rss      tw      fb
Keres

Záró rendelkezések

„…a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenkor ésszerű követelmények között kell, hogy működjön”.


(Részlet az üzletek nyitva tartásáról szóló új törvény preambulumából)

Amióta a miniszterelnök nyilvánosságra hozta kutatási eredményeit a „fékek és ellensúlyok” európai alkalmazásának okairól, magam is sok mindent másképpen látok. Megértettem, hogy mivel úgymond a parlament osztja el a népszuverenitást, a polgárok kiszolgáltatottságnak mértéke az állammal szemben egyedül a parlamenti képviselők aktuális többségének akaratán múlik. A szabadság ebben a megközelítésben mindenekelőtt a kormányzó pártok jogát jelenti arra, hogy eldöntsék: miként szabad élnünk Magyarországon. A Fidesz-KDNP kormány nem csinál titkot abból, hogy küldetésének tekinti, mindnyájunk számára – lehetőség szerint sarkalatos törvényben – kijelölje az egyedül helyes életvitel feltételeit.


Rosszul érint, hogy az állam (újra) kiskorúnak tekint, ám fölháborodásom fokozódik, amikor látom, hogy a fundamentalista fantazmagóriák mögül minduntalan kikacsint az üzleti érdek. Ez történt a napokban is, amikor az Országgyűlés elfogadta a kiskereskedelmi üzletek munkaszüneti napokon kötelező zárva tartásáról szóló törvényjavaslatot. Sokan, sokszor elmondták az elmúlt hetekben, hogy a döntés minden szempontból értelmetlen: hátrányos a fogyasztóknak, a munkavállalóknak és az őket (idáig) alkalmazó vállalkozásoknak. A vasárnapi pihenőnap eszméje ebben az összefüggésben nem több populista blöffnél. Az elfogadott törvényt olvasva azonban az is kiderül, hogy maga a kormány sem gondolja másként. A törvényben az ún. „Záró rendelkezések” között olvasható a következő rendelkezés:


Felhatalmazást kap a kormány, hogy az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek 3.§-tól eltérő nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és a mérlegelés szempontjait, továbbá az eljárás részletes szabályait rendeletben megállapítsa”.


Amint az az idézett felhatalmazásból kitűnik, a kormány a következő hónapokban eldönti majd, hogy mely településen (településrészen) mely vállalkozások lesznek azok, amelyek pihenőnapon akkor is kinyithatnak, ha nem csupán a tulajdonos és családtagja áll a pult mögé. A törvényből nem derül ki, hogy az engedélyezés ún. részletes feltételrendszere milyen szempontokat követ majd, és mi garantálja, hogy a kormányrendeletbe foglalt döntést követően nem sérül a tisztességes verseny alkotmányos követelménye. Mint az elmúlt öt évben nem először, a Fidesz-KDNP koalíció most is álságos megoldást választott: miközben a többség számára tiltással él, addig megeshet, hogy – a törvény elfogadásakor nem ismert szabályok szerint – előjogokat készül osztani egy kisebbségnek. Még azt sem zárható ki, hogy a vasárnapi zárva tartás bevezetésére a majdani kivételezettek érdekében kerül sor.


A jövőben – már amennyiben a köztársasági elnök az elfogadott törvényt aláírja – erre a törvényre is gondolni kell akkor, amikor a magyarországi korrupció okait keressük.