rss      tw      fb
Keres

Navracsics magánháborúja Viviane Reding ellen
A magyar közigazgatási és igazságügyi miniszternek cikke jelent meg csütörtökön az uniós ügyekkel foglalkozó hetilapban, a European Voice-ban. Leírja, hogy a magyar alkotmánymódosítás technikai jellegű, hogy Viviane Reding azt magyar ellenzéket szajkózza, amelynek aktivistái [Kósa–Rogán szavával: a Bajnai-gárda – a szerk.] az alkotmánymódosítás elleni tiltakozásukkor törvénytelen módon magántulajdont dúltak fel, s ő, Navracsics, ebből is, másból is arra következtet, elképzelhető, hogy a negyedik alkotmánymódosítás európai vizsgálatának az eredménye „pusztán politikai alapon” előre el van döntve. Amúgy szerinte Reding nyíltan „felülbírálja” Barrosót. [Megjegyzés: Barroso is, Reding is néppárti. Mint erről maga az uniós biztos is beszélt, éppen Magyarország kapcsán, a bécsi Kuriernak adott interjújában, 2012. februárjában – a szerk.]


1. Előtörténet
(amely nem megy túl messzire, csak az áprilisi fejleményeket veszi számba)

2013. április 5.
Reding Washingtonban: Az EU-nak korlátozottak az eszközei a magyar fejlemények ellen

Az Európai Bizottság már az első magyar alkotmánymódosítás elfogadása előtt interveniált, de „Magyarország nem hallgatott” rá. Most, a negyedik módosítás elfogadása után a bizottság rögtön kérte az alkotmányos ügyekben való interveniálásra is jogosult Európa Tanács együttműködését. „Az Európai Uniónak ugyanis csak… atomfegyvere van. Ez a (lisszaboni) szerződésünk híres 7. cikkelye, amely lehetővé teszi, hogy az egy szavazat kivételével létrejövő egyetértés esetén egy tagállamot megfosszanak a szavazati jogától... Ilyesmit akkor lehet alkalmazni, ha valóban minden rosszul megy, és nincs közbenső mód a cselekvésre.” Hogy alkotmányos és egyéb általános ügyekben ne csak ez álljon rendelkezésre, szerződésmódosításra van szükség.

2013. április 6.
Reding: Egy alkotmány soha nem lehet játékszer

Ezzel a címmel jelent meg interjú a Népszavában Viviane Redinggel. Az Európai Bizottság igazságügyi kérdésekben illetékes alelnöke a hosszú interjúban elmondta, nem Magyarországot támadja, csak ahhoz ragaszkodik, hogy a magyar jogrendszer feleljen meg az uniós jognak. De ugyanezt várja el az összes többi tagállamtól is, függetlenül attól, hogy épp melyik párt van hatalmon. Azt pedig érdekesnek találja, hogy Navracsics Tibor közvetlenül azután vádolta elfogultsággal – egyebek mellett a Bora Borán rekedt magyar nő miatt –, miután a Bizottság bejelentette: részletesen elemzik a legutóbbi magyar alkotmánymódosítás jogszerűségét.
„Mint Barroso elnök március 11-én elmondta: ha szükséges, akkor nem fogunk habozni, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket – ismétlem: minden rendelkezésünkre álló eszközt – bevessük, amennyiben Magyarország nem tesz eleget az uniós jog, illetve az Európa Tanács jogállami normáinak.” Egy alkotmány sohasem játékszer, hanem alapvető szabály, ezért nem lehet megváltoztatni néhány havonta. „Ez különösen igaz, ha az igazságszolgáltatás függetlensége forog kockán.” „Nagyon remélem, hogy a magyar kormány képes lesz meggyőzően reagálni az aggodalmainkra, nem csak sajtónyilatkozatokkal és támadásokkal”, mondta az interjúban Viviane Reading.

2013. április 8.
Nyílt levélben reagált Navracsics Reding állításaira: „ellenőrizze a tényeket”

Nyílt levélben reagált a közigazgatási és igazságügyi miniszter Viviane Reding uniós alapjogi biztosnak a Népszavában megjelent interjújára.
Navracsics Tibor ebben azzal indokolta, hogy a nyilvánosan válaszol Reding állításaira, hogy az uniós biztos is a sajtón keresztül fordult hozzá egy külön kéréssel. „Az interjúban Ön arra kért engem, hogy legyek szíves ellenőrizni a postaládámat, feltételezve, hogy átsiklottam a Bora Bora-ügyben írt levele fölött… Én arra kérem Önt, hogy ellenőrizze a tényeket.” - írta a miniszter Redingnek.

2013. április 8.
Navracsics az Inforádióban: Reding tendenciózusan Magyarország-ellenes nyilatkozatokat tesz

Ugyanezen a napon Navracsics Tibor az Inforádiónak adott emlékezetes interjújában – ahol egyébként azt találta mondani, hogy mivel az Alkotmánybíróság tartalmilag nem vizsgálhatja az alkotmány módosításait, majd a közvélemény és az újságírók megvédik az alkotmányt az ilyen módosításoktól – Viviane Reding uniós alapjogi biztosról így beszélt: „sorra hagyja cserben az emlékezete”, és „tények megmásításába fut bele”. Szerinte Viviane Reding „kifejezetten és tendenciózusan Magyarország-ellenes nyilatkozatokat tesz”, amivel sérti a részrehajlás-mentesség követelményét, holott egy uniós biztos „nem politizálhat”.

