rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2010. április 2.

Kajdi József, az MDF szakpolitikai koordinátora


Bolgár György
: - Ön készített egy érdekes összeállítást a napokban, Egy választás Magyarországon címmel, utalva a Mikszáth regényre, a Két választás Magyarországon címűre, és azt kell mondanom, ha nem is regényes, de krimiszerű ez az összeállítás. Arról van benne szó, hogyan próbálták, próbálják megakadályozni az MDF indulását a választásokon. Ön is krimiszerűnek látja, vagy annál talán még rosszabbnak?

Kajdi József:- Én igazából még rosszabbnak tartom az egész eseménysort, ez, ha Ön olvasta, akkor megállapíthatta, hogy igazából tényeket sorakoztat föl egymás után, kronológiai sorrendben.

- Szóval, ha regény, akkor tényregény.

- Egy, tényregény és megmondom őszintén, hogy számomra döbbenet, hogy 20 évvel a rendszerváltoztatás után ilyesmi megtörténhetett Magyarországon.  Megvallom őszintén, ezért is vetettem papírra ezt az egész történetet, lényegében a saját élményeim alapján, hiszen elsősorban azok a konkrét történések szerepelnek ebben, amelyeknek sajnálatos módon én is részese lehettem. Jogászként azt kell mondanom, hogy egészen szomorú tapasztalatot voltam kénytelen gyűjteni a jogásztársadalom bizonyos tagjairól, illetőleg az egész eseményről, hogy Magyarországon ma a demokrácia, még egyszer hangsúlyozom, 20 évvel a rendszerváltozás után, olyan irányt vett, ami részben a többpárti parlamenti demokrácia végét jelentheti, és a jogállamiság elvein érvényesülésének szintén a végét. Megvallom őszintén, én nem szeretnék egy ilyen világban élni, s kicsit ezért is vetettem papírra, hogy mindenki próbáljon ebből okulni.

- Hogy ijedjünk meg és borzadjunk el.

- Pontosan.

- Ha megengedi, három csoportba szedném össze, remélem sikerrel, azokat a támadásokat, amelyek az MDF ellen irányultak. Az egyik, amit Ön már itt futólag említett, hogy jogász kollégáiban csalódott a különböző választási bizottságokban, az Önök ellen benyújtott panaszok ügyében, azok elbírálása ügyében: hogy ezek hogyan zajlottak és milyen érvekkel, milyen módszerekkel igyekeztek elgáncsolni az indulásukat. A másik jellemző csoport, hogy különböző ismeretlen vagy azonosíthatatlan, vagy nem ismert kötődéssel rendelkező állampolgárok bejelentése alapján milyen eljárások indultak különböző MDF-es jelöltek ellen. És a harmadik, ahol a jobboldali média nevesíthető, közreműködőként megtalálható MDF-esek lejáratásában, vagy ennek kíséretében. Kezdjük ez utóbbival, mert Ön is az összeállítását ezzel kezdi: az egyik hírtévés eset az székesfehérvári jelöltjük ellen irányult. Úgy adtak át neki ajánlószelvényeket, hogy az megjelent még aznap este a Hírtévé rejtett kamarás felvételén, tehát nyilvánvalóan csőbe akarták húzni, csak a jelölt tartott attól, hogy valami ilyesmi történik majd, és ezért már előre védte magát: eltette egy zárt borítékban, tanúk előtt letétbe helyezte. A másik, ugyancsak rejtett kamarás hírtévés felvétel a fórum székházában készült, ajánlószelvényt gyűjtő diákok eligazításáról. Ezzel pedig azt sugallja nekem, az olvasónak egyértelműen, hogy a jobboldali média aktívan részt vett abban, hogy az MDF-et tönkretegyék. Önnek is ez az álláspontja, vagy ez csak a véletlen?

- Nézze, miután tényekről szól az Ön által is idézett két eset, és mind a mai napig a Hírtévé honlapján megtalálhatóak ezek a felvételek, én nem sugallni szeretnék, én csak tényt közöltem, és mindenkire rábízom a következtetések levonását. Egy biztos, hogy mind a két esetben gyakorlatilag olyan színben próbálják bemutatni a történéseket, hogy egy: az nem a valósának megfelelő; kettő: valóban egyértelműen, ahogy ön is fogalmazott, a lejáratás célzata tetten érhető mind a két felvétel esetén. És miután nem nehéz kitalálni, hogy kinek a céljait szolgálhatja egy ilyen lejáratás, ezért azt kell mondanom, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt az MDF indulásának megnehezítése volt az eredeti szándék és az eredeti cél. Annyiban egy kicsit színesíteném azért a képet, hogy sajnálatos módon – és ez kiderül az események sorából és az Ön által említett, sokszor valóban nem beazonosítható személyek  beadványaiból, vagy kiderül abból, hogy az MDF képviselői vagy listái ellen kik szavaznak, akár törvényellenes módon is, az illetékes választási bizottságokban – nemcsak a jobboldalhoz köthető személyekről szól a történet. Tehát bármennyire furcsa, én konkrétan tudok olyanról, amikor a helyi választási bizottság jobbikos tagja fellebbez vagy a helyi választási bizottság olyan MSZP-s tagja fellebbez a nyilvántartásba vétel ellen, aki pl. első fokon megszavazta a nyilvántartásba vételt. Tehát érdekes módon ő lényegében a saját döntését megtámadva fellebbezi meg ugyanezt a nyilvántartásba vételt.

