rss      tw      fb
Keres

A Cserni- és a Krémer-ügy – beszámolóBizonyára sok olvasó emlékszik rá, hogy a csoport két tagjának – részben vagy kizárólag a Galamusban megjelent írásai miatt – problémái támadtak a munkahelyén. Az ügyek állásáról szeretnék beszámolni.

Az egyik Cserni János ügye.

A Fővárosi Bíróság azóta lemondott elnöke, Gatter László 2010. szeptember 8-án fegyelmi eljárást indított Cserni János ellen a Galamusban megjelent írása miatt (Lásd: A mártír harca, majd Egy cikk és következményei, illetve az én írásaim: Állampolgári okoskodások Cserni-ügyben). Gatter László szerint a Cserni-írás „meghaladja a bírák számára is rendelkezésre álló véleménynyilvánítás szabadságának kereteit. Egyértelműen állást foglal az Országgyűlés legnagyobb kormánypártjának tevékenységéről, ezzel megsértve a bírák politikai állásfoglalását tiltó szabályokat.” (Gatter László később lemondott elnöki posztjáról. Nagyon is politikai jellegű állásfoglalását, amellyel lemondását indokolta, lásd itt. Megjegyzem: Cserni János, ahogy Gatter László is, azt tette, ami a dolga: a bíróságok függetlensége érdekében beszélt, és nem azért, mert politikai kérdésekben kívánt állást foglalni. Mindenesetre Gatter László a saját lemondása és indokló nyilatkozata után is elfelejtette visszavonni a Cserni ellen indított fegyelmit.) Az első fokú fegyelmi döntés december közepén született meg. Cserni János fellebbezett ellene. A másodfokú eljárás időpontját, ha minden igaz, így három hónap után, hamarosan kitűzik. (Tanulság: a bíróságon egy bíró ügyével sem sietnek.)

A másik ügy Krémer Ferenc ügye.

Amely később kezdődött, mint Csernié, és már le is zárult. Krémer Ferencet a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ – főtitkára Szima Judit) jelentette fel 2011. január 5-én a Rendőrtiszti Főiskola Szenátusánál. Eljárást kezdeményeztek ellene, egyebek mellett azért, mert szerintük „a docens úr gyomorforgató stílusban beszél a nemzeti értékekről, a nemzeti érzelmekről, és különösen annak a rendészeten belül működő egyik, számára ellenszenves reprezentánsáról a TMRSZ-ről. Elfogadhatatlan egy szociológus és politológus végzettséggel is rendelkező közszolgától, hogy a magyar választópolgárok demokratikus választásokon kifejezett többségi akaratát a ’silányság forradalmának’ minősítse.” (A feljelentést lásd a TMRSZ honlapján. Krémer Ferenc írása, amelyben a „silányság forradalmáról” beszél, itt olvasható; a TMRSZ feljelentéséről lásd Krémer A véleményszabadság korlátozása? S(z)ima ügy! című írását.)

A Rendőrtiszti Főiskola rektorának válasza a feljelentésre március 8-án született meg (szintén a TMRSZ honlapján olvasható). A Sárkány István rektor által aláírt levél minden pontjában visszautasítja a TMRSZ feljelentését. Egyebek mellett azt írja: „Dr. Krémer Ferenc PhD. főiskolai docens úr a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény… rendelkezése szerint jogosult világnézete és értékrendje szerint végezni oktatói munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót”, illetve: „A TMRSZ beadványában olvasható konkrét állítások… Dr. Krémer Ferenc főiskolán kívüli tudományos és publicisztikai tevékenységében érhetők tetten, melynek vizsgálatára, értékelésére és megítélésére sem a rektor, sem a szenátus, sem az érintett tanszék munkatársai nem hivatottak.”

Tanulság: kettős. Egyrészt jók a jogszabályaink (még, de már készül az új felsőoktatási törvény!), hiszen a Rendőrtiszti Főiskola a feljelentést elutasító levelének minden ellenérvét alá tudta támasztani jogszabályokkal. Másrészt a mai minden irányú jobboldali és szélsőjobboldali nyomások közepette megnyugtató olvasni egy ilyen, a maga nemében egyértelmű és kemény hangú levelet. Például ahhoz képest, hogy az ELTE rektora Budai Gyula „elszámoltatási kormánybiztos” vádjai után „készséges együttműködéséről” biztosította a kormányzatot. Például ahhoz képest, ahogyan az Akadémia, az MTA Történettudományi Intézete és a történészek különféle szervezetei kiállnak a megszüntetésre, elhalásra ítélt intézetek mellett (nem tudok linket adni: sehogy).

(Mihancsik Zsófia)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!