rss      tw      fb
Keres

Szalai Annamária, az ORTT tagja különvéleménye

OS 2010. március 23., kedd 11:36

Különvélemény az RTL Klub 2009. október 17-én sugárzott Fókusz Plusz” című műsorszám koraszülöttekkel foglalkozó összeállítása kapcsán hozott ORTT-határozattal szemben.

A Testület a 2010. március 17-i ülésén úgy döntött (487/2010. számú határozat), hogy az RTL Klub csatornán 2009. október 17-én sugárzott Fókusz Plusz című műsor koraszülöttekkel kapcsolatos összeállítása nem sértette meg a médiatörvényben is védett emberi jogokat. A testületi többség döntésével nem értek egyet, ezért a határozathoz különvéleményt fűztem.

A fenti riport miatt több koraszülött gyermeket nevelő szülő nyújtott be panaszt az ORTT Panaszbizottságához, mivel szerintük a műsorszám azt sugallta, hogy a koraszülötteknek nincs esélyük a teljes életre, kizárólag terhet jelentenek a családjuknak és a társadalomnak, mentésük felesleges egészségügyi kiadás. A Testület a panasz nyomán megállapította, hogy sérült a médiatörvényben foglalt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye.

Az eset kapcsán módosító indítványt nyújtottam be, mivel álláspontom szerint kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye mellett sérült a törvénynek az emberi jogok tiszteletben tartását előíró bekezdése is.

A Testület végül elrendelte a vizsgálat lefolytatását az emberi jogok vonatkozásában is, melynek során a vizsgálati jelentése megállapította, hogy a műsorszám valóban alkalmas volt arra, hogy az emberi jogokat, ezen belül az élethez való jogot relativizálja:

"Az Alkotmány 54. §-a kimondja: a "Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani". Az összeállítás ezzel szemben egy olyan szemléletet helyezett előtérbe, amely az életek értéke között elsősorban gazdasági alapon differenciál. A témát a költség/haszon arány szempontjából közelítette meg, s ezzel óhatatlanul a társadalom "hasznos tagjait" részesítette előnyben. A koraszülött gyermekek esetleges fogyatékossága - függetlenül annak súlyosságától - úgy jelent meg az összeállításban, mint ami az államra és a szülőkre is ésszerűtlen terheket ró.

Az ORTT Jogi Osztálya és ennek nyomán a Testület tagjainak többsége azonban úgy ítélte meg, hogy a fentiek ellenére az emberi jogok sérelmét nem szükséges megállapítani, mert azzal "a Testület olyan témának minősítené a koraszülöttek életben tartásának kérdéskörét, amiről műsorszolgáltatásban nem lehet beszélni". Véleményem szerint azonban ez a jogértelmezés téves, sőt arra alkalmas, hogy a médiatörvény alapelvi rendelkezéseit kiüresítse. Nem a téma, hanem annak feldolgozásmódja volt az, ami által megvalósult az emberi jogok sérelme. Nem a téma bemutatását kell a Testületnek megtiltania, hanem világossá kell tenni a műsorszolgáltatók számára, hogy ilyen végkicsengéssel, üzenettel, amely ellentmond az Alkotmányban rögzített élethez való jognak, egyetlen témakör sem járható körül. Egy riport, amely végkövetkeztetéseiben az emberi életek gazdasági alapon történő megkülönböztetése mellett foglal állást egy demokratikus jogrendszerben szükségképpen elítélendő, azonban a Testület ezt a lépést nem tette meg.

Kiadó: Országos Rádió és Televízió Testület Irodája ORTT