rss      tw      fb
Keres

Jobbikos és civilmozgalmas képviselőjelöltek szerződést kötöttek a visszahívhatóságukra – A Magyarok Szövetsége közleménye

OS 2010. március 30., kedd 21:50

Történelmet írt öt Fejér megyei országgyűlési képviselőjelölt, amikor 2010. március 28-án, vasárnap Székesfehérvárott, a Régiók Házában rendezett ünnepségen polgárjogi szerződést kötött Őfelségével, a Magyar Néppel, a Választópolgárokkal, majd a Szent Korona másolata és több száz tanú jelenlétében ünnepélyesen esküt tett, hogy megválasztása esetén a Képviselőjelölti Szerződésben leírtak szerint cselekszik, egyben kötelezettséget vállalt, hogy esküszegése esetén önként lemond a jelenlegi választójogi törvény által a képviselőknek biztosított szabad mandátumáról.

Árgyelán János (Jobbik – 6. körzet), Krausz Attila (Jobbik – 5. körzet), Péteri Cecília (Civil Mozgalom – 5. körzet), Dr. Rozgonyi Ernő (Jobbik – 4. körzet), Szaksz Ferenc (Civil Mozgalom – 3. körzet) tartotta a Magyarok Szövetsége Fejér megyei szervezete által rendezett "Mondd, te kit választanál" lakossági fórumok valamelyikén tett ígéretét, és részt vett a virágvasárnapi eskütételen.

Mire esküdtek? Idézet a Képviselőjelölti Szerződés 2. pontjából:

"Képviselőjelölt …

b.) határozottan követeli az alkotmányos alaptörvény kialakítására - a társadalom széles körű képviseletének bevonásával- Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívását, és az Alaptörvény elfogadására népszavazás kiírását…

Képviselőjelölt egyúttal kijelenti, hogy kizárólag olyan alaptörvényt támogat, amely lehetővé teszi kétkamarás országgyűlés létrehozását, Magyarország földterületének, vízkészletének és energiakincseinek nemzeti tulajdonba helyezésé, és a külhoni nemzetrészek tagjai állampolgárságának helyreállítását és a nemzet stratégiai döntéseiben közvetlen részvételét."

A Magyarok Szövetsége sok helyen szervezte meg pártatlanul a képviselőjelöltek közös fórumát. Ezeken nem csak a választási hadjáratban szokatlan esélyegyenlőség biztosítása adott újszerű érzést, de az is, hogy a mandátumot vállalók képviselői programjának megismerése mellett, teret kapott a felelős képviselet, a visszahívhatóság kérdése is.

A Fejér megyeihez hasonlóan Hajdú és Pest megyében is akadt képviselőjelölt, aki – akár a pártközpont tiltása ellenére is – vállalta a visszahívhatóságot.

Ennek értelmében a Magyarok Szövetsége csak azt a majdani országgyűlési képviselőt ismeri el legitimnek, aki – a nemzetközi jog szerinti törvényes alkotmány hiányában – szerződést köt a néppel.

"Élni fog a nemzet, mely összetart."

Fejér megyei Sajtószolgálat közleménye alapján
a Magyarok Szövetsége Sajtószolgálata
Kiadó: Magyarok Szövetsége Egyesület