2013. április 9.
Navracsics: Reding részrehajló Magyarországgal szembe, az ő bizalma megingott a biztosban

Egy nappal később a magyar közigazgatási és igazságügyi miniszter újságíróknak is megismételte előző napi véleményét. A biztos politikai szerepet vállal, amikor egy tagországot „kiszúr” magának, pedig Magyarország ugyanolyan jogokkal bír, mint az unió többi tagállama. Arra a kérdésre, hogy Reding alkalmas-e a biztosi pozíció betöltésére, Navracsics úgy válaszolt: „ezt nem nekem kell megítélnem (...), de alapvetően megingott a bizalmam”. Szerinte a biztos nyilatkozatai a tények hiányos ismeretéről árulkodnak, a valóságnak nem megfelelően hivatkozik egyes dokumentumokra, például a kettőjük közötti levelezés kapcsán. Továbbá téves az uniós biztosnak az a hivatkozása is, hogy a bírák nyugdíjazásával kapcsolatos európai bírósági döntés a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét érintené, hiszen a luxembourgi székhelyű uniós szerv csupán azt állapította meg, hogy a magyar szabályozás kor szerinti diszkriminációt okoz. A biztos álláspontja politikai „csúsztatás, amit vissza kell utasítani”.

2. A Navracsics-cikk a European Voice-ban

2013. április 11.
Navracsics cikke a European Voice-ban: Reding kijelentései arra utalhatnak, hogy a magyar alkotmánymódosítás vizsgálatának eredménye „pusztán politikai alapon” előre el van döntve

Navracsics cikket írt a European Voice című brüsszeli hetilapnak: kérdéseit és aggályait írja le Viviane Reding biztos berlini kijelentései miatt. (Március 14-én Berlinben Viviane Reding a vitatott alkotmánymódosítás miatt az uniós támogatások mértékének csökkentésével fenyegette meg Magyarországot. „Az Európai Bizottság a szerződések őre, és ebben a minőségben nem nézi végig tétlenül azt, hogy lábbal tiporják ezeknek a szerződéseknek az alapelveit,” mondta az uniós biztos Berlinben.)
Navracsics a cikkben újra leírja, hogy a negyedik alkotmánymódosítás változtatásai pusztán technikai jellegűek, tehát nem sérthetnek uniós normát. Mindennek „furcsán ellentmondani” látszanak Viviane Reding kijelentései. Ő, Navracsics, több dolgot is megdöbbentőnek talál. Reding nyilatkozata kétségbe vonja a az alaptörvény módosításának „semleges szemléletű” vizsgálatát. Lehet, hogy a vizsgálat eredménye „pusztán politikai alapon” előre el van döntve.
Másrészt az uniós biztos, akinek feladata Európa mint egész érdekeinek a képviselete, a magyar ellenzéket szó szerint visszhangozva mondja azt, hogy az alkotmány nem játék. Azt a magyar ellenzéket, amelynek aktivistái az alkotmánymódosítás elleni tiltakozásukkor törvénytelen módon magántulajdont dúltak fel.
Plusz az is „nyugtalanító”, hogy az uniós biztos megkérdőjelezi egy EU-tagállam demokratikusan választott kormánytöbbségének jogát arra, hogy megváltoztassa saját alkotmányát, és korlátozná törvényhozási jogát.
Kérdéses, hogy ha az Európai Bizottság elnökének [Barrosónak] a szavait és kijelentéseinek szellemét az alelnöke, Reding ilyen nyíltan felülbírálhatja, akkor Reding kinek a nevében fogalmaz meg kijelentéseket.*

2013. április 11.
Válasz Navracsics cikkére: Barroso és Reding között teljes az egyetértés

Pia Ahrenkilde Hansen, az Európai Bizottság szóvivője az MTI kérdésére válaszolt Navracsics állításaira. Azt mondta: a bizottság korábban jelezte, hogy „jelentős jogi aggodalmai” vannak a Magyarországon a közelmúltban született döntések miatt. „Jelenleg folyamatban van annak értékelése, hogy a bizottság egy mélyreható jogi elemzés alapján milyen lépéseket tegyen.” Egyébként meg a bizottság elnöke és alelnöke „teljes egyetértésben van” abban a kérdésben, hogy a brüsszeli testület hogyan kezelje a magyarországi helyzetet.


* Reding semmit sem bírált felül. Barroso elnök a negyedik módosítás előtt telefonon hívta fel Orbánt, levelet is írt neki, konkrétan megnevezte az aggodalmait, és azt kérte, vitassák meg őket. Ekkor írt levelet Barrosónak a négy uniós külügyminiszter (köztük a német) is, amely hatékonyabb eszközöket sürgetett az európai alapértékeket semmibe vevő országok ellen. Barroso, a szóvivője szerint, egyetértett a külügyminiszterek felvetésével. Viviane Reding is, aki konkrétan megnevezte Magyarországot és Romániát mint olyan országokat, ahol már szükség lett volna hatékonyabb eszközökre, sőt arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európa Tanács főtitkára, Thorbjorn Jagland levélben kérte a magyar kormányt, halasszák el a módosítás megszavazását. Mindezt megtalálhatják hírösszefoglalónkban: Alkotmánymódosítás: a világ ellene, Kövér, Martonyi, Gulyás védi

Navracsics Tibor és a másik uniós biztos, Neelie Kroes 2012-es konfliktusának dokumentumait és összefoglalóját itt olvashatják: A Kroes–Navracsics-vita utóélete

(mzs)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!