rss      tw      fb
Keres

OIT: javaslatcsomag a Fővárosi Bíróság hatékonyabb működésére

MTI 2011. március 11., péntek 12:56

A Fővárosi Bíróság (FB) működéséhez elengedhetetlen a létszámmal való ésszerűbb gazdálkodás, felül kell vizsgálni az igazgatási és szakmai vezetői tisztségeket, arányosabb bírói munkaterhet kell kialakítani, javítani kell az ítélkezés időszerűségét, erősíteni a kollégiumi szakmai tevékenységet - többek között ezeket a javaslatokat fogalmazta meg az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), miután áttekintette az FB igazgatási vizsgálatának főbb megállapításait.

A testület csütörtöki ülésén foglalkozott a Fővárosi Bíróság általános helyzetével, megállapításait pénteken közleményben juttatta el az OIT Hivatala az MTI-nek.

A közlemény emlékeztetett: a testület januárban rendelte el a Fővárosi Bíróság vezetésének igazgatási vizsgálatát, miután Gatter László december 31-i hatállyal lemondott az FB elnöki posztjáról.

Mint írták, a vizsgálatot nagy tapasztalattal rendelkező bírósági vezetők végezték. A bizottság komplex módon vizsgálta meg a Fővárosi Bíróság létszámhelyzetét, ügyforgalmi adatait. Értékelte a vezetők igazgatási intézkedéseit, azok végrehajtását és az ellenőrzést. Különös tekintettel volt a hosszú pertartamú ügyek intézésére.

A vizsgálat megállapította, hogy "a Fővárosi Bíróságnak az ügyérkezésből való részesedésének aránya 2002-től kezdődően minden évben meghaladta az engedélyezett bírói létszámból való részesedését”, az igazságügyi alkalmazottak számaránya az országos átlagot nem éri el. Megállapították azt is, hogy a bírák munkaterhének kialakulásában nagy szerepe van a fluktuációnak, illetve a tartós távollétek magas arányának.

Véletlenszerűen kiválasztott, két éven túl folyamatban lévő csaknem 700 ügy vizsgálata alapján arra jutottak, hogy a pervezetés több esetben célszerűtlen, a tárgyalásokat többször, indokolatlanul elhalasztják, az új tárgyalás kitűzése formális. A jelentés utal arra is, hogy az eljárási jogszabályok egyes jogintézményei is gyakran az eljárás elhúzódásához vezetnek.

Az OIT az FB helyzetének javítása érdekében javaslatokat fogalmazott meg. A feladatok elvégzésére konkrét határidőket szabott azzal, hogy végrehajtásukról 2011. október 31-ig be kell számolni.

A létszámmal való ésszerűbb gazdálkodással összefüggésben azt rögzítette, hogy a cél bírók mentesítése azoknak a feladatoknak az ellátása alól, amelyeket törvény alapján bírósági titkárok, illetve bírósági ügyintézők is elintézhetnek. Csökkenteni kell a bírák adminisztrációs munkaterhét az igazságügyi alkalmazottaknak az ítélkezést segítő feladatokra történő átcsoportosításával, illetve bizonyos területeken a létszámuk emelésével.

Az OIT szerint felül kell vizsgálni szervezeti egységenként az igazgatási és szakmai vezetői tisztségek indokoltságát. Az üres vezetői álláshelyekre pályázatot kell kiírni. Meg kell határozni ítélkezési szintenként és ügyszakonként a bíróktól elvárható és számon kérhető éves teljesítményeket.

A Fővárosi Bíróság és a kerületi bíróságok ítélkezését érintően az arányosabb bírói munkateher kialakítására átcsoportosítási tervet kell készíteni - sorolta fel az OIT a feladatok között. A testület azt is javasolta, hogy az ítélkezés időszerűségének javítására ki kell alakítani az egy éven túli ügyek folyamatos ellenőrzését és a két éven túli ügyek egységes ellenőrzési rendszerét és módszereit, ideértve az ellenőrzés elmaradásának a vezetőkre is kiterjedő jogkövetkezményeit.

Az OIT szerint erősíteni kell a kollégiumok szakmai tevékenységét, szélesebb körben bevonva a kerületi bíróságokat. Emellett a polgári és a büntetőkollégium belső munkaszervezetét át kell alakítani azért, hogy a feladatkörök megosztása a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes között a jelenleginél jobban szolgálja a szakmai és igazgatási teendők színvonalasabb ellátását. Az ügyelosztási rendet is meg kell változtatni, hogy rugalmasabban szignálhassák ki az ügyeket. A bírák ítélkezésének szakmai színvonalemelése érdekében elengedhetetlennek nevezte az OIT az oktatás célirányzott szervezését és fejlesztését.

Az OIT felkérte hivatalát, hogy a vizsgálati megállapításokkal összhangban - a bíróságok véleményének beszerzése után - készítsen előterjesztést a büntetőeljárásról, a polgári perrendtartásról, a bírák jogállásáról és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvények, illetőleg a bírósági szervezet belső igazgatási szabályzatainak módosítására.

A testület közleménye megemlíti azt is, hogy az OIT márciusi ülésén új tagként köszöntötte Vitányi István (Fidesz) országgyűlési képviselőt, a számvevőszéki és költségvetési bizottság tagját, aki a kormányhivatali teendői miatt tagságát megszüntető Kerényi Jánost váltja a poszton.

Csütörtöki ülésén az OIT kinevezte az első és másodfokú Szolgálati Bíróság elnökeit és tagjait is.