rss      tw      fb
Keres

Csillag István

Mesevilág…
A Hófehérke nem tartozott a kedvenc meséim közé. Igaz, nagyon szerettem a mellékalakokat, a törpéket, mert saját tulajdonságaimat – kivéve Szundi – láttam bennük külön-külön megszemélyesedni. Az is igaz, hogy szeretem, ha jó a vége valaminek, más szóval katarzisélményben van részem, de csodákban – mint amilyen a Hófehérke üvegkoporsóját cipelő törpék botlása nyomán kiköhögött mérgezett alma – nem, csak a csodákért folytatott kemény munkában hiszek.

Azt sem hiszem, hogy valakinek csak rossz tulajdonságai lennének. Ezért mindig azt kérdeztem, hogy vajon milyen személyes tragédia hatására veszítette el gátlásait, szinte minden emberi vonását a Gonosz Mostoha, mitől vált ennyire gonosszá. Gyerekkori kíváncsiságom kérdése: „Mitől lett gonosszá?” felnőttként már sokszor volt aktuális, de a Hófehérkéből közismert mondókával: „Tükröm, tükröm mondd meg Nékem…” csak az utóbbi hónapokban kapcsolódott össze.

Már a névváltásra is fel kellett volna figyelnem, hiszen a „Szövetség” annyira emlékeztet a szabadság, egyenlőség, testvériség, azaz a francia forradalom eszmeiségének terjedését megállítani akaró Szent Szövetségre. Ráadásul a Szövetséghez társuló keresztények meghozták az addig hiányzó szent jelzőt is.

Szóval amióta a Szent Szövetség kormányozza hazánkat, a „Mitől lett gonosszá” kérdéshez társulva egyre gyakrabban jut eszembe a mese visszatérő refrénje, a „Tükröm, tükröm mondd meg Nékem”. Először akkor, amikor a Bajnai-kormány a Szent Szövetség javaslatát saját elképzelései fölé emelve létrehozta az államháztartás átláthatóságán és takarékos vitelén őrködő Költségvetési Tanácsot (KT), és vezetésére garantáltan a kormány hátterét alkotó szocialistáktól és a csendestárs liberálisoktól megkülönböztethetően távoli, saját értékrenddel rendelkező, konzervatív értékeket valló személyeket kért fel. Már tavaly gyanakodtam, hogy a Szent Szövetség azért nem támogatja a Költségvetési Tanács létrehozását, mert mint az ördög a tömjénfüsttől, úgy fél a világos, letisztult, részrehajlástól mentes és tudományos érveléstől. Másodszor akkor ötlött fel bennem a „Tükröm, tükröm” mondóka, amikor a Szent Szövetség nem hagyta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) évtizede üres elnökhelyettesi és a tavaly megüresedett elnöki székét betölteni egyetértésben kiválasztott, lehetőség szerint pártsemleges és szakmai professzionalizmusáról elhíresült személyekkel, inkább ellehetetlenítette hónapokra az ÁSZ működését. Harmadszor már kifejezetten összekapcsoltam a „Mitől lett gonosszá” és a „Tükröm, tükröm” mondást, amikor a hatalomba lépő Szent Szövetség első dolga volt, hogy az ÁSZ élére igazi pártkatonát, elnökhelyettesi székébe pedig, igazi osztályárulót ültessen. Egyre erősödött ama véleményem, hogy a Szent Szövetség nem akar – a tömjénfüstön túl – világosan látni, és kifejezetten meg kívánja akadályozni, hogy a korábbi működésük miatt hitelessé vált intézményektől a közönség hiteles véleményt várjon. Azaz nem csupán utolérni akarja a Hófehérke-mese Gonosz Mostoháját, hanem túl is kívánja szárnyalni. Mert a mostoha beérte azzal, hogy csak személyes használatú tükre a neki tetsző képet mutassa, de a Szent Szövetség az ország számára hiteles mércét jelentő tükröket is a saját képére igyekszik formálni.

A „Mitől lett gonosszá?” és a „Tükröm, tükröm” újabb példája volt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lejáratására indított, a jegybank függetlensége elleni támadások sora, amelyben a tudományosnak látszó érvelésre* való hivatkozás mellett a jegybankelnök szerencsétlen magánvagyon-akcióinak kipellengérezése éppúgy szerepet játszott, mint a korábbi Fidesz-kormány idején meghatározott jegybankelnöki fizetés miatti hecckampány.

Nincs abban semmi meglepő, hogy a Szent Szövetséget nem csupán az bosszantja, ha elképzeléseit közgazdasági-pénzügyi összefüggések mentén, összhangzattani szempontból elemzik, hanem az is, ha a kinyilatkoztatást a Biblia szövegével vetik össze. A „Tükröm, tükröm…” és a „Mitől lett gonosszá?” újabb illusztrációja az Alkotmánnyal és az Alkotmánybírósággal létrehozott konfliktus. Ha a Szent Szövetség lépten-nyomon beleütközik az evilági Biblia, az Alkotmány kijelentéseibe, akkor először a Bibliát (akár Mózesig visszamenően), majd a Biblia magyarázatára felkenteket, majd az eddig ismert Biblia egészét „összetöri”, széttépi, eszközeitől megfosztja. A legújabbkori magyar mesevilág méltó befejezése: a Költségvetési Tanács ellehetetlenítése a 2011. évi költségvetési törvényjavaslathoz beadott szent szövetségi javaslat segítségével, amely a 825 milliós éves gazdálkodási előirányzatból mindössze 10 milliót hagyna meg. Ráadásul csak hab a tortán, hogy a pénz nagy részét az a közalapítvány kapná, amelyet – támogatási tevékenysége nemes céljainak ellentmondó gyakorlata miatt – még az ÁSZ is bírált. Ha a Költségvetési Tanács arra vetemedett, hogy tételesen és tudományos alapossággal elemezze és a nyilvánosság számára is bemutassa – létrehozásának célját megvalósítva és betöltve – a mindenkori költségvetési gazdálkodást, így a Szent Szövetség kormányáét is, akkor meg kell büntetni: el kell lehetetleníteni, ahogy a meséből tudjuk, össze kell törni.

A mese folytatódni fog. A hiú Gonosz Mostoha még százszor is felteszi a „Tükröm, tükröm...” kérdést, és a hallott vagy hallani vélt válaszok miatt hazánk minden tükrét össze fogja törni. (Pedig, tükröt törni – a néphit szerint – hét évig nem hoz szerencsét. De kinek?) Az ország hüledező polgárai ezerszer tehetik még fel a kérdést: „Mitől lett gonosszá?”, amíg a magyar liberális demokrácia üvegkoporsóját vivő törpék egyszer megbotlanak. Mert bár a törpéknek sok lábuk van, egyszer mégis megbotlanak.


* Ld. Surányi György: Téves diagnózis, téves terápia. Népszabadság. 2010. január 30.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!