rss      tw      fb
Keres

Women CaucusElnézést kérek az olvasóktól, hogy nem találtam magyar kifejezést arra, ami … nincs magyarul. A „caucus” szó amerikai eredetű, és országgyűlési képviselők olyan formációját jelenti, amely nem feltétlenül pártalapú. Célja, hogy a törvényhozás során valamilyen jól körülhatárolható érdek alapján együttműködjenek. Az Amerikai Egyesült Államok kongresszusában (tehát a képviselőházban és a szenátusban is) a caucusok rendkívül elterjedtek: vannak közöttük politikai jellegűek, és vannak apolitikusak is.


Utóbbira példa a „volt kormányzók caucusa”, a különféle érdekcsoportok caucusa, a „kerékpározók caucusa”, de vannak vallási, etnikai és ideológiai caucusok is.


Szinte minden jól működő parlamentben, kivált ott, ahol a női esélyegyenlőség terén komoly elmaradás tapasztalható, létrejön egy női caucus is, amelyeknek célja, hogy párthovatartozástól függetlenül, együttesen lépjenek fel minden olyan jelenséggel szemben, amely sérti a női egyenjogúságot, és együttesen támogassanak minden olyan törvényt, amely a női egyenjogúságot szolgálja. Tökéletesen érthető, hogy ilyen női caucus létrejött és eredményesen működik a jordániai vagy a líbiai parlamentben.


Éppen ezért nagy öröm volt látni, hogy Illés Zoltán államtitkár minősíthetetlen kirohanására a Magyar Országgyűlésben is gyakorlatilag létrejött egy Women Caucus, ahol nő képviselők, pártállástól függetlenül, közösen szóltak fel Illés Zoltán szavait elítélve.


Minden borzalom ellenére van tehát örömre okot adó fejlemény is az Országgyűlés működésében. Még ha a Fidesz női képviselői fájdalmasan hiányoztak is. Boldogabb országban a kormánypárti képviselőnők is majd mind ott lettek volna.


Egyszer majd így lesz nálunk is. Csak győzzük kivárni!