rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2010. október 29.

Wildmann János, teológus, az Egyházfórum című folyóirat főszerkesztője


Bolgár György: - Talán nem minden hallgató tudja, hogy egy ismeretlen feljelentő szerint a Pécsi Egyházmegye papjai gazdasági és szexuális bűncselekményeket követtek el az elmúlt tizenhat évben. A Baranya Megyei Főügyészség úgy döntött, hogy nyomozást rendel el csalás és egyéb bűncselekmények gyanújával. Az Ön folyóiratában már a múlt hónapban megjelent az egyházmegyében történtekről egy beszámoló, emiatt az ember arra gondol, hogy talán az ismeretlen feljelentő nem is olyan ismeretlen. Ön ismeri?

Wildmann János: - Én sejtem, hogy kiről lehet szó, de mind a mai napig nem sikerült megszereznem magát a feljelentést, és nem tudtam elolvasni, pedig tényleg érdekel, hogy mit tartalmaz.

- Én a pécsi napilapban láttam egy cikket, amely azt állítja, hogy megvan a 49 oldalas, bizonyítékokat is tartalmazó feljelentés, és el is olvasható. Szóval, hogy lehet, hogy Ön nem látta?

- Azért nem láttam még, mert épp most jöttem haza egy hosszú útról. Tehát nekem nem is volt még lehetőségem arra, hogy megnézzem vagy megkeressem a feljelentést, de hallottam róla, hogy valahol hozzáférhető.

- De azért nyilván többet tud az egészről, mint mi, hiszen ha a folyóiratában közölték a feltételezett eseményeket a Pécsi Egyházmegyében történtekről, akkor Ön nyilván végzett valamiféle tájékozódást, hogy nem alaptalan-e az írás. Gondolom legalább annyira utánanézett a dolgoknak, hogy megvédhető legyen ez a folyóiratban. Ezért feltételezem, hogy saját maga is vizsgálódott, hogy mi lehet az igazság. Ön mire jutott?

- Így van. Én azt vizsgáltam, hogy a hozzám forduló személyek, illetve az ő beszámolóik mennyire hitelesek. A különbség az Egyházfórum folyóiratban közölt cikkek, anyagok között, illetve a mostani feljelentés között minden bizonnyal az, hogy én sohasem említettem egyetlen konkrétumot sem. Például neveket, konkrét eseményt, időpontokat, míg egy ilyen feljelentésnek - gondolom - ezeket tartalmaznia kell.

- Igen, egy negyven rendbeli feljelentés nyilván tartalmaz konkrétumokat.

- Igen, ezt olvastam én is. Sőt azt is olvastam, hogy tanúvallomásokat is csatolt volna a feljelentő, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon konkrét anyagai vannak. Az Egyházfórum nem egy államilag vagy egyházilag támogatott lap, hanem világiak tartják fenn, és ennek megfelelően meglehetősen nehéz a fönntartása. Azonban, ha hozzám fordultak olyan emberek, akikben én megbíztam, akkor többé-kevésbé mindig leellenőriztem, hogy az információ helytálló-e, és ha azt más forrásból is megerősítették - márpedig itt is ez történt -, akkor lépéseket tettem annak érdekében, hogy valahogy rendezzük a dolgot. Ezért tulajdonképpen ez a történet valamelyest régebbre nyúlik vissza. Tehát én nem idén tavasszal vagy nem szeptemberben kezdtem el ennek utánajárni, hanem már 2006-ban, vagyis négy éve. A Biblia is azt mondja, hogy ha problémád van a testvéreddel, akkor menj el hozzá, mondd el neki négyszemközt, és ha ő hallgat rád, akkor a dolog el van intézve. Ezért én is azzal kezdtem, hogy elmentem magához a püspökhöz, és négyszemközt beszéltem vele. Direkt kerestem olyan lehetőséget, hogy ne legyen ott a jelenleg kifogásolt gazdasági igazgató sem, pedig ő szinte mindig ott volt a megbeszéléseken. Tehát tényleg négyszemközt konfrontáltam a püspököt azokkal a problémákkal, amelyek három dolog köré csoportosulnak. Mégpedig a gazdasági visszaélések, a szexuális zaklatás és a pedofília ügyének az eltussolásáról van szó, de ez az ügy már négy évre nyúlik vissza.

- És a négy évvel ezelőtti négyszemközti megbeszélésnek mi lett a következménye?

