rss      tw      fb
Keres

A francia oktatási miniszter levele az iskolákhozA Charlie Hebdo szerkesztőségét ért támadás után a második Valls-kormány nemzeti oktatási, felsőoktatás és kutatási minisztere, Najat Vallaud-Belkacem levelet intézett a pedagógusokhoz. A levél szövege:


Hölgyem, Uram,

A gyilkos támadás a Charlie Hebdo ellen köztársaságunkat a szíve közepén találta el.

Köztársaságunk alapértékeit vette célba : a szólásszabadság minden szabadságjog alapja; a lelkiismereti szabadság és az egyéni vélemények tisztelete olyan alapelvek, amelyek lehetővé teszik az együttélésünket.

Az iskola dolga, hogy életben tartsa és átadja a köztársaságnak ezeket az értékekeit és alapelveit. A köztársaság kezdettől fogva az iskolákra bízta a feladatot, hogy formálják az állampolgárokat, átadják az alapértékeket, a szabadságot, a testvériséget és a laicitást.

A köztársaság iskolája adja át a diákoknak a kölcsönös tolerancia és a tisztelet közös kultúráját. Minden diák ott tanulja meg, hogy elutasítsa az intolerancia, a gyűlölet, a rasszizmus és az erőszak minden formáját.

Az iskola nevel a szabadságra: a lelkiismeret, a szólás szabadságára, és arra, hogy mindenki szabadon megválaszthatja, milyen értelmet ad az életének; a nyitottságra mások iránt és a kölcsönös toleranciára.Najat Vallaud-Belkacem

Az iskola nevel az egyenlőségre és a testvériségre, amikor megtanítja a diákoknak, hogy mindannyian egyenlők. Az iskola teszi ezt élettapasztalattá, amikor minden diszkrimináció nélkül befogadja őket.

Ma, amikor országunk kinyilvánítja a nemzet egységét a megpróbáltatásban, az iskolának minden eddiginél inkább hordoznia kell a köztársasági eszmét.

Kérem Önöket, hogy fogadják kedvezően a véleménynyilvánítási igényeket, amelyek felmerülhetnek az osztályokban, és amennyiben szükségét érzik, a minisztérium a rendelkezésére álló valamennyi pedagógiai erőforrással támogatni fogja Önöket ebben.

Köszönöm az Önök személyes aktivitását és biztosítom Önöket a legmesszebbmenő támogatásomról küldetésük teljesítésében.


Najat Vallaud-Belkacem