rss      tw      fb
Keres

OGY - Költségvetési Tanács: változnak az új testület hatáskörei

MTI 2010. december 13., hétfő 16:15

Zárószavazás előtt módosítanák az új, háromtagú, titkárság nélkül működő Költségvetési Tanács (KT) hatáskörét. Az erről szóló zárószavazás előtti módosító indítványt a gazdasági bizottság nyújtott be a 2011. évi költségvetést megalapozó salátatörvényhez, amelyről hétfőn dönt a Ház.

Az új szabályok szerint a KT véleményt nyilváníthat a költségvetés tervezetéről, ha azzal nem ért egyet, akkor a kormány újra megtárgyalja a tervezetet, és azt ismét megküldi a tanácsnak, amely véleményét nyilvánosságra hozzák.

Az új szabályok szerint a KT a jövőben a Magyar Nemzeti Bank elnökéből, az Állami Számvevőszék elnökéből, valamint egy, a köztársasági elnök által hat évre kinevezett, kiemelkedő tudású közgazdászból áll, és megszűnik a titkársága.

A kormányoldal tervei szerint az új tanács új jogosítványokat kap, ezeket a zárószavazás előtt újraszabnák.

A gazdasági bizottsági módosító indítvány szerint a törvényjavaslat véleményezése, illetve a köztársasági elnöki vétó kezdeményezése helyett azt írja elő, hogy a költségvetés tervezetét, annak az Országgyűléshez való benyújtását megelőzően kell megküldeni a KT-nek, amely arról véleményt nyilváníthat.

"Első körben" a kormány a költségvetési törvény tervezetét véleménynyilvánításra megküldi a KT-nek, amely annak kézhezvételét követő 10 napon belül küldi vissza a tervezetre vonatkozó véleményét.

A KT e véleményében a tervezetre észrevételeket tehet, valamint - ha a tervezettel kapcsolatban annak hitelességére vagy végrehajthatóságára vonatkozóan alapvető ellenvetései vannak - a tervezettel való egyet nem értését jelzi.

A kormány a költségvetési törvényjavaslatot a KT véleményének kézhezvételekor vagy - költségvetési tanácsi vélemény hiányában - a 10 napos határidő eredménytelen elteltét követően nyújthatja be az Országgyűlés elé.

A "második körben", azaz ha a KT a tervezettel kapcsolatban a határidőig egyet nem értését jelezte, a kormány a tervezetet ismételten megtárgyalja, és ismételt véleményezésre megküldi a tanácsnak. A tanács az ismételten megküldött tervezetre vonatkozó véleményét a tervezet kézhezvételét követő 5 napon belül küldeni meg a kabinetnek.

Ezt követően a kormány a költségvetési törvényjavaslatot a KT újabb véleményének kézhezvételét vagy - költségvetési tanácsi vélemény hiányában - az 5 napos határidő eredménytelen elteltét követően nyújthatja be az Országgyűlésnek.

A KT véleményét az Országgyűlés honlapján a költségvetési törvényjavaslat benyújtását követően haladéktalanul közzé kell tenni.

A módosítás kitér arra is, hogy a számvevőszék és a jegybank vezetőjét elnöki teendői ellátása során a tanács, vagy tagjai álláspontja, véleménye semmilyen módon nem köti.

A bizottsági módosító indítvány rögzíti azt is, hogy a KT titkársága jogutód nélkül szűnik meg december 31-ig; az ott dolgozó közalkalmazottaknak az év végéig ki kell fizetni illetményüket, egyéb járandóságaikat.

A mostani KT tagok megbízatása megszűnik a salátatörvény hatályba lépésével, "az Állami Számvevőszék elnöke és a Magyar Nemzeti Bank elnöke által jelölt tagnak a megbízatás megszűnését követő három munkanapon belül kell kifizetni a fennmaradó illetményét és egyéb járandóságait".

Az Országgyűlés hétfőn szavaz a 2011-es költségvetést megalapozó salátatörvényről.