rss      tw      fb
Keres

Svéd lap: Az uniónak büntetnie kell a magyarországi elnyomást
Augusztus 12-én jelent meg az Aftonbladet kezdőlapjának vitarovatában a Svéd Királyság Európa Unióért felelős minisztere, Birgitta Ohlsson írása Az EU-nak büntetnie kell a magyarországi elnyomást címmel.[Orbán] azt gondolja, hogy a liberális demokrácia túlhaladott. Úgy látja, hogy az olyan jelenségek, mint az ateizmus, a feminizmus és a kulturális sokszínűség gyengítik a nyugati társadalmat. Azt akarja, hogy ezen eszmék helyébe munka, kereszténység és nacionalizmus kerüljenek, hogy a jövő kihívásaival boldogulni lehessen.


A fenti leírások nem valamiféle politikai látomás egy tetszőleges despotától Európa sötét történetéből. Rémisztő rajzolatok egy beszédből, amelyet Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor tartott nemrég. Egy beszéd, amely reakciós nacionalizmustól és egy nem liberális, az európai szabadságeszmétől elválasztott társadalom iránti vágyakozástól bűzlött, áthatóan. Putyin Oroszországa mintaként szerepelt [benne]. Beszédében Orbán előadta, hogy egy nemliberális államot gondol felépíteni az EU-ban. Emberjogi szervezetek, civil társadalmi csoportok, amelyek a korrupció ellen küzdenek, nőjogi aktivisták vagy antirasszisták – az ő elnevezésében politikai aktivisták, akik külföldi érdekeket képviselnek.


Én és sok más liberális évek óta figyelmeztetünk a magyarországi helyzet negatív változására. Sajnos, egyre inkább igazunk lett. Bárcsak lettünk volna többen, akik világosan beszélünk arról a sötét irányról, amelyet a jobboldali populista Fidesz vett. Sajnos létezik egy még rosszabb párt Magyarországon – a szélsőjobboldali Jobbik –, amely időnként elvonja a figyelmet bizonyos politikusokról. Többé azonban semmi ok nincs a szavak megválogatására.


Az eltelt évek alatt mind több tendenciáját láttuk acsarkodó nacionalizmusnak, intoleranciának és szűklátókörűségnek Európában. Mi a Néppártban* tovább akarunk menni, és azt követeljük, hogy sújtsák szankciókkal azt, aki vét az EU eszméi ellen. Az EU-támogatások befagyasztása és megvonása szankcióként világos következmény lesz. A pénznek, mint ismert, egyértelmű a nyelvezete. Szükségesnek látjuk egy különleges EU-biztos kinevezését is, aki az emberi jogokra vonatkozó kérdésekért felel.


Úgy tűnik, az EU Bizottságának egyelőre nincs megjegyzése Orbán elfogadhatatlan ötleteire. A Bizottság új vezetőjének, Jean-Claude Junkernek azonban a legkomolyabban kell vennie ezeket a kérdéseket. Az a fejlődés, amelyet Orbán felvázol, teljességgel szembemegy azzal az alapgondolattal, amelyért az Uniót létrehozták. Nacionalizmusnak soha többé nem szabad háborúhoz vezetnie Európában. Intoleranciának soha többé nem szabad az egyes állampolgárok elnyomásához vezetnie. Azt várom, hogy Junker egyértelmű lesz Magyarország irányában. Azt is várom, hogy az EU Bizottsága messzemenő előterjesztéseket tesz, hogy legyenek erőteljes eszközeink, amelyekkel megfordíthatjuk ezt a folyamatot.


Magyarország Követségének válasza a lapban: Ohlsson ténybeli hibákat követ el Orbán beszédét illetően


Magyarország Követsége nagy érdeklődéssel figyeli, miként vitatkoznak a svéd választási küzdelemben** mindazokról a kihívásokról, amelyek előtt az EU és a nyugati világ áll a jövőben, milyen megoldásokat terjesztenek elő a politikusok a munkanélküliség, a csökkenő versenyképesség, a növekvő társadalmi különbségek, a marginális lét stb. kezelésére, amelyek emberek életét nehezítik meg napjaink Európájában.


Európa jövője valóban beható elemzést és vitákat érdemel – tényeken alapulókat. Amikor egy felelős Európa-politikus azt követeli, hogy egy egész ország, az EU egyik tagállama, kapjon büntetést, neki is tényekre kell alapoznia a vádjait.


Mi ezért Birgitta Ohlsson vitacikkét és a benne lévő azon állításokat illetően, amelyek a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor előadására vonatkoznak a romániai Baile Tusnadon, júliusban rendezett nyári egyetemen, a következőkre akarunk rámutatni:


Nem politikai irányt kijelölő beszéd volt, sem nem programmagyarázat, hanem elemzés a külvilágról, valamint a társadalomszervezés lehetséges módjainak mérlegelése.


A beszédben Putyin Oroszországa nem előképként szerepel. Oroszország (együtt Szingapúrral, Indiával, Kínával és Törökországgal) egyetlen alkalommal szerepelt a beszédben.


Ateizmus, feminizmus és kulturális sokszínűség egyáltalán el sem hangzott. A kereszténység, amely sokak szerint az európai civilizáció – és ezzel a nyugati demokratikus államberendezkedés alapjai – pilléreinek egyike, egyetlen összefüggésben került szóba.


Itt olvasható a beszéd a maga teljességében angolul és magyarul.


Nézünk elébe egy igazi, tényeken alapuló vitának Európa jövőjéről és a különböző tagországoknak és politikusoknak a globális kihívások kezelésére vonatkozó mérlegeléseiről és terveiről.


Győri Péter ügyvivő
Magyarország követsége

* Folkpartiet (Fp), a svédországi kormánykoalíció tagja, a 2010. évi országgyűlési választáson bő 400 ezer szavazatot kapott.
** Svédországban szeptember 14-én lesznek parlamenti választások.