rss      tw      fb
Keres

Megkésett húsvéti levél
Tisztelt politikusaink!


Írásomban állampolgári vágyaimat és vágyott következményeiket fogalmazom meg. Egy kicsit gyermeki, de tiszta, jó szándékkal. A húsvéti megújulás igényével.


Legyen hazánkban nagyobb a társadalmi béke, fogadjuk el és becsüljük egymást! Úgy gondolom, ezért Önök tehetnék a legtöbbet.


Legyenek Önök is csak egy szakma képviselői és művelői! Úgy gondolom, Önök nem küldetéses megváltók, nem mindannyiunk boldogulásának egyedüli zálogai.


Legyenek birtokában a modern társadalmak működése és működtetése ismeretének!


Úgy gondolom, nem gondolhatják magukat egy reális valóságon kívüli, virtuális ország megvalósítóinak.


Legyen megélhetést és visszalépést biztosító „civil” foglalkozásuk! Úgy gondolom, ettől megszűnik a politika élet-halál harc lenni.


Legyen politikusi jövedelmük európai léptékű, átlátható és társadalmilag szorosan ellenőrzött! Úgy gondolom, ezáltal munkájukban a közérdek kerül előtérbe a magánérdekkel szemben.


A hatalom eszközeit használják kizárólag a köz szolgálatára! Úgy gondolom, így nem tekintik a közt saját szolgálatuk eszközének.


Önként és tudatosan vállalják tetteikért a felelősséget! Úgy gondolom, ezzel megszűnik hibáik, személyük hatalmi védettsége, következménynélkülisége.


Politikusi pályára az élet más, gyakorlatközeli területein elért teljesítmény után, a köz érdekében tenni akarás belső motivációja alapján lépjenek! Úgy gondolom, ezáltal társadalmi elfogadottságuk nem kizárólag a hatalomra támaszkodó, tevékenységük pedig a valóságra alapozódó lesz. Megszűnik a megélhetési politikusi lét köz-érdektelensége.


Tudatosítsák önmagukban és választóikban, hogy az ország fejlődése alapvetően nem Önöktől, hanem az emberek személyes, egyéni tudásától, kezdeményezőkészségétől, akaratától és szorgalmától, a mai világ követelményei lehető legteljesebb megértésétől, munkájuk, egyéni életpályájuk ennek megfelelő vitelétől függ! Úgy gondolom, ezáltal a politika és az állam eszközei az eddigieknél hatékonyabban szolgálják majd az egyéni szabadság kibontakozását, a személyek munkájának valódi, növekvő értékteremtő képességét és eredményét.


Hazánkat ugyanis nem a politikusi szavak, hanem csakis szabad polgárainak értékteremtő munkája emelheti fel.