- Egész egyszerűen azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen semmi. A püspök úr lesöpört mindent az asztalról azzal, hogy ezek csak rosszindulatú rágalmak. Nekem nem volt semmi bizonyítékom, mert nem vittem magammal, és sosem fogadtam el a hozzám forduló papoktól, hitoktatóktól sem bizonyítékot, mert én nem vagyok nyomozóhatóság.

- Papok is fordultak Önhöz?

- Igen, javarészt papok és néhány hitoktató is. Szóval én azt tudtam mondani a püspök úrnak, hogy azokat a személyek, akik hozzám fordultak, én több forrásból leellenőriztem, és az információk hitelesnek bizonyultak. Tehát azt nekem a püspök úr nem mondhatja, hogy ezek mögött az információk mögött nincs semmi és ezek aljas rágalmak, mert az biztos, hogy nem azok. Azonban nekem bizonyítékom nincs, és én őt kértem meg, mint püspököt, hogy ha ő sem tudott ezekről a dolgokról, akkor most itt az alkalom és lehetőség, hogy rendet tegyen az egyházmegyében.

- Nem lehetséges, hogy az elmúlt négy évben az Önnel folytatott beszélgetés hatására Mayer Mihály, pécsi megyéspüspök a Biblia előírása alapján testvéréhez fordult, megbeszélte vele és rendezték a dolgot, csak Ön se tud róla, meg én sem?

- Sajnos nem ez történt, mert a dolog azért továbbment. Valamivel később, amikor a püspök úr azt nyilatkozta több helyütt a városban, hogy én aljas módon támadom és megrágalmazom az egyházat, akkor én Rómához fordultam. Annak idején, talán 2006 őszén, még Rómában volt a jelenlegi egri érsek, Ternyák Csaba, aki akkor a Papi Kongregáció titkára volt. Én pedig írtam neki, hogy itt Pécsett nem sikerült előrejutnom, de ő hivatalból köteles az ügyet kivizsgálni. Megírtam neki, hogy nagyjából milyen jellegű bűncselekményeket hallottam, és hivatalból indítson vizsgálatot. Erre az történt, hogy Ternyák érsek úr értesítette a pécsi püspököt, illetve a püspökséget, hogy vigyázzanak, mert van itt egy följelentő, aki ellenük uszít Rómában.

- Tehát ő is uszításként, bomlasztásként és támadásként fogta ezt fel, nem pedig jóakaratú figyelmeztetésként.

- Pontosan. Mert ugye azt mondja a Szentírás, hogy ha nem hallgat a testvéred rád, akkor utána vigyél magaddal két tanút. Tanúnak szántam volna én Ternyák érsek urat és mondjuk még egy másik püspököt, de úgy tűnt, hogy ez nem fog sikerülni. Sőt, úgy éreztem, hogy most engem kiadnak és kijátszanak, és ekkor jött a harmadik lépés. Ugye akkor már többé-kevésbé világos volt, hogy sem Ternyák érsek úr, sem a pécsi püspök nem lépnek semmit, és ekkor következett a nyilvánosság. És 2007-ben a Ternyák érsek úrnak küldött levelem nagy részét - kitakarva a konkrétumokat - az Egyházfórumban nyilvánosságra hoztam.

- Azonban akkor ez még mintha nem váltott volna ki különösebb visszhangot. Én legalábbis nem emlékszem rá, de lehet, hogy én tévedek vagy az én emlékeim mosódtak el. Igaz, hogy itt most már büntetőügyről van szó, akármi lesz is a vizsgálat eredménye. Mindenesetre akkor még nem vetett ez olyan nagy hullámokat. Lehet, hogy azért, mert még előtte voltunk annak a világon végigsöprő válságos eseménysorozatnak, hogy a nyugati világ katolikus egyházaiban egymás után derült fény különböző pedofil bűncselekményekre, és arra, hogy az egyházi vezetők hogyan tussolták el ezeket.

- Azért akkor ez már elindult. Az igaz, hogy nem váltott ki Magyarországon hullámokat, de én ezt annak tudom be - és szerintem ez így rendjén van -, hogy mivel én nem hoztam konkrét eseteket és bizonyítékot, ezért igazából nem lehetett ezzel foglalkozni. Az én célom csak az volt, hogy az illetékes egyháziak figyelmét ráirányítsam a problémára, és arra, hogy nem az a megoldás, hogy egy többé-kevésbé baráti alapon Rómához forduló embert itt kiadnak, illetve lehetetlenné tesznek azért, mert bizonyos információkat Rómában valakihez eljuttatott.

- Most megütötte a fülemet, amit mondott. Hogyan tették Önt lehetetlenné?

