rss      tw      fb
Keres

Közéleti személyiségek tiltakozása a kormány emlékezetpolitikája ellen
Tiltakozás a kormány emlékezetpolitikája ellen


Alulírottak tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány úgy dönt emlékezetpolitikai kérdésekről, hogy a döntéshozatalból a történész és muzeológus szakmát, valamint más társadalomtudományok képviselőit kizárja.Kifogásoljuk, hogy a tervezett megszállási emlékmű és a Sorsok Háza múzeum kapcsán a döntéshozatal és a kivitelezés megindítása előtt a legcsekélyebb társadalmi vitára sem volt mód.Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány tagjai és tisztviselői az eddig felmerült kritikus hozzászólásokról nem folytatnak érdemi vitát, hanem ezeket ellenzéki pártpolitikai áskálódásnak, vagy külföldi támadásnak állítják be.


Elfogadhatatlannak tartjuk magyar állampolgárként, hogy a nemzeti emlékezet kanonizálását a kormány jókra és rosszakra való leegyszerűsítéssel kívánja megvalósítani, ahelyett, hogy a nemzet számára lehetőséget biztosítana a felelősség vállalására.Tiltakozunk az ellen, hogy Wass Albertről, Nyirő Józsefről és egyéb lejárt szavatosságú személyiségekről neveznek el közintézményeket és közterületeket, nyíltan semmibe véve azt, hogy az érintettek életművének központi részét képezi a rasszista, illetve antiszemita nézetrendszer.Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány egyfelől tudományos és művészeti műhelyeket szüntet meg, másfelől saját politikai érdekeinek alárendelve, s a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyva újakat alapít.


Úgy véljük, hogy mindez hitelteleníti azokat a nyilatkozatokat, amelyek a magyar állam nevében kérnek bocsánatot a holokausztért.


Agárdi Péter irodalomtörténész


Aknai Katalin, művészettörténész


Alföldi Róbert színész-rendező


Angyal Ádám közgazdász


Ara-Kovács Attila külpolitikai szakértő


Bárdos Judit esztéta


Bíró András társadalomkutató


Bíró Zsuzsanna Hanna oktatáskutató


Bitó László író


Bojtár Endre irodalomtörténész


Bozóki András politológus


Bretter Zoltán filozófus


Csáki György közgazdász


Csáki Judit színikritikus


Csákó Mihály szociológus


Csaplár Vilmos író


Csepeli György szociálpszichológus


Cserba Júlia művészeti író


Csordás Gábor író


Dalos György író


Deczki Sarolta irodalmár


Dés László zeneszerző


Donáth László evangélikus lelkész


Eörsi László történész


Erdélyi Ágnes filozófus


Fábri Péter író


Falusi Mariann énekes


Fazekas Csaba történész


Feitl István történész


Fenyves Katalin történész


Ferge Zsuzsa szociológus


Fodor Tamás színész-rendező


Forrai Gábor filozófus


Frojimovics Kinga történész


Gábor György vallásfilozófus


Geréby György filozófiatörténész


Hajdu István műkritikus


Háberman Zoltán szociális munkás


Halász Géza közgazdász, grafikus


Halmai Gábor jogász


Harsányi László társadalomkutató


Hegedűs András közgazdász


Heller Ágnes filozófus


Herczog Mária szociológus


Hosszú Gyula történelemtanár


Iványi Gábor lelkipásztor


Jakab Attila vallástörténész


Jalsovszky Katalin muzeológus


Kálmán C. György, irodalomtörténész


Kamarás István szociológus


Karády Viktor szociológus


Kárpáti György filmrendező


Karsai György klasszika-filológus


Karsai László történész


Kelemen János filozófus


Kenedi János tudományos kutató


Kiss Endre filozófus


Klaniczay Gábor történész


Komoróczy Géza történész


Kovács Éva szociológus


Kovács M. Mária történész


Kozák Gyula szociológus


Krasztev Péter kultúrantropológus


Laki Mihály közgazdász


Lang Györgyi énekes


Lendvai L. Ferenc filozófus


Lichtmann Tamás irodalomtörténész


Lőrinc László történelemtanár


Ludassy Mária filozófiatörténész


Lukács Péter oktatásszociológus


Lukáts Andor színész-rendező


Majsai Tamás theológus, református lelkész


Marsovszky Magdaléna kultúrakutató


Mérei Anna családterapeuta


Merényi Judit előadóművész


Mink András történész


Molnár Judit történész


Nagy Péter Tibor történész, szociológus


Németh Sándor vezető lelkész


Ormos Mária történész


P. Szűcs Julianna művészettörténész


Papp Gábor történész


Parti Nagy Lajos író


Perecz László filozófus


Pótó János történész


Rainer M. János történész


Révész Béla politológus


Ruff Tibor teológus


Rugási Gyula filozófus


Somlai Péter szociológus


Somogyi Gábor belsőépítész


Stein Anna festő- és szobrászművész


Székely Gábor történész


Szuhay Péter kulturális antropológus


Szűcs László Gergely filozófus


Szűts Miklós festő


Tamás Gáspár Miklós filozófus


Tatár György filozófus


Tillmann József filozófus


Törzsök Erika szociológus


Uhrman Iván történész, filológus


Ungvári Tamás irodalomtörténész


Ungváry Krisztián történész


Vajda Júlia szociológus, pszichológus


Vajda Mihály filozófus


Valastyán Tamás filozófus


Várhegyi Éva közgazdász


Vásárhelyi Mária szociológus


Vitányi Iván szociológus


Vojnich Erzsébet festő


Závada Pál író


Tiltakozó akciónkhoz az alábbi címen lehet csatlakozni:


http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_kormany_emlekezetpolitikaja_ellen


***


Protest against the Hungarian government’s memory politics


We, the undersigned, protest against the Hungarian government’s practice of taking decisions concerning memory politics by excluding historians, museum professionals and representatives of other social sciences.


