rss      tw      fb
Keres

Erkölcs, tisztesség, a lelkiismeret szabadsága
Azt gondolom, a választók, akik egyben az ország lakossága is, nincsenek tisztában erkölcsi értékekkel. Sajnos a negyven év szocializmusban, ahol soha nem volt a középosztálynak tisztességes fizetése, valahogy elnézték, hogy a dolgozó megszerzi magának a keresetkiegészítést. Ez bocsánatos bűnnek számított. A szocializmusban a minden közös gondolata létezett.


Nálunk a feudalizmus után következett a kapitalizmus, amelynek lényege a magántulajdon. Létezik-e nálunk a tulajdon? A társadalom beállítottsága olyan, hogy akinek sok van, azt a választási és egyéb propagandának megfelelően lopta, csalta, nem maga szerezte, és ez már nem is számít egyes rétegeknél magántulajdonnak.


A szocializmusban voltak jó, értékelhető dolgok. A a biztos és pontos fizetés, a dolgozóknak járó természetes kedvezmények. Ez létbiztonságot adott az embereknek. A mostani nyugdíjam ennek az időszaknak köszönhető.


Aztán jött a rendszerváltás. A tisztesség ez ügyben nem megkérdőjelezhető, a kezdetekben. Antal József miniszterelnökségének tisztessége sem.


De aztán jöttek az érdekek, nem a mi érdekeink, a szerzésvágy, és itt már az erkölcs megint megkérdőjelezhető. A földosztás, a jólmenő téeszek szétverése, az ország szétverése. Vajon a pénz hova tűnt?


Horn-kormány, tőkehiány, az ország vagyonának eladása. Nem látok a kártyákba, nem tudom, jó volt-e, vagy sem. Kártérítések, minek, kinek? Vajon ki kapta a földeket? Aki értett hozzá? Vagy akinek pénze volt? Most is.


Politikusok, és a választók. Orbán-kormány. Úgy gondolom, ennél lejjebb már nem lehet. Vagy igen?


Elvették a szegényektől, amit lehet. De a kiskapukat meghagyták.


Erkölcs, tisztesség, demokrácia. A szándékos lealacsonyítás az erkölcsi értékeket is meghatározza.


Vajon lehet demokrácia, erkölcs, ahol máról holnapra élnek emberek? Mert a demokráciához a legfontosabb út a létbiztonság. Akkor lehet fellélegezni, ha alapvető és természetes, hogy időben megkapom a fizetésemet, és annyit, amiből kifizethetem a tartozást, a rezsit, és marad az életre is.


Akkor lesz nálunk más út, ha a fent leírtak hosszabb ideig fennállnak majd, és az a szemlélet lesz általános, hogy ráérek lassan gazdagodni, mert mínium tíz évig a törvények, jogszabályok nem változnak, lehet előre tervezni, megalapozni a jövőt.


Ez azonban nagyon messze van. Nem vagyok politikus, nem vagyok szakember, nem tudom, hol és hogyan lehet, kellene ezt a világot megváltoztatni.


Nem akarok személyeskedni. De azt gondolom, Bajnai tisztességes ember. Ha kilép a politikából, egy szakemberrel kevesebb lesz. Mert lehet, hogy nem jó politikus, de jó szakember. Többen is vannak. Meg kell keresni ezeket az embereket. Csak azokkal lehet rendbe hozni a gazdaságot, akik értenek hozzá. Tíz millióan vagyunk. Közöttük vannak azok, akik vezethetik majd az országot. Rajta!