rss      tw      fb
Keres

Kötelező optimizmus
Sokan kételkednek a kormányváltás sikerében. Talán okkal. De most, amikor az ország nyugalmáról, biztonságáról, függetlenségéről, Európához tartozásáról vagy éppen kiszolgáltatottságáról fogunk dönteni: ha okunk talán van is, de jogunk nincs a pesszimizmusra. Egy demokratikus, létező vagy egy autokratikus, tömegesen éhező Magyarország között választunk.


Egy gyökeréig korrupt rezsimet kell leváltani. Számosan sorolták fel már a maffiaállam bűneit, de az a cinizmus, az a féktelen gátlástalanság, ahogy az utóbbi napokban egyes fideszes tekintélyek (Rogán és társai) egymás után utólag belejavítva korrigálják a vagyonnyilatkozatukat, tartva a följelentések következményeitől, túlmegy minden határon (kivéve a Fidesz határait).


Nincs helye most a bizonytalanságnak, a kétkedésnek. Nem akarunk diktatúrát, nem kívánunk egy bizantinikus rendszerben élni, ahol alattvalókat, szolgalelkeket nevelnek; ahol talpnyalással és a hatalomnak tett hűségesküvel lehet csak előre jutni.


Nem akarunk magyar cárt látni az állam élén, aki „minden oroszok cárjának” a hűbérese.


Április 6-án állást kell foglalnunk. Egyenes derékkal.