rss      tw      fb
Keres

A magyarok intelligenciája Orbán Viktor szerint

Mostanában Orbán Viktor igen sok előadást tart. Majdnem minden napra esik egy, így aztán egyáltalán nem meglepő, hogy kezd kifutni a témákból. Az egyik ilyen új témája a magyarok intelligenciájából fakadó előny.

Ez még Tusnádfürdőn így hangzott: „föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a magyar gazdaság méreteit figyelembe véve, a magyar gazdaság tőkeellátottságát figyelembe véve van-e valami speciális faktora a magyar életnek, a magyar gazdaságnak, amelyre építkezhetünk. Van-e valami, amire egy sikertörténetet föl lehet építeni. És itt ... azt kell mondanom, hogy nem marad más, mint hogy ismét az intelligenciánkra támaszkodjunk. A sajátos magyar észjárásra, a szellemi képességeinkre, egész egyszerűen azt kell mondani, hogy Magyarországot a tudás földjévé kell tenni.” Mivel Magyarországot mindenféle hatás érte, keletről, nyugatról, délről, ezek a hatások „rendkívül élessé és kifinomulttá tették az észjárásunkat. Ezért a magyar észjárás alapvetően szintetizáló észjárás, ami a legnagyobb előny lehet a XXI. században. Ezért nekünk ehhez kell visszafordulnunk: oktatás, kultúra, államszervezés, ezek azok az erények, amelyekre építeni lehet egy sikertörténetet a XXI. században.”

Ne menjünk most bele abba a nagyon is vitatható megállapításba, hogy van egy sajátos magyar észjárás, és ha van, az miben áll, sőt ne keressünk értelmes választ arra sem, hogy „az a körülmény, hogy Magyarországon mindig zűr volt, hogy minden hadiút keresztülment rajtunk, hogy délnyugatról római keresztény hatások értek bennünket, aztán északi irányból a reformáció hatása, aztán az ortodoxia a másik irányból, aztán az iszlám a harmadik vagy negyedik irányból, és ezek mind valahogy megjelentek, hatottak, átmentek Magyarországon”, miért tette a magyar észjárást élessé és kifinomulttá. Inkább koncentráljunk arra, hogy a manapság minden országban felfedezték azt, hogy tanult, szakképzett lakosság nélkül gazdasági fejlődés elképzelhetetlen. A baj éppen az, hogy ma a magyar lakosság felkészültsége elégtelen. És ha Orbán Viktor azt gondolja, hogy Hoffmann Rózsa elavult elképzeléseivel fogják ők a magyar oktatás színvonalát olyan fokra emelni, hogy „sikertörténet” legyen a modern nyugati világban, akkor bizony a miniszterelnök téved. Hoffmann Rózsa útja zsákutca.

Magyarország mint a tudás földje visszatért Orbán Viktor július 28-i beszédében is az Új Széchenyi Terv megindításakor. A beszéd címe Orbán Viktor honlapján „Helyet a magyarok reményeinek.” Már maga a cím is érdekes. Kitől követel helyet Orbán a magyarok reményeinek? Gondolom, nem a magyaroktól, hiszen egy ilyen követelés értelmetlen lenne. Marad az, hogy a külvilágtól követel a magyar miniszterelnök extra figyelmet, megértést és segítséget. Magyarország felemelkedése azonban, sajnos, leginkább a magyaroktól függ, és jól tenné Orbán, ha erre koncentrálna.


Begging Bishop – Bamberg - flickr/erix!

Ami a tudásközpontú magyar jövőt illeti, Orbán hasonlóan fogalmazott Budapesten is: „versenyelőnyt jelent, és egyben optimizmusra ad okot a sajátos magyar gondolkodásmód.” De ez alkalommal Orbán nemcsak sajátos gondolkodásmódról beszélt, hanem a magyarok felsőbbrendű intelligenciájáról értekezett. Az MTI összefoglalásában szó szerint idézi azokat a mondatokat, amelyeket nem akart a miniszterelnök vagy stábja teljes egészében írásban kifejteni a honlapon. Ezek így hangzottak: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy kétféle intelligencia létezik a földön: az embereké és a magyaroké.” Ezt azért mégsem lehetett elmondani Románia elnökének, Trajan Basescunak a jelenlétében. Talán megorrolt volna, ha azt hallja, hogy az ő intelligenciájuk alábbvaló a magyarokénál. És nemcsak a szomszédokénál előbbvaló a magyar intelligencia, hanem a világ összes népéénél. Ez már egészen közel van azoknak az ámokfutóknak a gondolkodásához, akik meg vannak győződve róla, hogy az egész emberiség legősibb népe a magyar.

Azért tegyük azt is hozzá, hogy semmiféle ilyen szóbeszéd nem járja Amerikában. Talán valami Dakota indián rezervátumban hallott ilyesmit Orbán Viktor. Nem tudom, hogy mit gondolt a hallgatóság erről az elképesztő kijelentésről. Attól félek, hogy egyeseknek még tetszett is. Én inkább szégyenkeztem volna, hogy Magyarországnak ilyen demagóg és populista miniszterelnöke van, aki ilyen óriási baromságokkal traktálja a magyar népet. Egy biztos, elhatároztam, hogy erről az otthoni hallgatóságnak szánt borzalmas kijelentésről tudnia kell a világnak is. Lefordítottam angolra, és publikáltam a Hungarian Spectrumban.


Balogh S. Éva              


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!