We object to the fact that, prior to the decision being taken to establish the monument to the German occupation and the House of Fates museum, no opportunity was allowed for even a minimal social debate.We regard it as worrying that members and representatives of the government are not engaging in a meaningful debate with criticisms of the plans, but rather present these criticisms as the machinations of opposition parties, or foreign attacks.


As Hungarian citizens, we regard it as unacceptable that the government wishes to canonize national memory by simplifying into “good” and “bad”, instead of allowing the nation the opportunity to accept responsibility.


We protest against the fact that public institutions and public spaces are being renamed after Albert Wass, József Nyirő and other deeply controversial historical figures, clearly ignoring the fact that racism and anti-Semitism constituted a central element of these individuals’ life works.


We regard it as worrying that, on the one hand, the government is closing academic and artistic institutions, and on the other, opening new institutions, subordinated to its own political interests, and disregarding professional opinion.


We believe that the above undermines and contradicts those apologies made in the name of the Hungarian state for the Holocaust.


AGÁRDI, Péter, literary historian


AKNAI, Katalin, art historian


ALFÖLDI, Róbert, actor-director


ANGYAL, Ádám, economist


ARA-KOVÁCS, Attila, foreign affairs expert


BÁRDOS, Judit, aesthete


BÍRÓ, András, sociologist


BÍRÓ, Zsuzsanna Hanna, educational researcher


BITÓ, László, writer


BOJTÁR, Endre, literary historian


BOZÓKI, András, political scientist


BRETTER Zoltán, philosopher


CSÁKI, György, economist


CSÁKI, Judit, drama critic


CSÁKÓ, Mihály, sociologist


CSAPLÁR, Vilmos, writer


CSEPELI, György, social psychologist


CSERBA, Júlia, art writer


CSORDÁS, Gábor, writer


DALOS, György, writer


DECZKI, Sarolta, literary scientist


DÉS, László, composer


DONÁTH, László, Lutheran pastor


EÖRSI, László, historian


ERDÉLYI, Ágnes, philosopher


FÁBRI, Péter, writer


FALUSI, Mariann, singer


FAZEKAS, Csaba, historian


FEITL, István, historian


FENYVES, Katalin, historian


FERGE, Zsuzsa, sociologist


FODOR, Tamás, actor-director


FORRAI, Gábor, philosopher


FROJIMOVICS, Kinga, historian


GÁBOR, György, philosopher of religion


GERÉBY, György, historian of philosophy


HAJDU, István, art critic


HÁBERMAN, Zoltán, social worker


HALÁSZ, Géza, economist, graphic artist


HALMAI, Gábor, jurist


HARSÁNYI, László, sociologist


HEGEDŰS, András, economist


HELLER, Ágnes philosopher


HERCZOG, Mária, sociologist


HOSSZÚ, Gyula, professor of history


IVÁNYI, Gábor, pastor


JAKAB, Attila, historian of religion


JALSOVSZKY, Katalin, museologist


KÁLMÁN, C. György, literary historian


KAMARÁS, István, sociologist


KARÁDY, Viktor, sociologist


KÁRPÁTI, György, film director


KARSAI, György, classical philologist


KARSAI, László, historian


KELEMEN, János, philosopher


KENEDI, János, scientific researcher


KISS, Endre, philosopher


KLANICZAY, Gábor, historian


KOMORÓCZY, Géza, historian


KOVÁCS, Éva, sociologist


KOVÁCS, M. Mária, historian


KOZÁK, Gyula, sociologist


KRASZTEV, Péter, cultural anthropologist


LAKI, Mihály, economist


LANG, Györgyi, singer


LENDVAI, L. Ferenc, philosopher


LICHTMANN, Tamás, literary historian


LŐRINC, László, professor of history


LUDASSY, Mária, historian of philosophy


LUKÁCS, Péter, sociologist of education


LUKÁTS, Andor, actor-director


MAJSAI, Tamás, theologian, reformed pastor


MARSOVSZKY, Magdaléna, cultural researcher


MÉREI, Anna, family therapist


MERÉNYI, Judit, artist


MINK, András, historian


MOLNÁR, Judit, historian


NAGY, Péter Tibor, historian, sociologist


NÉMETH, Sándor, senior pastor


ORMOS, Mária, historian


P. SZŰCS, Julianna, art historian


PAPP, Gábor, historian


PARTI NAGY, Lajos, writer


PERECZ, László, philosopher


PÓTÓ, János, historian


RAINER, M. János, historian


RÉVÉSZ, Béla, political scientist


RUFF, Tibor, theologian


RUGÁSI, Gyula, philosopher


SOMLAI, Péter, sociologist


SOMOGYI, Gábor, interior designer


STEIN, Anna, painter and sculptor


SZÉKELY, Gábor, historian


SZUHAY, Péter, cultural anthropologist


SZŰCS, László Gergely, philosopher


SZŰTS, Miklós, painter


TAMÁS, Gáspár Miklós, philosopher


TATÁR, György, philosopher


TILLMANN, József, philosopher


TÖRZSÖK, Erika, sociologist


UHRMAN, Iván, historian, philologist


UNGVÁRI, Tamás, literary historian


UNGVÁRY, Krisztián, historian


VAJDA, Júlia, sociologist, psychologist


VAJDA, Mihály, philosopher


VALASTYÁN, Tamás, philosopher


VÁRHEGYI, Éva, economist


VÁSÁRHELYI, Mária, sociologist


VITÁNYI, Iván, sociologist


VOJNICH, Erzsébet, painter


ZÁVADA, Pál, writer


http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_kormany_emlekezetpolitikaja_ellen