rss      tw      fb
Keres

Az MSZP és a rezsicsökkentésMég az átlagosnál sokkal aktívabb médiafogyasztó is nehezen igazodik el abban, hogy mi is az álláspontja a legnagyobb ellenzéki pártnak a fideszes rezsicsökkentés kérdésében. Pedig a párton kívüli, ám vállaltan baloldali elkötelezettségű állampolgár számára ez korántsem lehet mellékes.

Ami eddig összességében a párt kommunikációból lejött, az az, hogy az MSZP a lakossági rezsi csökkentését fontosnak tartja és támogatja, ám a fideszes megoldás szociálisan igazságtalan és jogsértő is. A párt politikusai elmondták, hogy ez az évszázad átverése, hogy a „rezsicsökkentés” égisze alatt – fideszes szokás szerint – megint a leggazdagabbak járnak jól, hogy a 100–120 milliárd forintos megtakarítás kétharmadát a leggazdagabb 20 százalék kapja. Elmondták azt is, hogy a fideszes koncepció pont azokon nem segít, akik már leszakadtak ezekről a szolgáltatásokról, miközben a villanegyedben olcsóbbá teszi a garázsok fűtését. Parlamenti képviselőjük még arra is felhívta a figyelmet, hogy 2010-es kormányváltást követően megszüntették azokat az alapítványokat, amelyek korábban célzottan segítettek a legrászorultabbakon a magas számlák kifizetésében. S nem mellesleg arra is, hogy az Orbán-kabinet kezdeményezése merő populizmus – amit aztán a kibontakozó fideszes reklámkampány egyértelműen igazolt is.

A legfelkészültebb szocialista politikusok arról is beszéltek, hogy egy normális piacgazdaság nem működhet úgy, hogy egy bódult pillanatban a Szeretett Vezér a homlokára üt, és kitalálja, hogy holnaptól mely közszolgáltatóknak (magántulajdonban lévő gazdasági vállalkozásoknak) mennyivel kell csökkenteniük az áraikat. Még akkor is így van ez, ha a dolog egyedi jellegéből adódóan ezeknek a közszolgáltatásoknak az árait a „hatóság” állapítja meg; ez a jogosítvány ugyanis nem a kormányzat önkényes ötletelésének eufemisztikus elleplezése, mert mondom: egy normális piacgazdaságban csak a piaci realitások keretein belül lehet élni vele. Az MSZP politikusai elmondták, hogy a kormányzati erőszak ártorzító hatását az érintett vállalkozások kénytelenek lesznek áthárítani a gazdaság más, nem lakossági szereplőire, ám végül ennek is a lakosság fogja meginni a levét. (A szociknak ebben is igazuk lett, a szomszéd pékségben már drágább a kenyér.) A szocialisták továbbá azt a stratégiai szellemű gondolatot is hangsúlyozták, hogy valódi rezsicsökkentést az energiatakarékosság jelentene, és inkább az ehhez szükséges fejlesztéseket kellene támogatni.

Ám azt az MSZP képtelen volt egyértelműen kijelenteni, hogy elutasítja a rezsi csökkentésének fideszes megoldását. Képtelenek volt kijelenteni, hogy szembeszáll a fideszes gazdasági-hatalmi erőszakkal, a látványpolitizálással, a kormányzati hókusz-pókusszal és a fideszes populizmussal. Sőt még az is elhangzott, hogy az MSZP egyenesen támogatja a rezsicsökkentést! Az MSZP elbizonytalanodása miatt egyes sajtóorgánumok már egyenesen „rezsicsökkentési nagykoalícióról” beszéltek. (Eközben természetesen a fideszes kommunikáció változatlanul azt szajkózta, hogy az MSZP az energiaszolgáltatók érdekeit védi, meg a Gyurcsány-Bajnai... de a zemberek... stb.)

Látva az MSZP elbizonytalanodását, a párton kívüli, ám vállaltan baloldali elkötelezettségű alkalmi tollforgató cikket írt a Népszavába „A populizmus csapdája” címmel (2013. március 25.) Bízva abban, hogy a párt meghatározó személyiségei nemcsak olvassák a szociáldemokrata lapot, hanem értik is az írás üzenetét – amelyben egyébként nem volt semmiféle konkrét utalás az MSZP-re –, az illető, nagyon tudatosan, a következő passzussal fejezte be cikkét: „A demokratikus ellenzék már ma sem támogathat tetszetős, ám a normális piacgazdaság alapvető elveit negligáló kezdeményezéseket, lett légyen ’rezsicsökkentés’, ’adósságátvállalás’, ’kedvezményes hitelezés’ vagy más hangzatos hívószó a fedőnevük. A demokratikus pártok és mozgalmak megújulására, a politika bal- és jobboldalán egyaránt, az lehet a legdöntőbb bizonyíték, hogy már el tudják kerülni a populizmus csapdáját. Hogy aztán 2014 tavaszán az országot is kiszabadítsák belőle.”

Kb. így álltak a dolgok, amikor MSZP-s barátai megkeresték a párton kívüli, ám vállaltan baloldali elkötelezettségű állampolgárt, hogy segítsen nekik támogatói aláírásokat gyűjteni az MSZP áfacsökkentési kezdeményezéséhez. Emberünk egy pillanat alatt igent mondott, mert gazdaságilag és szociálisan helyesnek, politikailag indokoltnak tartotta az alapvető élelmiszerek áfájának lecsökkentését 5 százalékra. A KSH szerint a családi jövedelem 24 százalékát élelmiszerekre költjük, ezért ez a lépés valóban azoknak jelenti majd a legnagyobb segítséget, akik leginkább rászorulnak, hiszen az ő ráfordításaiknak ennél sokkal nagyobb hányadát teszi ki a mindennapi betevő. Ezen kívül a javasolt adócsökkentés következményeit is az vállalja, aki erről dönt: azaz a költségvetésért felelős kormány. Amikor emberünk átvette az üres íveket, még azt is elmondta MSZP-s barátjának, hogy a villamosenergia árát csökkenteni lehetett volna az állami tulajdonú MVM, MAVIR vagy a Paksi Atomerőmű értékesítési árainak csökkentésével is, de az Orbán-kabinetnek szüksége van ezen állami cégek osztalékára, és egyébként is jobban szereti a másiknak a micsodájával verni a csalánt. Mennyivel átláthatóbb, igazságosabb és jogszerűbb az MSZP kezdeményezése, szerezzünk hát hozzá minél több támogatót!

A párton kívüli, ám vállaltan baloldali elkötelezettségű állampolgár lelkesedése akkor lohadt le, amikor otthon elolvasta az MSZP aláírásgyűjtő ívét. Ebben ugyanis a következőhöz kérik az állampolgárok aláírását: „Egyetértek azzal, hogy a kormánynak a rezsicsökkentés mellett az alapvető élelmiszerek áfáját 5 százalékra kell csökkentenie.”

A kormányzati rezsicsökkentés „mellett”? Emellett a jogilag vitaható, szociálisan igazságtalan, manipulatív és populista gyalázat „mellett”? Amit a párt politikusai oly meggyőző érveléssel és tisztánlátással elleneztek? Hogyan kerül az MSZP ívére az Orbán-rezsim terjedelmes bűnlajstromának sokadik pontja mint pozitív viszonyítási elem?

Drága elvtársam, én nem gyűjtök aláírásokat a fideszes rezsicsökkentés mellett! – mondta a párton kívüli, ám vállaltan baloldali elkötelezettségű állampolgár, amikor visszaadta az üres íveket MSZP-s barátjának.

(Lázár András)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!