Litván portál: Litván jobboldaliak megvonják a barátságot Orbántól
A ru.delfi.lt című litván portál A Putyinnal való barátság nyílt levéllel végződött címmel közölt írást. Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, akit gyakran vádolnak azzal, hogy nem demokrata, sohasem voltak szövetségesei Nyugat-Európában, de az utóbbi időben Litvániában is elveszíti a barátait.


A litvániai jobboldaliak, akik még két évvel ezelőtt is nagy reményekkel tekintettek Orbánra, most nem titkolják csalódottságukat – Orbán Oroszország felé fordult.


Audronisz Aszubalisz, Paulusz Szaudargasz, Laurinasz Kasjunasz, Vitautasz Kersanszkasz, Vitautasz Szinnica, Linasz Kojala, Ionasz Svagzslisz és Vaszil Kapkan, a Litván-Magyar Fórum kezdeményezői nyílt levelet írtak Orbánnak, amelyben leszögezik, hogy berendezkedése ellentétes a szabadság szellemével.


„Az Ön berendezkedése elveszíti a kapcsolatot a szabadság szellemével, amely azokban az országokban uralkodott és uralkodik az egységes emlékezet és a szabadságért fizetett ár miatt, amelyek emlékeznek a szovjet bűnökre. Ha egynémely olyan nyugati politikus pragmatikus és mérsékelt álláspontját, aki soha nem látta a saját szemével a ’vörös terrort’, legalább részben igazolni lehet a történelmi tapasztalat hiányával, a magyar kormány miniszterelnöke nem engedheti meg magának, hogy csupán a rövid távú gazdasági érvekre helyezze a hangsúlyt” – írták a Litván-Magyar Fórum kezdeményezői.


Orbán 2012-ben látgatást tett Litvániában. Az EU és a jogvédő szervezetek sora már akkor sem takarékoskodott a Magyarországnak címzett bírálattal a sajtószabadság, az európai értékektől való eltávolodás, a nacionalizmus, a bírósági rendszerre, az ország központi bankjára és az adatvédelmi hatóságra gyakorolt nagy befolyás miatt, de a litván jobboldaliak barátságot ajánlottak Orbánnak.


A Litván Kereszténydemokraták Haza Szövetségének elnöke, Andrius Kubilius Oránt egyenesen a független Litvánia első tényleges államfőjéhez, Vytautas Landsbergishez hasonlította.


„Napjaink Európájában sok kihívást, problémát és sok lehetőséget látunk, amelyek megkövetelik a visszatérést az alapvető értékekhez és az igazi vezetéshez. Európának megvan a potenciálja ahhoz, hogy erős, egységes gazdasági erő legyen, de látnia kell, mennyit kell ezért harcolni, és ehhez kell az igazi vezetés. Orbán és Landsbergis professzor – ők annak a vezetésnek a példái, amelyről meggyőződésem szerint Európában néha megfeledkeznek” – mondta a miniszterelnök a fórum megnyitóján.


A jobboldalra nagy hatást gyakorolt Orbán harca a keresztény értékekért, támogatták Orbán és pártja, a Fidesz tervét, hogy megváltoztatják az alkotmányt. A litván politikusok és közéleti személyiségek a támogatásukat azzal magyarázták, hogy Magyarország alkotmányát a kommunista időkből örökölték, függetlenül attól, hogy Magyarország 1989-ben megszabadult a szovjet befolyástól, és akkor szinte az utolsó betűig átírták az alkotmányt. Attól kezdve csak egyetlen sor maradt meg a korábbi alkotmányból: az, hogy Magyarország fővárosa Budapest.


Magyarország a maga részéről Landsbergist megtisztelő állami érdemrenddel tüntette ki, és köszönetet mondott Kubiliusnak azért, hogy Magyarország mellé állt minden hivatalos és nem hivatalos fórumon.Orbán megmutatta az igazi arcát


Ám amikor Oroszország megkezdte közvetlenül és a szeparatisták segítségével Ukrajna elleni agresszióját, Orbán megmutatta az igazi arcát. Európát azzal lepte meg, hogy kijelentette: nem tetszik neki a liberális demokrácia, az olyan rezsimek tetszenek neki, mint az orosz és a kínai. Orbán most hozzálátott, hogy koalíciót szervezzen a Kremllel fenntartott kapcsolatok javítására.


