rss      tw      fb
Keres


         Andor Mihály

A négy éve elmúlt kerek öt év


         Fleck Zoltán

Levél galamusos barátainknak


         Lánczos Vera

Gyorsfénykép
 


         Lévai Júlia

Lehetne-e...


         Hanák András

A Galamus szurdok
 


         Krémer Frenc

A nemzeti elnyomás szomorúsága


         Lendvai L. Ferenc

A tiszta erkölcs, melly ha megvész…

Levél a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak

                 Czverla-Csordás Anikó


Tisztelt Galamus-csoport!

Honlapjukon a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban megjelent írások*, illetve alkotmánybírósági beadványok inspiráltak a mellékelt levél megírására.

Jó munkát, okot a jobb közérzetre (közéletre) kívánok a Csoport tagjainak és vendégszerzőinek!

Tisztelettel:

Czverla-Csordás Anikó


*Néhány fontosabb:
Bauer Tamás: Mit tegyünk nyugdíj-ügyben?
Civil kezdeményezés: megyünk maradni
A Stabilitás azt javasolja a tagoknak, éljenek jogfenntartással

***

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
1554 Budapest, Pf.: 350

Kapja:
Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület
1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81. III/13.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.


Tisztelt Cím!

2010. január 5-én kaptam kézhez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2010. december 20-án kelt levelét, amelyben arról tájékoztatnak, hogyan akar beavatkozni a kormány az én egyéni döntésembe.

Ezúton teszek panaszt azért a sértő feltételezésért, amely engem olyan értelmi színvonalon kezel, hogy a kézhez kapott tájékoztató alapján felelős, megalapozott döntést tudok hozni egy nemcsak az én sorsomat, de a magyar államnak, így a Magyar Köztársaság valamennyi állampolgárának a jövőjét is befolyásoló kérdésben. Hiszen az, hogy mennyire stabil egy nyugdíjrendszer – mint bármely rendszer – meghatározza, hány lábon áll. Egypilléres, az állami nyugdíjalapból működő rendszer is lehet stabil, de nem abban az országban, ahol a ténylegesen – valós kereset alapján számolt – járulékot fizetők száma csökken, a sokféle jogon nyugdíjban részesülők száma nő, míg a népesség fogy.

Tájékoztató levelük 2. oldalán azt írják, hogy a 2011. november végéig megszerzett szolgálati időt és az addig elért keresetet nem érinti, ha valaki rossz útra téved, s a magánnyugdíjpénztár tagja marad. Ezzel szemben a ’Kérdések, válaszok…’ látomásukban már az szerepel, hogy „a 2011. november 30-ig megszerzett jogosultság alapján megállapítandó nyugdíjának … mintegy (ó, mily’ szabatos!) háromnegyed részét fogja megkapni” a tékozló fiú. Várom szíves magyarázatukat, amivel ezt az ellentmondást feloldják.

A társadalombiztosítási rendszerben nyilvántartott számlán jóváírt összeg örökölhetőségéről írnak (Kérdések, válaszok…), a kifejtésben már özvegyi járadék megállapíthatóságára terelődik a szó. Kérem, egyenesen írják le, örökölheti-e az, akit megjelölök, illetve rendelkezés hiányában a magyar törvények örökölhetőként tartják-e nyilván a számlán összegyűlt befizetést, ugyanolyan formában, mint a magánnyugdíjpénztári tagdíjat! Amennyiben mégis özvegyi járadékról van szó, ki, hogyan, milyen feltételekkel örökölheti? Ha senki, sehogy, semmiféleképp, miért írták, hogy meghatározott feltételekkel örökölhető a megtakarítás?

A „Kell-e adót fizetnem az engem megillető összeg után?” című kérdésre adott válaszból kiderül, hogy ha valaki visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, de van – vagy addig lesz – önkéntes nyugdíjpénztári számlája, és oda kéri átutalni a felmondott magánnyugdíjpénztári tagságából őt valamely jogcímen (kiegészítő tagdíj, inflációt meghaladó hozamrész) megillető összeget, azt az állam 20 százalékkal kiegészíti. Kérdésem, hogy a 2011. évi költségvetés melyik sorában szerepel ez az állami kötelezettségvállalás?

További, valószínűleg a feltételezett értelmi színvonalamat igazoló kérdéseim:

– milyen intézmény(-eke)t takar a „valamelyik nyugdíjbiztosítási szerv” megnevezés?

– a „2011. január 21-én írásban kell kérnie” azt jelenti, hogy aznap kell megírnia a levelet, mely keltezést két tanú aláírásával igazol, aznap kell postára adnia, avagy aznap kell egy illetékesnek kézhez venni, ha valaki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság munkatársainak személyes megjelenését igényli nyilatkozattételhez. Hova kell eljuttatni a kérvényt?

– a Kormány a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló Korm. rendeletét (297/2010. számú) 2010. december 23-án tette közzé, miképpen tudták a tájékoztató levelet ez előtt megírni?

– ha valaki jelenleg nyugellátásban részesül, melynek része a magánnyugdíjpénztári megtakarításából eredő járadék is, kell-e neki bármiről dönteni, befolyásol(-hat)ja-e a módosított törvény, illetve rendeletei az ő juttatását?

– mikor, milyen formában és feltételekkel kapja vissza a magánnyugdíjpénztár a 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékessé vált, esedékessé váló nyugdíjjárulék címén munkabérből levont tagdíjat?

Feltételezem, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a társadalombiztosításra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok legavatottabb ismerője, így tisztában van az 1997. évi LXXXI. törvény 37.§ (1) bekezdésével, amely szerint: „A Tbj.-ben biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve a 38. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett személyek esetében megfizették.” Ennek ellenére, hogyan fordulhat elő, hogy leír, és elküld nekem – bár felelős személy aláírása nélkül – egy olyan levelet, amelyben az áll, hogy aki a magánnyugdíjpénztári tagságának fenntartásáról nyilatkozik, annak 2011. decembertől elért keresetei, jövedelmei nem számítanak be a majdani állami nyugdíjába?

Bízom mielőbbi válaszukban, amivel döntésem meghozatalához kellő időben, kellő információ birtokába juthatok.

2011. január 7.

Tisztelettel:

Czverla-Csordás Anikó


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!

Másik Magyarország

Tóth Andrea
Ketyeg a szociális bomba

„Arról nem szól a fáma, hogy a kormányzat szerinti egységes elv mit jelent a szegények és a legszegényebbek számára, de az ismert előjelek nem sok jóval biztatnak.”

További cikkek a rovatból:
   - A másik Szentendre
   - „És kezdjünk újra tűrni és tanulni”
   - Bezzeg Abaújszántón „tarolt” a Fidesz

Izsák Jenő karikatúrái

Offtopic

A Hubble valaha készült legnagyobb képe: az Androméda

"A videó alapján némi fogalmunk lehet arról, mit jelent az, hogy az Androméda ezermilliárd csillagnak ad otthont."