taz: Új magyar-, cigány- és melegellenes román szélsőjobboldali párt alakulhat
A taz című német lap Románia új szélsőjobboldali pártja – Uszítás a magyarok és a melegek ellen címmel közölte William Totok cikkét. A volt szociáldemokrata Bogdan Diaconu új szélsőjobboldali pártot alapított. Moldova Köztársaságot egyesíteni akarja Romániával.


„Elég volt!” – ezzel a címmel tett közzé politikai pamfletet a múlt héten Bogdan Diaconu romániai parlamenti képviselő, és ebben tudtul adta kilépését a kormányzó Szociáldemokrata Pártból (PSD). Lépését azzal indokolta, hogy a Romániai Magyarok demokratikus Szövetsége (RMDSZ) részt vesz a kormányban.


A szélsőjobboldali online sajtóorgánumokban publikált szövegben* Diaconu a magyar kisebbség érdekképviseletét „szélsőséges csoportosulásnak”, „az instabilitás fészkének” és az egységes román nemzetállam létét fenyegető „veszélynek” minősíti. Ugyanakkor követeli a magyar szövetség betiltását és kizárását a kormányból.


Diaconu emellett bejelentette, hogy Egyesült Románia (Partidul România Unita) néven saját „nemzeti-demokrata” pártot akar alapítani. Felhívásában, amelyet azokhoz intézett, akik „román módra gondolkodnak és éreznek”, meghirdette, hogy a szociális igazságosságért akar fellépni, hogy megállítsa „az ország kiárusítását idegeneknek” – ezen a magyarokat érti.


A 34 éves politikus, aki rendőr főiskolát végzett, a tagja, sőt 2011-ig egyenesen alelnöke volt egy nemrég korrupció vádjával tíz év börtönre ítélt oligarcha és korábbi Securitate-munkatárs Konzervatív Pártjának (PC). A Szociáldemokrata Párton belül, amelyhez 2012-ben csatlakozott, a nacionalista szárny keményen magyarellenes vonalát képviselte, amely elutasítóan áll szemben a magyar szövetséggel.


Diaconu cikkeiben, amelyeket rendszeresen közöl az Adevarul című bukaresti lapban és a Facebookon, elsősorban agresszívan nacionalista, rasszista és homofób tirádáival tűnt ki.


Júniusban néhány cigányellenes cikke nemzetközi feltűnést keltett: ezekben egy roma művész bukaresti múzeumban rendezett kiállítása ellen uszított, és a tárlatot „nemzeti szégyennek” nevezte, amely „a román kultúra elnyomása szörnyűséges giccsel”.


További állásfoglalásokban „a román nép keresztény hagyományai” nevében támadta a múzeum igazgatóját. Azzal vádolta, hogy a múzeumot a melegek és a cigányzenészek fellegvárává tette.


Az Egyesült Románia elnevezésű párt megalapításának szándékát meghirdető bejelentésében azt ígéri, hogy véget vet ezeknek a „tarthatatlan állapotoknak”, és felszólítja a választókat, hogy aláírásaikkal támogassák őt. A román törvények szerint egy új párt hivatalos megalapításához 25 ezer tag aláírása szükséges. Bogdan Diaconu egyik Bukarestben terjesztett nyilatkozatban kizárt mindenfajta együttműködést a szélsőjobboldali csoportosulásokkal, amivel konkrétan a Nagy Románia Pártra (PRM) utalt.


A verbális elhatárolódás ellenére azonban Vlad Hogea, a PRM volt képviselője bejelentette, hogy csatlakozni akar Diaconuhoz. Hogea és Diaconu osztozik abban a felfogásban, hogy Románia egyesítése Moldova Köztársasággal első rangú prioritást élvez.


Hogea az elmúlt években rasszista uszító irományaival keltett feltűnést, amelyeket a párthoz közelálló sajtóban tett közzé. Ezekben kifejezésre juttatta csodálatát Julius Streicher antiszemita publicista, a Der Stürmer című náci lap kiadója iránt, akit Nürnbergben halálra ítéltek.

* A ford. megj.: A kolozsvaros.ro lefordította a Diaconu-szöveget, itt olvasható.