- Ez nagyon sokféleképpen zajlott. Például a püspök úr bizonyos fórumokon, bizonyos körökben mindenkit óvott a velem való kapcsolattartástól. Tehát egyházi berkekben én nagyon érzem azt, hogy részben tisztelettel néznek rám, de részben nagyon óvakodnak tőlem, és ez igen enyhe kifejezés. Emellett tény és való, hogy mondjuk az egyházi, teológiai pályán nem tudtam előrejutni, mert mindent megtettek annak érdekében, hogy szakmailag lehetetlen helyzetbe kerüljek. Azonban ez nem gond, mert én tudtam, hogy ez lesz, és én ezt fölvállaltam. Szóval ez ezzel járt.

- Ez nem gond, csak felháborító. Hogy gondot okoz-e, azt nem tudom, de az igazságérzetét bizonyára sérti. Kívülről nézve pedig, ez nem igazán keresztényi szellemben történő eljárás.

- Igen, de - most ezt tényleg egy hallgató se vegye valamifajta csúnya véleménynek - azért én ismerem az egyház működését, ismerem a püspökök jelentős részét, és tudom azt, hogy ha valaki a püspököt elkezdi kritizálni, akkor azt nagyon könnyen egyházellenesnek kiáltják ki. Függetlenül attól, hogy mi volt a vád tartalma. Tehát nem tesznek különbséget aközött, hogy valaki ténylegesen csak piszkálódni akar vagy pedig komoly problémákat vet fel. A lényeg az, hogy azt, aki valamit szóvá tesz, azt lehetőleg el kell hallgattatni.

- Mi lett azokkal a papokkal, akik évekkel ezelőtt Önhöz fordultak?

- Azok a papok a mai napig félnek. Az elmúlt hetekben nagyon sokan fordultak hozzám, mert ugye az történt - amire Ön is utalt a beszélgetés elején -, hogy egy hónapja a püspök fölmentette végre ezt a gazdasági igazgatót, akivel probléma volt, és én úgy tudtam, hogy a vatikáni vizsgálat eredményeképp mentette föl. Ezért ezek a papok örültek, csak aztán kiderült, hogy a fölmentés maga is egy trükk. Ugyanis őt a kiszervezett gazdasági tevékenység élére helyezte a püspök, mint egy kft. ügyvezető igazgatóját. Tehát gyakorlatilag megmaradt a felelősségteljes pozíciójában ez a gazdasági igazgató - aki maga is pap -, csak éppen más beosztásban vagy más funkcióban, és nem a püspökségen belül, hanem egy kft élére került.

- Ez természetesen nem tartozik a bűncselekmény kategóriájába, de azért elég pikáns. Az elmúlt években, a kapitalizmusba lépve megszoktuk, hogy különböző cégek, nagyvállalatok kiszerveznek bizonyos tevékenységeket. Most pedig kiderül, hogy az egyház ugyanezt csinálja, hiszen kiszervez, kft-ket alapít. Tehát valóban ugyanez megy az egyházon belül?

- Erre leszek én is kíváncsi. Mindenesetre az újságcikkek alapján úgy tűnik, hogy a feljelentésnek egy nagy része gazdasági jellegű bűncselekményekkel foglalkozik, vagy legalábbis ezek gyanújával. Ilyenekről én is tudok, tudok állami pénzek visszatartásáról vagy késedelmes kifizetéséről. Tudok olyanról is, hogy a megküldött hitoktatói díjazást a püspök nem adta tovább a családos embereknek mondjuk egy éven keresztül. Tehát ezek azért égbekiáltó bűnök.

- Van valami információja arról, hogy ez a vizsgálat milyen ütemben zajlik? Egyáltalán elindult már ez vagy csupán közölték, hogy vizsgálatot indítanak?

- Most Ön a nyomozóhatóság vizsgálatára gondol?

- Igen.

- Mivel még sajnos nem olvastam magát a följelentést, ezért ezt sem tudom. Annyit hallottam tegnap, hogy a pécsi ügyészségnek két hónapja van rá, hogy eldöntse, vádat emel-e vagy sem.

- De ezt természetesen meg lehet hosszabbítani.

- Így van, de én azt gondolom, hogy ha igazak ezek a vádak, illetve ennek a negyven rendbeli följelentésnek egy része megállja a helyét, akkor itt azért olyan súlyú dolgokról van szó, amiket szerintem nem lehet nagyon könnyen most már szőnyeg alá söpörni. Tehát én nagyon bízom abban, hogy nagyon komoly következményei lesznek ennek a dolognak.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!

Izsák Jenő karikatúrái