvány szövege nem került nyilvánosságra. Azt, hogy volt jogorvoslati kérelem, csupán onnan tudjuk, hogy most döntés született róla.

Az MTI szerdán arról adott hírt, hogy a LB megváltoztatta az OVB határozatát. „Szűcs Péter szóvivő közleményében azt írta: az LB álláspontja szerint ’a jogi felelősség megállapítása csakis és kizárólag aggálytalan és kétséget kizáró bizonyítékokon alapulhat’, ennek megállapítására azonban a vonatkozó eljárási szabályok szerinti háromnapos határidő nem elég. Az eljáró tanács szerint ’ahogy a Legfelsőbb Bíróság, úgy az OVB sem volt abban a helyzetben, hogy döntése során a felvételen elhangzottak megvalósulását is minden kétséget kizáróan bizonyítottnak tekintse, ennek hiányában viszont el kellett volna utasítania a kifogásokat’.

A Legfelsőbb Bíróság végzése szerint a választási jogsértés bizonyítása a kifogást tevő feladata. ’…önmagában a hangfelvételen elhangzottak érdemi döntést nem alapozhatnak meg’, a jogorvoslati eljárás gyorsított menetére vonatkozó szabályokból következően (azaz hogy a választási bizottságnak, illetve a bíróságnak is három napon belül döntenie kell) pedig ’további, egyéb adat nem állt rendelkezésre’.

Az LB álláspontja szerint ’az adatbázis jogellenes megszerzése, kezelése és annak felhasználásával való befolyásolás bizonyítottsága esetén jogkövetkezményt kiváltó felelősséget megalapozhat, ennek megállapításához azonban a választási eljárási törvény alapján ebben az eljárásban a bizonyítottság hiányzott’.

Tehát: ’Az OVB-nek, mivel a kétséget kizáró bizonyosság megállapítását önmagában a hangfelvételen elhangzottak nem alapozták meg, a kifogásokat bizonyítottság hiánya miatt el kellett volna utasítania’ - olvasható az LB végzésében, amely a kifogásokat elutasította.”

***

Fussunk neki még egyszer!

Az LB közleményéből nem következtethetünk arra, hogy a hangfelvételen hallható személy kilétét illetően kétség merült fel. Ehhez hozzátehetjük, hogy sem a pártigazgató maga, sem a pártja nem cáfolta azóta sem, hogy a felvételen az a személy hallható, akinek a hangot tulajdonítják.

Ennek ellenére az LB szerint az, ami a felvételen hallható, önmagában nem tekinthető kétségtelen bizonyítéknak, mert minden kétség kizárásához azt is bizonyítani kéne, hogy amit hallunk, az tényleg meg is valósult.

Végzésében az LB azt is mondja, hogy a választási jogsértés bizonyítása a kifogást tevő – jelen esetben tehát Szigetvári Viktor és Dávid Ibolya – feladata. Tehát annak a bizonyítása is, hogy az, ami hallható, meg is valósult. S mivel a bizonyítás nem történt meg, el kellett volna utasítani a kifogásokat, mert: „a jogi felelősség megállapítása csakis és kizárólag aggálytalan és kétséget kizáró bizonyítékokon alapulhat”.

Összegezzük:

A hangfelvételen az ügyben joggal kompetensnek vélhető személy (a pártigazgató) beszél arról, hogy név szerint ismer Pécsett minden ún. komcsit, aki nem a Fidesz polgármester-jelöltjére szavazott. Erre hivatkozva indult meg az eljárás az OVB előtt jogosulatlan adatkezelés és a választási alapelvek megsértése miatt. Az OVB figyelembe vette, hogy a nyilatkozó személy beazonosítható. A LB, annak ellenére, hogy senki sem cáfolta, hogy a felvételen maga Kubatov Gábor beszél, a hang tulajdonosának kilétével nem foglalkozott.

Miközben az LB maga is úgy véli, hogy annak alapján, amit a videón hallunk, bizonyítottság esetén akár a jogi felelősség is megállhatna, önmagában nem tartja kétséget kizáró bizonyítéknak azt, hogy – máig nem cáfoltan – maga Kubatov mondja el, mi történt; az LB ezt csak akkor fogadná el, ha valaki bebizonyítaná, hogy igazat mondott. Noha nyugodtan kijelenthető, hogy egy pártigazgatónál, aki a kampányért felel, senki sem tudhatja jobban, milyen adatbázissal rendelkezik az irányítása alatt álló stáb. Kívülállóktól pedig szinte lehetetlen egy előlük (is) nyilván gondosan védett adatbázis létezésének a bizonyítását várni.

A választási eljárási alapelvek érvényesülését biztosító jogorvoslati eljárásban tehát a döntésre hivatott legfőbb fórum ezt az ügyet csak úgy volt képes „aggálytalanul” elbírálni, hogy a történtek következmények nélkül maradtak. Márpedig ez súlyosan aggályos.

***

Zárszó:

Az LB közleményében az OVB által megtett büntetőfeljelentés sorsáról nem esett szó, csak közvetve: a történtek büntetőjogi értékelést is kaphatnak egy másik eljárásban. Ahhoz, hogy ne bizonytalanodjunk el az egész igazságszolgáltatásba és konkrétan a választási eljárás tisztaságába vetett hitünkben, az kell, hogy ezt az ügyet következetesen kivizsgálják, és későbbi sorsáról a nyilvánosságot részletesen és folyamatosan tájékoztassák. Egy ilyen tájékoztatást már kaptunk: az ügyészség is elutasította a Kubatov-videóval kapcsolatos MSZP-s feljelentéseket. (A közleményben olvasható, hogy nem azt vizsgálták, ki van a felvételen, hanem azt, hogy a feljelentésekben foglaltak alapján megállapítható-e bűncselekmény.) A feljelentők most a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályához fordultak panasszal.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!