rss      tw      fb
Keres

Népszámlálás - Teológus: a hiteles tanúságtételeknek el kell jutniuk az emberekhez

MTI 2013. május 8., szerda 19:21

El kell jutniuk a hiteles tanúságtételeknek az emberekhez, az egyházak pedig az elmúlt tíz-húsz évben tanúságot tettek arról, hogy közösségeikhez tartozni jó - hangsúlyozta Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, vallástörténész kerekasztal-beszélgetésen szerdán Budapesten.

A Miroslav Volf teológus Képünkre és hasonlatosságunkra - Az egyház, mint a Szentháromság képmása című, a Harmat Kiadó által megjelentetett könyvének bemutatójához kapcsolódó rendezvényen kiemelte: noha a legutóbbi népszámlálás alapján csökkent a nagy keresztény egyházak létszáma Magyarországon, ez a tendencia bármikor megfordulhat, ugyanis az egyházak nem statikus intézmények, társadalomhoz való hozzáállásuk megváltozhat az idők folyamán.

Mint mondta, a modern világban az embereket többek között a karrierépítés és a szórakozás foglalja le, ezáltal pedig elterelődik a figyelmük a lelki életről. Ilyen körülmények között nem vonható kétségbe a legutóbbi összeírás egyházakra vonatkozó adatai, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy "az emberek szívében alapvetően megvan a hely Isten számára".

Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Hittudományi Karának professor emeritusa arról beszélt, hogy a népszámláláson többen vallották meg egyházhoz tartozásukat, mint amennyien rendszeresen járnak templomba. Értékelése szerint a legutóbbi cenzus kérdése, miszerint "Milyen felekezethez tartozónak érzi magát?", nem volt pontosan definiálható.

A mai kor egyik központi kérdéseként jelölte meg, hogy az egyháztagok hogyan viszonyulnak a nem hívőkhöz. A 21. század emberének is szüksége van közösségre, de ha az egyház nem befogadó közösség, akkor óhatatlanul kirekesztővé válik - állapította meg.

Ittzés János nyugalmazott evangélikus püspök emlékeztetett arra, hogy 2001-ben a vártnál sokkal jobb adatokat hozott ki a statisztika az egyházak létszámát illetően, ugyanis 304 ezren vallották magukat evangélikusnak, miközben maga az egyház alig több mint 203 ezer lelket tartott számon. Ehhez képest idén 241 ezren vallották meg evangélikus hitüket - jegyezte meg.

Utalt arra, hogy van olyan dunántúli település, ahol szinte az egész falu evangélikus, de mindössze hárman nyilatkoztak erről a népszámlálás kérdőívén. Vannak olyan feltételezések, miszerint a kérdezőbiztosok lebeszélték a válaszadásról a híveket, vagy nem is ajánlották fel ennek lehetőségét.

Mint mondta, az elmúlt tíz évben a lelkipásztorok "nem mentek a nyáj után", és ez véleménye szerint "végzetes mulasztás" volt. Úgy fogalmazott: hiányolja a lelkészek részéről a rájuk bízottak keresését. Megjegyezte: Jézus "nem statisztikát kér" a lelkészektől az ítélet napján, hanem azt kérdezi majd meg, hogy az evangélium üzenetét átadták-e az embereknek.

A beszélgetést Fabiny Tibor teológia professzor, a KRE Anglisztika Intézetének és Hermeneutikai Kutatóközpontjának vezetője moderálta. A könyvről elmondta, hogy ez az egyháztanról adott értekezés "nem könnyű teológiai olvasmány", de a fordításnak köszönhetően élvezetes élményt nyújthat.