rss      tw      fb
Keres

Az asszony verve jó?
Az ultrafeminizmus vadhajtása, torzszülöttje – így minősítette Harrach Péter, KDNP-s politikus a női kvótát. (A feminizmus politikai mozgalom, amely a nők egyenjogúságáért küzd.)


Harrach úr bizonyára a római katolikus vallás tanaiból indul ki. Amint tanultuk anno a katekizmusból, az első embernek társra volt szüksége, ezért „egyszer mikor Ádám mélyen aludt, Isten kivette egyik oldalbordáját és abból alkotta Évát, az asszonyt”. Aki azután a kígyóra hallgatva bűnbe csábította Ádámot. E cselekedet a Paradicsomból való kiűzetésüket jelentette. A tanítás aztán évezredeken át meghatározta a női nem helyzetét. Az rk. egyház máig hátrányosan különbözteti meg a nőket. Az 1962-es Római Misekönyv szerinti az ún. „Csendes misén” a népet legalább egy ministráns képviseli. Szükség esetén nő is helyettesítheti, csak nem mehet az oltárhoz, és nem térdelhet az oltár lépcsőjére, hanem a padban térdelve felel, a pap pedig maga viszi át a könyvet és önt bort a kehelybe.” (Lásd: A római liturgia 1962-es rendkívüli formájának miserendje)


A nők szavazati jogáért is keményen meg kellett küzdeni.1869-ben Wyoming (USA-tagállam) elsőként adott szavazati jogot a nőknek, „Hazánkban a Károlyi-kormány 1918. évi néptörvényének köszönhetően szereztek a nők szavazati jogot, amivel Magyarország számos nyugati demokráciát megelőzött, ugyanis Franciaországban például 1944-ig, Olaszországban pedig 1946-ig kellett várni arra, hogy a ’gyengébbik nem’ is szót kapjon a politikában.” Szinte hihetetlen, de Svájcban csak 1971-ben kaptak választójogot a nők.


A nyugati demokráciákban ma már szorgalmazzák a női „kvótát” azaz azt, hogy kívánatos 30-40 százalékban a részvételük nem csak a politikában, hanem a gazdasági szervezetek vezetőségeiben is. Talán azon egyszerű oknál fogva, hogy a nők közelebb állnak a természethez, ennél fogva erősebb a realitásérzékük.


Nálunk az asszonyt sok helyütt népi nyelven ma is „oldalbordának” titulálják. Sőt máig él a „vicces” népi mondás: „Az asszony verve jó!” Mint az ábra mutatja, az országban sok helyen, köztük a Magyar Parlamentben, az egyik párt képviselői így is kezelik. Csak végső esetben lépnek fel a nőket verő és megalázó társaikkal szemben. Ezeket a képviselőket maga a párt elnöke válogatta ki, egyenként. Hogy mi volt a kiválasztás feltétele és követelménye, arról nem szól a fáma.