rss      tw      fb
Keres

Az IPOSZ elutasítja a kötelező kamarai regisztrációt

MTI 2010. szeptember 30., csütörtök 18:07

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) támogatja a kamarák megerősítését, ám elutasítja a kötelező kamarai regisztráció rendszerének bevezetését.

Az IPOSZ ügyvezető elnöksége kialakította a kamarai rendszer átalakításával kapcsolatos állásfoglalását, amelyben észrevételeit tíz pontban foglalta össze, és csütörtökön eljuttatta az MTI-hez is.

Az IPOSZ az állásfoglalás szerint - egyetértve az Új Széchenyi Terv vitairatában megfogalmazottakkal - támogatja a kamarák megerősítését, köztestületi státuszukból eredő lehetőségeik, feladataik kiteljesedését szolgáló törekvéseket.

Úgy látja ugyanakkor, hogy a vitairat Szövetségben a vállalkozókkal című alfejezete nem fogalmazza meg egyértelműen, hogy az Új Szövetség megkötésekor a hazai, önkéntes tagsággal rendelkező munkaadói szakmai szervezeteknek, szövetségeknek milyen feladatmegosztást jelentene a kötelező tagságú gazdasági kamara, önkéntes tagságú munkaadói szervezet és kormányzat együttműködése.

Az IPOSZ véleménye szerint az állami szerepvállalás csökkentése érdekében a gazdaságszervező és patrióta gazdaságpolitikát folytató kamaráknak kellene az államtól átvett feladatokat ellátniuk. Ezért a gazdasági kamarák kibővült közfeladatainak ellátásához szükséges fedezetet az állami költségvetésből kellene biztosítani.

A szövetség úgy látja, hogy a kötelező tagságú kamarai rendszer bevezetése esetén a hazai vállalkozók, vállalkozások a kettős tagdíj-terhet nem viselnék el.

Az IPOSZ a vállalkozói önkormányzatiságon alapuló kamarai szereplőket az állásfoglalás szerint stratégiai partnernek tekinti a magyar gazdaság és a vállalkozói környezet fejlesztésében.

A szervezet úgy gondolja, hogy a hatékonyság nem a tagsági formától függ, hanem a korrekt, mind a három fél - a kormány, a gazdasági kamara és a munkaadói szakmai érdekképviseletek - számára egyenlő arányban biztosított feladatok kijelölésében, az együttműködés szervezeti formájának törvényben deklarált meghatározásában.

A 125 éves történelmi múlttal rendelkező IPOSZ mindig partner volt az egyes kormányokkal, a mindenkori kamarai rendszerekkel való együttműködésben, hogy szervezett formában tudjon segítségére lenni a hazai családi és mikrovállalkozásoknak - emlékeztet a szervezet. A kötelező tagságú kamarai rendszer bevezetését azonban nem tudja támogatni, miután tagságától, ipartestületeitől nem kapott erre felhatalmazást, sőt számtalan területi és szakmai ipartestülettől - a részletek ismeretének hiánya miatt - az elutasításra kapott felhívást.

A rendszerváltás óta eltelt 20 év során, a kormányzati bürokráciáktól, a nagymértékű elvonásoktól, a folyamatos hátrányos megkülönböztetéstől szenvedő mikro-, családi- és kisvállalkozói kör, a jövőben is - érdekei szerint - érdekelt a kamarával való együttműködésben, egyenlő partneri viszony alapján.

A felmerülő kötelező kamarai regisztráció rendszerének bevezetését azonban elutasítja a szövetség, részben azért, mert az építőipari vállalkozások kötelező regisztrációja pozitív eredményt nem hozott, részben, mert a kötelező regisztráció rendszere nem nyújt többlet szolgáltatást az érintett vállalkozói körnek, sőt köz-adó módján történő behajtása ellenszenves.

Az IPOSZ kisvállalkozói munkaadói érdekképviseletként, tárgyaló partnerként kíván részt venni a kamarai rendszer átalakításával kapcsolatos különböző szakmai fórumokon, s a tárgyalások eredményeként kialakult jogi szabályozás ismeretében alakítja ki a szövetség vezető testülete álláspontját ebben a kérdésben - tartalmazza az állásfoglalás.