rss      tw      fb
Keres

Szerecsent mosdatunk
Kicsit körülményesebben ugyan, de a lényeget tekintve a lengyel római katolikus egyház első embere, Józef Michalik érsek, a püspöki konferencia elnöke azt magyarázta kedden újságíróknak, hogy a megrontott gyerekek is felelősek a papi pedofíliáért. Okfejtése abban állt, hogy a gyermeki szíveken a szülők válása ejti a legnagyobb sebet, s bizony a szeretetre váró gyerek ilyenkor „tapogatózik, keresgél, s közben elvész, magával rántva egy másik embert is” (sic!). „Sok molesztálást el lehetett volna kerülni, ha a szülők közötti viszony egészséges” – mondta ki a szentenciát az érsek, megjelölvén egyúttal a kérdésről folyó diskurzus szerinte helyes útját.


Bizonyítván ismét, hogy a lengyel római katolikus egyház a legsötétebbek közül való egész Európában, ám nagyon is tettre kész, amikor fölmentést kell adni, legyen az bármennyire abszurd is, a legnyomorultabb, köztörvénybe ütköző papi bűnökre. Michalik egy olyan intézményben – a válásban – vélte föllelni egyes papok „eltévelyedésének” okát, amit normális római katolikus országok ha nem is szeretnek, évtizedek óta tudomásul vesznek. (Hol élünk? Az ötvenes évek Olaszországában?) Jó, hogy ki nem mondta: ha a válást törvényen kívül helyezték volna, nincs pedofília, mert a gyerek nem a papjánál „keresgéli” a szeretetet; megtalálja odahaza. Az ő képletében mindenesetre a szeretetre vágyó gyerek (volt) az aktív, a kezdeményező fél a pedofil kapcsolatokban!!!


Mindennek hallatán egy olvasó ezt írta be a Gazeta Wyborcza kommentjei közé: „Bravó, püspök úr! A pedofília bűnösei maguk a gyerekek. Ez már csak magától értetődik. Óh, azok a szegény káplánok! Mennyi veszély leselkedik a papjainkra!”


Vagy egy másik: „Óh Istenem! Hallod ezt és hallgatsz?”


Miután a nyilatkozat a lengyel hírügynökség révén országos botránnyá nőtt, a püspöki konferencia szóvivője sajtóértekezletet hívott össze. Nyelvbotlásnak minősítette Michalik érsek szavait és közölte: a „zéró tolerancia” elve továbbra is érvényes mindenfajta pedofil cselekedettel kapcsolatban. Még szerencse. Ezután Michalik is mosakodni kezdett. Félreértettek, mondta, és bocsánatot kért, noha kristálytiszta logikával és teljes meggyőződéssel adta elő a maga sajátos(an álszent) bölcseletét. Na persze, hogy félreértették. Ezt már ismerjük.