rss      tw      fb
Keres

Egy ötezer éves kultúra megfenyegetése

Illés Mátyás

A milliárdos médiacézár „jobbközép” frekvencián sugárzó tv-jében elhangzott egy maya jóslatokra hivatkozó prófécia. A „látnok” külpolitikus előadta, hogy néhány éven belül „lezárul a földgolyóbis, és az emberi nem újabb, több mint ötezer évezredes története.” Kifejtette, ez a civilizáció „pusztulásra ítéltetett”, a Mindenható ránk, sumér, etruszk, hun, szkíta, kelta rokonsággal bíró magyarokra bízta ezt a „földi édenkertet”, a Kárpát-medencét, hogy óvják „idegen, aljas, kapzsi népek özönétől”. De gonosz erők „közénk furakodtak”. Az Isten „öt évezrede tobzódó ellenségeinket, irigyeinket elsöpri majd.” . Az önjelölt jós gátlástalan támadást intézett az ószövetség, és hívői ellen! Azt mondta, a magyarok még a sumér földön „megérték az… özönvizet… ezt a legendáriumot (Mózes könyve 1/6-9)… elorozták tőlünk hamis próféták, közönséges tolvaj, élősködő népségek.”  Hogy az ősi kultúra hagyományai szerint élőket megrémítse, megjegyezte, „nem szeretnék ellenségeink helyében lenni!”


Forrás: flickr.com/jef safi

Naiv kérdéseim a következők:
1. A próféta jól érzi magát a saját bőrében?
2. Vajon melyik az a „több mint ötezer éves” kultúra, amelyet ez a váteszi tulajdonságokkal bíró egyén szerint az isteni végzet megsemmisít?
3. Egy tanult, művelt embert mi késztet arra, hogy kultúrák elpusztításán elmélkedjen, etnikumok ellen izgasson, tanulatlan, tudatlan embereket embertársai ellen fordítson?
4. Elfelejtette már hogyan végződtek az ehhez hasonló kísérletek?
5. Miért nem meri nyíltan vállalni az általa vizionált „végső megoldást”, miért maja jóslatokra hivatkozva adja elő ördögi elképzeléseit?
6. Miért tagadják „ártatlan, nemzeti érzelmű” (?) kollégái és a köztünk élő rasszisták gyűlöletüket, és az ordas eszmék erősödését? Ennyire gyávák nem lehetnek!
7. Vajon Európa tőlünk nyugatra fekvő országaiban következmények nélkül maradna egy ilyen gonoszságot sugárzó prédikáció?
8. Itt az ideje, hogy hazánk érvényt szerezzen az 1947-es párizsi békeszerződés 4. cikkelyében foglaltaknak!


Ajánlja az írást másoknak is!