rss      tw      fb
Keres

Orbán és a „velünk élő zsidóság”„…a mi alkotmányunk valódi védelmet, valódi biztonságot, igazi és teljes emberi méltóságot, személyes és közösségi méltóságot ad a velünk élő zsidóságnak és persze minden más kisebbségnek.” Ezt mondta Orbán Viktor a világ minden sarkából összegyűltek előtt a budapesti Zsidó Világkongresszuson.

És ezt mondta a magyar országgyűlésben is, 2012. december 3-án: „Szeretném világossá tenni az Ön számára is, és Önnel együtt minden honfitársam számára, hogy mi, magyarok megvédjük zsidó honfitársainkat.

Mi az, hogy a „velünk élő zsidóság”? Azaz velünk, magyarokkal? Mi az, hogy „mi, magyarok” megvédünk „benneteket, zsidókat?” Kérdezem ismét, mert már kérdeztem egyszer.

Lehet, hogy a Zsidó Világkongresszus résztvevőinek tetszik ez az elkülönítés, hiszen ők nyilván éppen azért Zsidó Világkongresszus, mert számon tartják zsidó származásuk alapján a világban bárhol élő embereket. Csak hát a Zsidó Világkongresszusnak – tekintettel a történelem kataklizmáira és a jelenkori antiszemitizmusra – erre valószínűleg több oka van, mint Orbán Viktornak (lásd ehhez Gábor György írását: Mi vagy ti?). Orbán Viktor, Magyarország jelenlegi miniszterelnöke semmiképp sem különböztethet magyar és zsidó származású polgárok közt. Nem mondhat olyan mondatot, semmiféle kontextusban, amely azt állítja, hogy Magyarországon magyarok és zsidók élnek. Magyarország miniszterelnökének egyetlen tisztességes, nem rasszista, nem a nácik szóhasználatához és gondolkodásmódjához közelítő, nem nekik odakacsintó megfogalmazás áll a rendelkezésére akkor, amikor a magyarországi antiszemitizmus problémájáról beszél. Csak azt mondhatja, hogy a magyar állam (kormány, társadalom, jogrend, akármi) nem tűri, hogy Magyarország polgárai között bárki különbséget tegyen származása, vallása, sőt identitásválasztása alapján. Még azt sem mondhatja, hogy Magyarország megvédi az önmagukat zsidónak (is) valló polgárait, megvédi azokat, akik zsidó magyarként vagy magyar zsidóként gondolnak önmagukra. Nem mondhatja, mert ebben a „80–100 ezres magyar zsidó közösségben” nagy számban vannak olyanok, akik nem tagjai ennek a „zsidó közösségnek”, mert a személyes identitásukban semmiféle szerepet nem játszik a származás. Ők ugyanolyan színmagyarok, mint a bősz keresztény Orbán, nemcsak állampolgárságukat, hanem önazonosságukat tekintve is. Sőt európaibb magyarok, mint Orbán, mert vele ellentétben nem vallási és származási alapon hozzák létre a saját személyes, választott közösségeiket. Őket nemcsak a nácik, hanem Orbán Viktor sem „zsidózhatja le”, azaz sorolhatja oda „védelem” címén, ahová tartozónak nem vallják magukat.

A világnak – és a Zsidó Világkongresszusnak, és minden magyar állampolgárnak nap mint nap – nemcsak azon kéne felháborodnia tehát, hogy Orbán „nem adott megfelelő biztosítékot arra, hogy egyértelmű választóvonalat húzott volna kormánya és a szélsőjobboldal közé”. Hanem mindenekelőtt azon, hogy Magyarország miniszterelnöke nem tud – nem akar – nem etnikai-vallási alapon gondolkozni és beszélni. Hogy nem tud nem kirekeszteni. Neki tényleg semmi helye Európában, mert ha meg is legyintette valaha az európai felvilágosodás szele és mindaz, ami az európai polgári fejlődésben ebből következett, már régen ahhoz a barbár vonulathoz tartozik, amely szuverén, szabad személyiséget, individuumot nem ismer, és csak etnikai alapon elgondolt nemzetközösségek harcaként képes felfogni az emberi együttélést.

(Mihancsik Zsófia)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!