rss      tw      fb
Keres

Esztergom: Csütörtökön délután ötkor népgyűlés a Széchenyi téren!

         Tisztelt Galamus-csoport!


A mellékelten küldött dokumentumot kérem, olvassák el, és egyúttal kérném Önöktől a közzétételt, amennyiben lehetőségük van erre!

Köszönettel
Filkor Zsuzsa

***

Népgyűlés a Széchenyi téren! Mindenki jöjjön!
Időpont: 2011. 01. 20. 17:00

Tárgy: A mellékelt levélben vázoltak alapján kialakult helyzet
Előadó: Tétényi Éva Polgármester Asszony

***

A levél:

KÖLTSÉGVETÉS ESZTERGOMBAN 2011

Esztergom adósságrendezési eljárás alatt áll. A hitelezői egyezségek megkötésének idejére, a törvényben szabályozott módon, válságköltségvetést kell elfogadnia a testületnek. Ennek hiányában a bíróság elrendelheti a vagyonfelosztást. Az elfogadás végső határideje: 2011. január 25. A képviselő testület január 13-i ülésére a hivatallal, szakszervezettel, adósságrendezési bizottsággal egyeztetett költségvetést terjesztettem elő. A volt polgármester által irányított kétharmados többség azonban egy új, az ülésen kiosztásra került, módosított költségvetést hagyott jóvá. Ennek a költségvetésnek a beláthatatlan következményeit foglalom össze ebben a bejegyzésben.

Magyarország kiemelt feladata az ár- és belvízvédelem. Esztergom Város elfogadott válságköltségvetésében erre mindösszesen 3 millió forintot szavaztak meg a helyi Fidesz frakció tagjai. Ez azt jelenti, hogy nem lehet elegendő homokot és zsákot megrendelni a védekezéshez. Sőt havaria és vis major esetekre 0 forint áll rendelkezésre. Esztergom képviselő testületének kétharmados többsége nem tervez semmilyen összeget lakossága élet- és vagyonvédelmének biztosítására!

A tavalyi 11 milliárdos működési költségeket az általam beterjesztett válságköltségvetés mintegy két milliárddal csökkentette volna. Ebben a változatban a működéshez, kötelező feladatokhoz éppen annyi pénzt rendeltünk, ami a biztonságos működést lehetővé teszi, és nyitva hagyja a lehetőséget a strukturális átalakításokra. A bevételi oldalon nem szerepel vagyonfelélés és hitelfelvétel sem. Az intézmények átlagosan 5-10 %-os, a dologi kiadásokat terhelő elvonással voltak tervezve. A kötelező feladatok ellátásához a bérek és a rezsiköltségek kifizetése biztosított lett volna. A városüzemeltetési feladatok közepes szinten voltak betervezve. Jelentős megtakarítási tételeket az önként vállalt feladatok elhagyása eredményezett volna: Hídlap, etv, fesztiválszervezés, autóbérlések, élményfürdő, városőrség támogatása. Kiderült, hogy az alapműködéshez éppen elegendő források állnak rendelkezésre. Az adósságszolgálat teljesítése érdekében azonban strukturális változtatásokra is szükség lett volna. A válságköltségvetés idejére a szolgáltatások színvonalának csökkentése is szóba jött, azonban annak mértékéről egyezséget kell előbb kötni a várossal.

Ezzel szemben a Fidesz frakció által módosító javaslatként benyújtott verzió a bankok érdekeit helyezi előtérbe. Az általuk elfogadott költségvetés a számukra fontos élményfürdő, Strigonium Zrt. támogatását és egy erőn felüli visszafizetési szolgálat teljesítését tartalmazza. A megvonások pedig olyanok, amit a város minden egyes lakója megérez majd. Ahhoz pedig nem kell jóstehetség, hogy pár hónap múlva, a keletkező bajok az új polgármester alkalmatlanságát bizonyítsák majd. Ugyan a település fenntarthatatlan pénzügyi helyzetét az előző városvezetés felelőtlen gazdálkodása okozta, de félév múlva már nem sokan emlékeznek erre. A kifizetetlen számlák csak tünetei annak, hogy a hitelből fizetett kamatok és a hasznot nem hozó beruházások hova sodorták a város.

