rss      tw      fb
Keres

Mélypont!
A volt szóvivő viccel vádol. Vádolja Konrád Györgyöt és Braun Róbertet.


Zsidó viccel.


A magyar holokauszt emléknapján, pészahkor, a zsidóság egyiptomi rabságból való szabadulásának ünnepén.


Félreértés ne essék, nem más, mint a kormányváltó összefogás legnagyobb pártjának volt szóvivője látta elérkezettnek az időt, hogy bűnbakot keressen a választási vereségért.


És megtalálta. Az összefogásban és annak támogatóiban.


Számomra, baloldali demokrata számára ez a burkolt „bűnbakkeresés” – hogy ezt a jobboldalon jól bevált régi receptet más, közismertebb nevén ne nevezzem – a totális kudarc.


Én a választási vereség alapvető okát abban látom, hogy a demokratikus politikai elit a rendszerváltás 25 éve alatt elmulasztotta a magyar társadalmat felkészíteni a szabadságra, a demokráciára és az öngondoskodásra, a versenyképes tudáson és teljesítményen nyugvó piacgazdaságban való helytállásra.


A magyar társadalom döntő hányada ma nem rendelkezik az egyéni teljesítményen alapuló, független egzisztenciával. Vagyis megélhetése szinte kizárólag az államtól függ.


A politikai elit az elmúlt 25 évben a hatalommal volt elfoglalva. Itt van az óriási érdekellentét.


A tudás és teljesítmény birtokában az egyén szabadsága és függetlensége kibontakozik. Alávetettsége, politikai manipulálhatósága megszűnik. Ezáltal a hatalom ereje, korlátlan lehetőségei a demokratikus szolgálat korlátai közé szorulnak vissza.


Annak a politikai erőnek, amely Magyarország valódi felemelkedését kívánja szolgálni, a saját hatalma erősítése helyett a magyar emberek szabadságra, demokráciára való felkészítésével kell újrakezdenie a társadalom átalakítását.