„Az értékek fontosak, de a NATO és az EU is egységes értékekre támaszkodik. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a szövetségünkön kívüli országokkal a kapcsolatokban az ő politikai kultúrájuknak, hatóságaiknak és eltérő politikai nézeteiknek megfelelően kell érintkezni. Nekünk azt kell figyelembe venni, hogy mi felel meg Magyarország érdekeinek” – mondta Orbán.


Azzal is dicsőséget szerzett, hogy amikor az EU szankciókat vezetett be Oroszország ellen, azt mondta, Európa lábon lőtte magát.Orván volt támogatói: csalódtunk


Orbán tettei a Litván-Magyar Fórum szervezőiben egyértelmű érzelmeket váltottak ki. A politikusok és közéleti személyiségek azt mondják, hogy az egységes eszmék eltűnnek.


„Csalódottak vagyunk, amikor azt látjuk, hogy ezek az ideálok hogyan tűnnek a semmibe” – mondják a fórum szervezői.


„Nem értjük, és nem tudjuk támogatni az Ön ukrajnai eseményekkel kapcsolatos álláspontját: annak ellenére, hogy Oroszország, amely nem vált demokratikussá, annektálta egy szuverén állam területeit, és egyértelműen fenyegetést jelent egész Európa biztonságára nézve, Ön nincs az Ukrajnát védelmezők első sorában. Ellenkezőleg: az agresszort gyakorlatilag egyenesen politikai példaképének nevezi, amelyet követni kell. Pedig Magyarország 1956-ban vérzett, amikor fegyvertelen állampolgárok bátran felkeltek a zsarnokság ellen a szabad világ segítségét remélve; Ukrajna ma vérzik, és ugyanazt reméli” – írják a fórum szervezői.


A nyílt levélben azt mondják, keserűséggel tölti el őket, hogy Orbán kritizálja az Oroszország elleni szankciókat.


„Úgy tűnik, hogy az autonómiát és a kettős állampolgárságot védelmező érvekhez nemcsak a kisebbségek helyzete nem szolgál kellő alappal az ukrajnai események fényében, hanem ezek az érvel részben még a birodalmi Oroszország logikáját is követik. A precedens, amelyet egy demokratikus, európai állam teremt, és a destabilizálódás, amelyet ezek a követelések előidézhetnek, a Kreml birodalmi ambícióit és propagandáját szolgálják” – írják a fórum szervezői.


Szavaik szerint a hazafias értékeket hangsúlyozó politikusok kötelesek tiszteletben tartani más államok szuverenitását is, és elvi álláspontot képviselni, amennyiben valóságos fenyegetés jelenik meg. A levél szerzői szerint sem az elvszerű keresztény erkölccsel, sem a magyar alkotmány normáival, sem a térség közös történelmi emlékezetével nem egyeztethető össze, ha valaki a gazdasági pragmatizmusért lemond a politikai elvszerűségről.


„Az ön mai kijelentései diszkreditálják azt a nemzetre és a keresztény tanításra épülő politikát, amely oly fontos Európa jövendő fejlődése szempontjából, és lehetőséget adnak Oroszországnak arra, hogy ezekkel az eszmékkel manipuláljon. Ezen kívül Magyarország alkotmánya kötelez az igazságosságra a saját népével és más népekkel szemben egyaránt, arra, hogy senki ne tapossa lábbal a demokrácia elveit és a jog uralmának elvét sem a bel-, sem a külpolitikában” – áll az Orbánhoz intézett levélben.


„Az etnikai csoportok életével összefüggő kérdéseket pedig – mind Magyarországon és Ukrajnában, mind a többi európai országban – mindig meg lehet oldani tárgyalások, jó szándék, kölcsönös megértés és a törvények tisztelete alapján. Annál is inkább, mivel erre van remek példa, a valaha Kelet-Európában létező unikális képződmény, a Litván Nagyfejedelemség, amelynek királya egyébként egy adott időszakban a magyar származású Báthory István volt, aki sok területet megreformált az államban, megvédte Moszkva támadásaitól, és ’az emberek királya vagyok, nem a lelkiismereté’ elv alapján uralkodott. A régi kor e szelleme éljen és érvényesüljön most is, Ukrajna megpróbáltatásainak nehéz időszakában” – áll a levélben.