rss      tw      fb
Keres

Ultimátum? Veszélyes játék a szavakkal
Sokan, nagyon sokan (és nem elsősorban a zsidó hitélet intézményei) tiltakoztak, szóban és írásban, a megszállási emlékmű, a Sorsok Háza és a Veritasnak becézett történészi csoport megalakulása miatt. Szemünk előtt zajlik a magyar történelem meghamisítása és átírása. A tisztánlátó polgárok sokaságának felháborodása, és nem utolsó sorban a Mazsihisz szokatlanul bátor kiállása, ha kis időre is, visszakozásra késztette a hatalmat.


Miután Orbán Viktor semmitmondó levele nem nyugtatta meg a Mazsihisz vezetőit, az elnök hű famulusa keményebb hangra váltott: ultimátummal vádolta a zsidó vezetőket, akik makacsságukkal megosztják a magyar társadalmat. Hogy miben áll ez a makacsság? Abban, hogy a hitközség vezetői szembeszegültek a miniszterelnök azon kívánságával, hogy részvételükkel legitimáljanak egy hazugságot, azt tudniillik, hogy a magyar zsidók százezreinek elpusztításában a magyar állam vétlen volt. A zsidó szervezetek nem kívánnak közreműködni abban az alávaló politikai játszmában, amelyben az ország Pilátusként mossa kezeit.


Lázár János nincs tisztában az ultimátum jelentésével. Ha nem tudná, ez a szó határidőhöz kötött olyan felszólítás, amely kizár minden további vitát, és elutasítása kemény szankciókat von maga után. Ilyen ultimátum visszautasítása után kezdődött el az első világháború. Az államtitkár úr tényleg azt hiszi, hogy a Mazsihisz megtorlással fenyegeti a kormányt? Még viccnek is felfoghatnánk, ha nem érződnék mögötte a kormány nyomásgyakorlási kísérlete. Lázár János ezzel a meggondolatlan (?) váddal csak további muníciót szállít az antiszemiták fegyvertárába.


Ennek az ügynek sok tanulsága van. Többek között, hogy a hazugság, a cinikus képmutatás mellett nem szabad közömbösen elhaladni, és tétlenül szemlélni a magyar múlt „átkonvertálását”. Nem maradhatunk Európa egyedüli olyan országa, amely nem hajlandó szembenézni a múltjával. Ez ellen már sokan fellépnek szóban és írásban, akiknek fontos, hogy Európa közösségéhez tartozzunk. Mert igaz ugyan (Brecht szavaival), hogy „aki harcol, veszíthet, de aki nem harcol, az már veszített is, csak hajtsa végre a miniszterelnök úr azt a bravúrt, hogy a holokauszt 70. évfordulóján a zsidókról zsidók nélkül emlékezzen. Eggyel több hungarikum.