rss      tw      fb
Keres

A Vezér sunyin hallgat

Illés Mátyás


Nekem semmi kétségem, hogy a Széles Gábor tulajdonában lévő médiabirodalom néhány „munkatársa” szélsőjobb, irredenta, neofasiszta eszméket képvisel és hirdet. Teljes gőzzel azon fáradoznak, hogy megakadályozzák egy konszenzuson nyugvó nemzeti egység kialakulását, egy racionális nemzettudat érvényesülését. Magyart a magyarra uszítják. Néhány példa a közelmúltból:

1. Szentmihályi Szabó Péter a Jobbik politikai törekvéseivel egybevágóan a Magyar Demokratában részletesen kifejti, hogy „Igen, most nekünk az Európai Unió eszközrendszerén belül kell Nagy-Magyarország visszaállításán fáradoznunk”, de az integrációról megállapítja, hogyaz Európai Unió fortélyosabban nyomja el a nemzeti gondolatot az egyén szabadságára hivatkozva, mint bármely eddigi monarchia”.  Mivel az elcsatolt területen élők többsége nem magyar származású, a szerző azt javasolja, hogy betelepítéssel „magyarrá kell tennünk még a nem magyarokat is”. A szomszéd államok kormányai soha nem egyeznének bele a Trianon előtti határok visszaállításába, vagyis egyoldalúan rúgjuk fel az 1947-es Párizsi Békeszerződést, amit hazánk aláírásával szentesített, és küldjük vágóhídra fiainkat, kockáztassuk a határon túli magyarok és nem magyarok életét, biztonságát az amúgy teljesen értelmetlen, kivitelezhetetlen „célok” érdekében? Az írás csak úgy sugározza a kódolt antiszemitizmust is, amit persze a revansista cikk szerzője és társaik arcátlanul tagadnak.

2. Az Echo TV Világpanoráma című, január 8-i adásában Szaniszló Ferenc minden kétséget kizáróan a zsidóság Kárpát-medencében történő nagy, népi megsemmisítéséről ábrándozik!  Azt írja. „… megszállóink… el akarják rabolni földünket, vizünket, levegőnket… ezért gyűjti ide a gondviselés ellenségeinket, hogy miáltalunk egy helyütt, egyszerre számoljon le velük, az emberi civilizáció parazitáival. Ez a mi keresztünk, de a kereszt a mi kezünkben kard”. Számomra nem kétséges, hogy ez a „nemzetünk televíziójában” bűvészkedő személy mentálisan nem egészséges, de ez még nem indokolhatja, hogy a zsidó kultúra végnapjairól ábrándozzon, uszításaival a rasszista álhazafiak körében növelje népszerűségét.

További példákat most azt hiszem fölösleges felhozni, de feltűnő, az ex-miniszterelnök gyávaságát jelezi, hogy a magát „jobbközépre” tájoló szélsőséges, újnáci eszméket is felvállaló médiabirodalomtól nem zárkózik el, nem mondja, hogy én nem sorolom támogatóim közé ezeket az alakokat, nem osztom nézeteiket! Orbánról, vagy akár Széles Gáborról sem feltételezem, hogy egyetértenek ezekkel a vad megnyilvánulásokkal, de a Vezér sunyi hallgatása jelzi, mire készül! Rengeteg jel utal arra, hogy a Fidesz elnöke egy antidemokratikus, központból vezérelt autokratikus hatalom kiépítését tervezi. Jó lenne, ha a választók ennek tudatában döntenék el, kire, kikre adják majd voksaikat!


Ha tetszett az írás, ajánlja másoknak is!