– Tehát itt azt mondja, hogy más pártoknak nyilvánvalóan nem érdeke az MDF indulása.

- Én nem is sugallnék, azt kell mondanom, majdnem tényként tudom állítani, hogy igazából egyik pártnak sem érdeke, hogy az MDF el tudjon indulni. Mindegyik párt tart az MDF miniszterelnök-jelöltjétől, tart attól, hogy ha egy Bokros Lajos feláll a parlamentben, bármelyik oldalról elhangzik egy javaslat, azt nyilvánvaló ízekre tudná szedni, arra odafigyelne a nemzetközi média is, vagyis amikor az MDF azt mondta, hogy az egésznek a célja Bokros Lajos elhallgattatása, és annak a megakadályozása, hogy az MDF bejusson a parlamentbe, akkor szerintem igazából nem mondott valótlant és nem állított valótlant.

– De azért ebből az összeállításból, ha megnézzük az elmúlt hetek sajtóját, kiderül, hogy mintha teljes összhangban, egyöntetűséggel és egyértelműséggel mégis csak a Fidesz, illetve a Fidesz közeli média lett volna elsősorban az MDF ellen. Több választási bizottságban valóban MSZP-delegáltak is az MDF ellen léptek föl, lehet, hogy megmagyarázhatatlan vagy esetleg sejthető okokból, de gyakorlatilag következetes egyöntetűséggel csak a Fidesz. Nem tudom, hogy Ön tud-e olyan cikket, tudósítást említeni a jobboldali sajtóból, amely az MDF-fel szimpatizált volna.

- Nem, hát ez az Fidesz-MDF „szerelem” azért már jó hosszú időszakra visszatekinthet. Gyakorlatilag a 2006-os választás óta próbálják az MDF-re Fidesz oldalról rásütni azt, hogy miatta történt a választási vereség, ami nyilvánvalóan nem felel meg a tényeknek, de kellett egy bűnbakot találni, és ezt az MDF-ben találták meg. Azóta az egyre erősödő jobboldali média, a Fideszhez közel álló jobboldali média nyilvánvaló, hogy mindent elkövet ennek a fideszes szándéknak a kiszolgálása és ennek a hangsúlyozása érdekében. Ebbe a vonulatba tartozik az is, amit Ön az előbb említett, illetőleg mindaz, ami megjelenik ebben az eseménysorban.

- Ami az összeállításnak szintén érdekessége, hogy rengeteg jelöltjük ellen személyesen indult büntetőeljárás különböző feljelentésekre hivatkozva, rendőri eljárások is, terepszemlék, talán házkutatások nem, de ez a terepszemle is elég riasztónak hat képviselői vagy képviselőjelölti irodákban, vagy pártirodákban. Amiből arra következtetek, hogy sok helyen, összehangoltan, magánszemélyek – lehet, hogy a magánszemélyeket is idézőjelbe kell tenni – bevonásával és más módon is megpróbálják felőröli a MDF-et.

- Igen, ha valaki figyelmesen elolvassa ezt az eseménysort, akkor egy logikus vonalat tud végigkövetni. Elkezdődik egy lelki nyomásgyakorlással az MDF képviselőivel szemben, egy olyan fellépéssel, hogy ugye jól meggondoltad, hogy elindulsz MDF-színekben képviselőjelöltként. Gondolj arra, hogy a választás már eldőlt, hogy milyen színezetű hatalom kerül hatalomra, amelyik egyébként már amúgy is az önkormányzati szférába túlsúlyban van. Ez fölfogható akár egy baráti figyelmeztetésnek is, néhányan azonban sajnos komolyan is veszik ezt a baráti figyelmeztetést, és ilyenkor az MDF kénytelen új képviselőjelöltet keresni. A következő lépés az, ami már konkrétan a választási eljárás időszakához tartozik, amikor valaki összegyűjti a szükséges számú ajánlószelvényt, bejelentkezik, és ott a helyi választási bizottságban a pártdelegáltak mindent elkövetnek azért, hogy ne érje el az érvényes ajánlószelvények szám a szükséges 750 darabot, vagyis ne lehessen az illetőt nyilvántartásba venni. Néhol olyan durva módon történik ez, hogy engem is meglepett a reakció: ma a jobbikos és az MSZP-s pártdelegált tiltakozik kisebbségi véleményben, hogy 999 db ajánlószelvényt minősít a helyi választási bizottság érvénytelennek, később egyébként a másodfok, a Fővárosi Választási Bizottság pedig ebből 260-at visszaad mint érvényeset. Ebből kiderül, hogy azért itt működött a politikai ráhatás az adott helyi választási bizottsági tagokra. Azt kell mondanom, hogy még ez is valahogy belefér a dologba. De amikor már a másodfok is jogerősen, tehát választási jogi szempontból jogerősen nyilvántartásba veszi az MDF-es képviselőjelölteket, akkor még mindig nem fejeződik be ez a tortúra, mert akkor rendkívüli jogorvoslattal bírósági felülvizsgálattal fordulnak a Fővárosi Bírósághoz vagy a Legfelsőbb Bírósághoz.

