rss      tw      fb
Keres

Újabb alkotmánybírósági indítványokTímár András adószakértő újabb két indítványt juttatott el az Alkotmánybírósághoz. Az egyik a 98 százalékos különadót érinti, immár a 2010. november 16-ai törvénymódosítások után, a másik az Alkotmánybíróság hatáskörének visszamenőleges hatályú korlátozását kifogásolja.


Mindkét indítvány elolvasható Alkotmánybírósági beadványok tára című rovatunkban.

Részlet a 98 százalékos különadót érintő indítvány indoklásából:

„A különadó 98 százalékos mértéke, különösen akkor, amikor a személyi jövedelmeket terhelő adó mértéke egyidejűleg 16 százalékra csökken, egyértelműen büntetésként, szankcióként értékelhető. Ezt a megítélést támasztja alá a törvényjavaslat indoklása is, amely a következőket tartalmazza:
’A Javaslat a társadalmi igazságérzetet sértő, közpénzekből származó juttatásokra külön mértékű adót állapít meg.’
A jövedelem szinte teljes egészét elvonó adó alkalmazása önmagában, a jogalkotó szándékától függetlenül is prejudikál, azt a képzetet kelti, hogy a jövedelem jogosultja a társadalom értékítélete szerint jogosulatlanul jutott a távozással összefüggésben kapott jövedelemhez. Ez a prejudikáció különösen élesen vetődik fel akkor, ha a jövedelem kifizetésére a rendeltetésszerű joggyakorlás keretei között, az esetek túlnyomó többségében jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése alapján került sor.
A 98 százalékos különadó alkalmazása, az ennek következtében érvényesülő prejudikáció sérti az érintett jövedelemtulajdonosoknak az Alkotmány 54. § (1) bekezdése által védett emberi méltóságát, s ez önmagában megalapozza a törvény alkotmányellenességének megállapítását, és még az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozását célzó módosítások után is indokolttá teszi a vitatott törvényi szabályozás megsemmisítését.”

Az Ab-hatáskör visszamenőleges hatályú korlátozását érintő indítvány a 2010. évi CXX. (az Alkotmánybíróság hatáskörének módosításáról szóló) törvénynek azt a paragrafust kifogásolja, amely kimondja: „Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

A két indítvány által érintett törvényeket a Magyar Közlöny 2010. november 19-ei (177.) számában hirdették ki.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!