rss      tw      fb
Keres

Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat

MTI 2011. január 24., hétfő 20:30

Vojtkó Ferenc, a Debrecen Televízió munkatársa részesült idén a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjban; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elismerését Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, az MKPK elnöke hétfőn adta át Budapesten, a Központi Papnevelő Intézetben.

A bíboros a díjátadó ünnepségen azt mondta, hogy "nagy küldetése van ma az igazságkereső embernek, és különösen nagy küldetése van annak, aki Krisztus örömhírét akarja minden embernek továbbítani".

Erdő Péter emlékeztetett arra: tavaly jutott el odáig az Európai Unió, hogy legalább az Európán kívüli keresztényellenes erőszakos és emberi jogokat sértő akciókat szóvá tette. Idén év elején pedig kiadták az első füzetet a keresztényellenes emberi jogsértések Európán belüli megjelenéséről - tette hozzá.

"Sokkal nagyobb erővel és lelkesedéssel kell keresni az értékeket és az objektív igazságot (...), hogy így tudjuk a saját életünket és a közösség életét is irányítani" - hangsúlyozta az MKPK elnöke. Mint megjegyezte, meg kell kérdezni, mi az, ami a közjó érdekében az emberi cselekvés minimális követelménye, mert ha ilyen nincs, akkor nem működik sem a gazdaság, sem a család, akkor a polgári erényeknek nincs tartalma.

Mohos Gábor, az MKPK titkára az ünnepségen azt mondta: a médiának az a legszebb és legfontosabb feladata, hogy az igazságot, az igaz értékeket próbálja közvetíteni, azokat az értékeket, amelyek emberibbé, szebbé teszik a világot.

Vojtkó Ferenc 1977-ben születetett Ungváron, a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola kommunikáció szakán végzett, közben részt vett a Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságíró-iskolájának televíziósújságíró-képzésében is. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a teológia minor szakot 2010-ben fejezte be. Jelenleg ugyanitt PhD-képzésben vesz részt.

Vojtkó Ferenc 1998 óta dolgozik a Debrecen Televíziónál, ahol az Erőnk forrása című magazinműsornak eleinte riportere, később szerkesztője és műsorvezetője lett. A kereszténység életével kapcsolatos témák a televízió közéleti magazinjaiban is gyakrabban szerepelnek. A díjátadás előtt Erdő Péter vezetésével szentmisét tartottak a médiában dolgozókért a budapesti egyetemi templomban, ahol a bíboros szentbeszédében kiemelte: a tömegtájékoztatásnak fontos feladata, hogy közvetítse Isten szeretetét a világnak.

Már a II. vatikáni zsinat (1962-1965) foglalkozott határozatában a tömegtájékoztatási eszközökkel, hangsúlyozva: a társadalomnak szüksége van arra, hogy életét a kommunikációs eszközök jó irányban alakítsák, mert "az embereknek joguk van az igazság, az igazságosság, a szabadság és a szolidaritás alapján álló tömegtájékoztatásra" - mutatott rá.

Mint mondta, a hírközlés által közvetített információnak a közjó szolgálatában kell állnia. A keresztény újságíróknak egyre több etikai kérdéssel kell szembenézniük, nekik különösen is szolidaritást és szeretetet kell érezniük az egyház egésze, "annak tanítása, törvényes főpásztorai és testvéri szereteten alapuló fegyelme iránt" - fűzte hozzá.

Erdő Péter reményének adott hangot, hogy "az örömhírt és az emberi értékeket közvetítő szavunk technikailag, gazdaságilag, jogilag méltányosabb, kedvezőbb feltételekkel juthat el az emberek minél nagyobb részéhez", mert "erre társadalmunk lelki megújulásának is nagy szüksége van". Közölte, "bízunk abban, hogy a Katolikus Rádió mihamarabb több ultrarövid hullámú sávot fog kapni, hogy színvonalas adásait az ország minél nagyobb részén, sőt, lehetőleg a határon túl is hallani lehessen".

A Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat 2001-ban alapította az MKPK a katolikus értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviselete segítésének díjazására az írott és elektronikus sajtó képviselőinek. A nyertesek egy éven át havi bruttó 50 ezer forintot kapnak.

Szalézi Szent Ferencet (1567-1622) XI. Piusz pápa 1923-ban jelölte ki az újságírók védőszentjének. A savoyai születésű genfi püspököt 1665-ben avatták szentté, 1877-ben pedig egyházdoktorrá nyilvánították. Legismertebb műve a Filotea (A jámborság útja). Írásaiban kerülte a dagályosságot és a mesterkéltséget, egyszerűen, közérthetően fogalmazott. Stílusát a francia akadémia is mintaszerűnek ítélte.