- Választási csalás címén?

- Ez még nem a büntetőjogi rész, ez még mindig a választási eljárás jogi keretében zajlik. És amikor végül befejeződik a történet, vagyis nincs már további jogorvoslati fórum a nyilvántartásba vétel megtámadásra, akkor húzzák elő ezt a büntetőjogi kártyát. Én nem szeretnék sugallni különösebben semmit, és mindenkire rábízom, hogy eldöntse, ez mennyire szervezett, akár egy központból vagy többől, de nekem azért feltűnő a teljesen hasonló módszer. Amikor mondjuk az ország egyik részében és ugyanazon a napon Budapesten egy állampolgár – egy-egy állampolgárról szól természeten a történet – kézzel ír egy levelet, egy négy-ötsoros levelet, amelyben azt mondja, hogy ő az ajánlószelvényét nem az MDF-re és nem XY MDF-es képviselőjelöltre adta. És ahelyett, hogy a rendőrség azt kérdezné meg, hogy ez az állampolgár honnan tud arról, hogy egyáltalán az ő ajánlószelvénye ott volt a többi között, hiszen amikor Ő átadja a papírt, elvesztette az összes kontrollját felette – én sem tudom egyébként, hogy bekerült-e a rendszerbe az én ajánlószelvényem, sőt tudjuk, igaz az, hogy a Fidesz az összegyűjtött több mint 2 millió ajánlószelvényének jó részét be sem adta. Érdekes módon ez az állampolgár valahogy tudomást szerez arról, hogy márpedig az ő ajánlószelvénye ott van. Ez a személyes adattal történő visszaélés bűncselekménye. Utána pedig lehet tovább folytatni a történetet, ami valóan már megint krimijelleget kap, hiszen én láttam egy ilyen ajánlószelvényt, amelynek a kitöltője aláírt egy ilyen kézzel írott levelet, és ez az ajánlószelvény, ha hiszi, ha nem, nincs módosítva. Tehát minden rubrika eredeti írással, javítás nélkül van kitöltve.

- És mégis megreklamálta az illető.

- És mégis megreklamálta. Föl lehet tenni a kérdést, és remélem, azért egyszer a rendőrség föl is teszi a kérdést, hogy minek a hatására reklamált. Hátha valami komolyabb ráhatás is történt annak érdekében, hogy ezt a kézzel írott levelét megírja.

- Hát megvilágosodott. Szóval az Ön összeállításának címe Egy választás Magyarországon. De meg kell kérdeznem, hogy attól tart, talán az utolsó is?

- Igazából nem. Megvallom őszintén, a múlt héten elvesztettem szinte minden bizodalmamat a jogállamiság alapértékeiben, legalábbis Magyarországot illetően, de egy picit a hitemet visszaadták a bíróságot, beleértve a Legfelsőbb Bíróságot, illetőleg a Fővárosi Bíróságot is. És a legutolsó jogorvoslati szinten, a rendkívüli jogorvoslatnál minden egyes esetben gyakorlatilag az MDF-nek igazat adva, elismertáűék a törvényességét mind a képviselőjelöltjeink nyilvántartásba vételének, mind a listáinknak. Ezeket jogerőre emelkedhettek. Tehát ennek köszönhetően az MDF-nek mégis van országos listája, mégis van a fővárosban területi listája. Nyilvánvaló, hogy az MDF nagyon nehéz helyzetben van, már csak azért is, ha belegondol, hogy bő egy héttel a választás előtt még mindig ezekről az ügyekről vagyunk kénytelenek beszélni, és nem arról, hogy az MDF-nek van az egyik legjobb programja, sőt a független szakértők szerint a legjobb, hiszen 12 független közgazdász egyértelműen az MDF programját tartott a legmegalapozottabbnak és a legszámonkérhetőbbnek az összes párt között.

***

Kapcsolódó cikk:
Egy választás Magyarországon – Kajdi József összeállítása


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!

Izsák Jenő karikatúrái