rss      tw      fb
Keres

Gyurcsány Ferenc levele Erdő Péternek: vessék ki a pedofil papokat!
dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek őeminenciájának

„Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt”   
(1Móz 22,12)           

Főtisztelendő Érsek Úr, Eminenciás Uram!

Minden jóérzésű embert fölháborítottak és elborzasztottak azok a szexuális jellegű, erőszakosságról, szadizmusról és pedofíliáról szóló botrányok, amelyek az ausztriai, a hollandiai, az írországi vagy az egyesült államokbeli katolikus egyházakat rázták meg. Különösen fájdalmasak azok a nyilvánosságra került törekvések, amelyek az ilyen esetek eltussolására irányultak, ahelyett, hogy Szent Pál tanítását követték volna: „Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül” (1Kor 5,13).

A kiszivárgott híresztelések és az óvatos gyanú ellenére valamennyien szeretnénk hinni, hogy a Magyar Katolikus Egyház mentes maradt ezektől a förtelmes bűnöktől. Most, hogy Ferenc pápa őszentsége zéró toleranciát és határozott cselekvést hirdetett a katolikus egyház papjai által elkövetett szexuális visszaélésekkel szemben, és a kiskorúak védelmén, valamint az áldozatok segítésén túl az elkövetők szigorú felelősségre vonására is nagy hangsúlyt helyezett, nyilván a magyarországi katolikus egyház is ki fogja vizsgálni, történtek-e berkein belül az elmúlt évtizedekben szexuális, különösen pedofil jellegű visszaélések. A Demokratikus Koalíció nevében arra kérem Eminenciádat, hasson oda, hogy a vizsgálat megállapításairól a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia számoljon be a nyilvánosságnak, és tegye közzé, mit tettek az esetleges visszaélések felelőseinek számonkérése érdekében.

Eminenciás Uram!

Szeretném, ha kérésünkből Eminenciád nem az egyházak, főleg nem a katolikus egyház lejáratására irányuló szándékot olvasná ki, hanem ellenkezőleg, azt a törekvést, hogy az egyházak maguk, önszántukból tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az őket megillető társadalmi elismertséget és megbecsülést visszanyerjék és megszilárdítsák. „Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.” (Fil 2,15)

Eminenciád iránti igaz tisztelettel és mély nagyrabecsüléssel
Gyurcsány Ferenc elnök
Demokratikus KoalícióLásd ehhez 2011. március 5-ei hírösszefoglalónkat – A pécsi püspökség esete – arról az évek óta tartó, de csak 2010 végén kirobbant ügyről, amely a pécsi egyházmegyében rendőrségi (és vatikáni) vizsgálathoz, a pécsi megyéspüspök lemondásához és a püspökség több munkatársának leváltásához vezetett. Néhány idézet:

„A Ternyák érseknek küldött levél ezután az egyházmegye vezetésében tapasztalható súlyos anyagi visszaéléseket , a püspökségen pedofil képek letöltése miatt folytatott rendőrségi vizsgálatot, valamint egy a pedofilia gyanújába keveredett pap ügyét említi, akit a pécsi püspöknek sikerült megmenteni a bíróság elé állítástól.” (Az Egyházfórum Alapítvány közleménye)

„…számos oka lehet annak, hogy valaki nem fordul a nyomozó hatóságokhoz. Lehet, hogy valaki csak információval rendelkezik bizonyos gyanús ügyekről, de nem ő az elszenvedő fél, és a bizonyítékok sem az ő birtokában vannak. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy bizonyos cselekedetek a civil jog szerint nem, de az egyházi jog szerint büntetendő cselekedetek (például papok homoszexuális gyakorlata). Ez esetben csak egyházi hatóság járhat el. Végül épp az egyházunk hitelét napjainkban megrendítő pedofília-botránysorozat bizonyítja, hogy az áldozatok sokszor csak évek vagy évtizedek múltán mernek a hatóságokhoz fordulni, mert nem akarják magukat kitenni újabb megaláztatásnak vagy egyházi támadásoknak. A napvilágra kerülő beszámolók ugyanis bizonyítják, hogy gyakran épp az egyházi szervek próbálták meg elhallgattatni az áldozatokat, nem egyszer hazugnak vagy az egyház ellenségeinek állítva be őket.” (Wildmann János válasza Ternyák Csaba egri érsek közleményére)

„Egy keresztény folyóirat főszerkesztője szerint gazdasági visszaélések és egy pedofílügy miatt indított vizsgálatot a Vatikán a Pécsi Egyházmegye vezetői ellen, az egri püspök pedig segédkezett a történtek eltussolásában. A napokban felmentették a gazdasági igazgatót. A Pécsi Egyházmegye cáfolta, hogy Wolf Gyula távozása összefüggésben állna a vatikáni vizsgálattal.” „A levélben említés esett egy pedofil képek letöltése miatt tartott püspökségi házkutatásról, a „homoszexuális barátoknak” juttatott egyházmegyei javadalmakról, illetve egy külföldön pedofil ügybe keveredett papról, akit Mayer Mihály püspök menekített haza a felelősségre vonás elől.” (az Index tudósítása)

Az Index tudósítása: „Két újabb feljelentés – Pedofilügyekben frissítik a püspök emlékezetét

(mzs)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!