A felelős döntéshozók módosított költségvetésének hatására az intézményi hálózat működésképtelenné válik. Az átlagosan 20-30%-os csökkentés nem részletezi a megtakarítások módját, azaz a meglévő létszámhoz a csökkentett bértömeg a törvényi előírásokban megszabott bérek kifizetését nem teszi lehetővé. Tehát minden közalkalmazott munkabére csökkenhet. A gyermekek élelmezése nem biztosított, mivel nem szerepel külön erre tervezet, és így a pénzügyi biztos nem jegyezheti ellen a számlákat, a Hungast nem kaphat pénzt. Akár a beszállító vállalkozások is csődbe mehetnek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontás nem készült, azaz a költségvetés végrehajthatatlan. Ez azt jelenti, hogy a munkabérek bérszámfejtése kivitelezhetetlen, és az élelmezési kiadások sem fizethetők ki. Ez a város összes óvodáját, általános iskoláját, középfokú oktatási intézményét, bölcsődét, szociális központot, kollégiumot, zeneiskolát, Montághot, könyvtárat, múzeumot, sportcsarnokot, strandot, szentgyörgymezei olvasókört, kertvárosi közösségi házat érinti. Az összes intézmény takarítási költségét megszüntették, azaz a közbeszerzés alapján megkötött szerződést nem tudjuk teljesíteni. Gyakorlatilag az összes esztergomi önkormányzati fenntartású intézmény január 15-től működésképtelenné vált.

Az átlagosnál nagyobb elvonás jelentkezik a Glatz Gyula szociális központban és a Városi könyvtárban, ahol ennek mértéke meghaladja a 35 %-ot. A közösségi házaknál 50 % feletti a megvonás, így Szentgyörgymező olvasóköre 6 milliót, a kertvárosi közösségi ház 5,5 milliót kap idén. A Kultúrmozgó 6,4 milliós támogatása pedig egyenlő a bezárással. A fesztiválvárosban, a magyar kultúra bölcsőjében ellehetetlenül a közművelődés kötelező feladatainak ellátása.

A polgármesteri hivatal működése is csak ideig-óráig tartható fent, mert a telefondíjak, a postaköltségek és egyéb, a működéshez szükséges kiadások drasztikus csökkentésével talán 2 hónapig ha fenntartható a hivatal. Ugyancsak érdekes, hogy az ügyvédi költségek évi 30 milliójában szerepelnek a magánvádas ügyvédi díjtételek is, amiket a Fidesz frakció az önkormányzat működésének elengedhetetlen feltételeként erősített meg január 13-án.

A Fidesz frakció a város zöldfelületeinek karbantartására, a játszóterek, és Esztergom-kertváros közterületeinek gondozására 0 forintot szavazott meg. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek a "gyermekek városában” (Meggyes Tamástól) nem használhatják biztonságosan a játszótereket, a Roma Kht. megszűnik, a lakosok pedig gazban, szemétben járnak majd. A helyi közút biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítására, azaz a kátyúzásra 0 forint került betervezésre, tehát az áldatlan állapotok még rosszabbak lesznek. Az ároktisztítás 500 ezer forinttal, a csatornatisztítás pedig 1 millióval jelenik meg. Nagyobb záporok esetén a várost elönti majd a szennyvíz. A közvilágításra meghatározott 150 millió forint a TIVI Kft.-vel kialkudott, csökkentett díjtételre nem elég, tehát a módosított közbeszerzési szerződést nem lehet aláírni. Újra elképzelhető a közvilágítás kikapcsolása. A Széchenyi tér üzemeltetésére leírt 0 forint az ott élők és a vállalkozók teljes ellehetetlenítéséhez vezet. Gyakorlatilag semmit sem lehet be-, és kiszállítani a térről. Magyarország egyik legszebb főtere üzemképtelen állapotba kerül.

Ellenben a vargyasi kastélyra 5 milliót, az esztergomi Ingatlankezelőnek 55 milliót szavaztak meg a képviselők. 28 milliót kap a Gyermekkert Alapítvány, 90 milliót a Strigonium Zrt., 90 milliót adnak az Élményfürdő állagmegóvására és újabb 90 milliót az úszásoktatás finanszírozására. Tehát amíg a város intézményei bezárhatnak, a közfeladatokat nem tudják ellátni, addig a városi cégeket összefogó holding működésre, valamint a vesztésegesen üzemelő élményfürdőre összesen 270 milliót költünk.

Magyar valóság 2011 elején. Bár a név szerinti szavazást nem vállalta a tíz képviselő, mégis álljanak itt az utókornak a nevek, akik elfogadták ezt (balról jobbra): Németh József, Pál György, Petróczy Gyula, Ivanov Mihály, Meggyes Tamás, Steindl Balázs, Bánhidy Vajk, Kálmán Sándor, Zoltai Dániel, Pócsföldi József.


Esztergom, 2011. január 17.

tetenyi.blog.hu                  


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!