rss      tw      fb
Keres

Egyházfórum: Világ-nézet IV.Az Egyházfórum című, negyedévente megjelenő folyóirat 2013 elején új internetes rovatot indított Világ-nézet címmel, amelyben heti rendszerességgel valamely aktuális egyházi, társadalmi, politikai kérdésről közölnek rövid cikkeket. A szerkesztők célja, hogy fórumot teremtsenek azoknak az elsősorban keresztény egyházakhoz kötődő szerzőknek, akik egy korszerűbb egyháziasságot és világlátást szeretnének megmutatni.

A legújabb írás Hit- és erkölcstan: káosz és konfliktusok a láthatáron címmel jelent meg, a szerzője Jakab Attila teológus. Részletek az írásból:

„…a (véletlenszerűen arra járó) szülők arról értesülhettek, hogy a kerület iskoláiban (mindenütt) április 4-én (csütörtökön) délután 16:30-tól az egyházak képviselői tájékoztatást tartanak, hogy a szülők kiválaszthassák a számukra megfelelő oktatási formát. Mindebben az iskoláknak semmiféle szerep nem jutott. Az időpont megállapítását maga a Központ végezte, majd közölte az iskolákkal, valamint az óvodákkal, és vélelmezhetően az egyházakkal. Ez abból is kikövetkeztethető, hogy az egyes egyházaknak komoly kihívást jelentett egyazon időpontban több helyre felkészült és kompetens személyt delegálni. Ezt sem a tájékoztatás, sem pedig a beiratkozás időpontjaiban nem voltak képesek megoldani.

A tapasztalat egyértelműen a kapkodásban és fejetlenségben megszületett rendelkezések – mondhatni maga az egész törvény – teljes életszerűtlenségét tükrözi. Körvonalazódni látszik, hogy a felekezeti hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan nem csupán elválnak egymástól, hanem egymásra mindinkább konkurensként tekintenek. Annál is inkább, mivel egyes pedagógusok számára az erkölcstan akár mentőövet is jelenthet, hogy meglegyen a megemelt kötelező óraszámúk. Ez a tananyag ugyanis az iskola hatáskörébe tartozik, miközben a felekezeti hit- és erkölcstant az egyházi jogi személy szervezi. Minden jel arra mutat, hogy az iskolának semmi beleszólása nem lesz abba, hogy ki (lelkész/pap, hitoktató, kántor, harangozó, sekrestyés, esetleg semmiféle képesítéssel nem rendelkező, de erősen buzgó hívő) és mit tanít – miközben a diákokat az illető osztályozni fogja! Kérdés, hogy a tudásuk, avagy a hívőségük alapján?!”


forrás: refiskola.hu

A rovatban korábban megjelent írások közül néhány: Wildmann János (alapító-főszerkesztő): Ha a fiatalok a sarkukra állnak… Jakab Attila (írásait a Galamusból is ismerhetik): Válaszúton a Római Katolikus Egyház, Scharle Péter (a Magyar Pax Romana korábbi elnöke): Ha akarjuk, lehet keresztény identitásunk, Himfy József  (filozófus): A kezdet kezdete, Wildmann János: Mérvadó adatok, Balogh Judit (nyugdíjas történelemtanár): A bűnbak, Jakab Attila: Hit- és erkölcstan: káosz és konfliktusok a láthatáron.

(mzs)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!